Otázka 1.
Která událost spadá do středověku?
Periklova vláda
Mongolské ovládnutí Číny
Bartolomějská noc
Ludvík XIV. králem Francie
Otázka 2.
Která z následujících událostí se stala nejdříve?
Slezské války
Pád Bastily
Restaurace Stuartovců po anglické revoluci
Válka o Španělské dědictví
Otázka 3.
Která z následujících událostí se stala jako poslední?
Bitva u Kadeše
Slezské války
Pád Bastily
Válka o Španělské dědictví
Založení anglické osady Virginia na území Severní Ameriky
Otázka 4.
Jak šly za sebou významné okamžiky první světové války?
Mým národům, bitva na Marmě, u Verdunu, vstup USA do války
vstup USA do války, Mým národům, bitva u Verdunu, na Marmě
Mým národům, vstup USA do války, bitva u Verdunu, na Marmě
vstup USA do války, Mým národům, bitva na Marmě, u Verdunu
ani jedna odpověď není správná
Otázka 5.
Co bylo záminkou k první světové válce?
Útok Japonska na Pearl Harbour.
Vražda Františka Josefa I.
Vznik trojdohody.
Vražda Františka Ferdinanda d'Este.
Napadení německého pangermanismu srbskou vládou.
Otázka 6.
Který perský vládce založil hlavní město Persepolis?
Kýros II.
Dareios
Xerxés
Milthiadés
Žádná odpověď není správně.
Otázka 7.
Kde pravděpodobně ležela Trója?
Na řeckém pobřeží poblíž ostrova Ithaka.
Na tureckém pobřeží poblíž ostrova Rhodos.
Na řeckém pobřeží poblíž ostrova Korfu.
Na tureckém pobřeží poblíž užíny Dardanely.
Žádná odpověď není správně.
Otázka 8.
První a největší z mnoha měst, které založil Alexandr Veliký se jmenovalo Alexandrie. Kde leželo?
V dnešním Rumunsku poblíž Dunaje.
V Persii u soutoku řek Eufrat a Tigris.
V Egyptě v deltě Nilu.
V Řecku na pobřeží Thráckého moře.
Žádná odpověď není správně.
Otázka 9.
Jak je přibližně dlouhá Velká čínská zeď (celkem)?
2100 km
3200 km
4300 km
6400 km
7500 km
Zpět k seznamu testů
©1997-2002, Václav Němec