Historické dokumenty

Vyberte si z následujícího seznamu historický dokument a kliknutím myši jej otevřete.

V českém jazyce

Zlatá bula sicilská (Fridrich)
Břetislavovy dekrety (1039)
Čtyři artikuly pražské
Ktož jsú boží bojovníci (Husitská hymna)
Stížný list českých a moravských pánů do Kostnice (1415)
Dekret kutnohorský (Václav IV.)
Volební slib Ferdinanda I. Habsburského
Majestát Rudolfa II.
Deklarace nezávislosti (Thomas Jefferson)
Toleranční patent (Josef II.)
Ústava USA
Smlouva o Svaté alianci (1815)
Manifest Komunistické strany
Mým národům (František Josef I.)
Prohlášení československé samostatnosti (1918)
Norimberské rasové zákony (1935)
Mnichovská dohoda (1938)
Pakt Ribbentrop-Molotov (23. 8. 1939)
Krev, slzy a pot (W. Churchill, 1940)
Provolání předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 1968
Prohlášení Charty 77

V anglickém jazyce

The Concordat of Worms (1122)
Constitutional Amendments (USA)
North Atlantic Treaty Organization (N.A.T.O.)
Blood, Toil, Tears and Sweat (W. Churchill, 1940)
Truman Doctrine (H. Truman, 1947)
The Marshall Plan Speech (G. Marshall, 1947)
Zpět - Dále - Úvodní stránka Rozcestník