Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Co to byl ostrakismus - popište blíže.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od slova ostrakon =střep, tzv. střepinkový soud byl používán proti nebezpečí samovlády, jedenkráte do roka na lidovém shromáždění psali občané na hilněný střep jméno občana, který nejvíce ohrožuje stát. Ten, jehož jméno stálo na většině střepů, byl vypovězen z Athén na deset let.
2. Mezi kým probíhala Peloponéská válka ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek
3. Jmenujte příčiny velké řecké kolonizace.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Hospodářské (nedostatek zemědělské půdy, přelidněnost), hledání nových odbytišť (trh), ekonomické (nedostatek zásob nerostných surovin), náboženské a politické rozpory v obcích a v neposlední řadě také idea jít za lepším"."
4. Kdo a kdy nastoupil po smrti makedonského krále Filipa II.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jeho syn Alexandr Makedonský v roce 336 před n.l.
5. Díky komu známe dějiny Řecko - Perských válek?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Díky otci dějepisu Hérodotovi.
6. Co bylo důsledkem velké řecké kolonizace?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Raná řecká tyranis.
7. Kde se nacházely Athény a kde Sparta?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athény se nácházejí v kraji zvaném Attika, je to na jihovýchodním řeckém cípu Balkánského poloostrova. Sparta se nacházela v kraji zvaném Lakónie na jihu Péloponéského poloostrova.
8. Kdo to byli heilóti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků.
9. Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Království, vláda aristokracie a otrokářská demokracie.
10. Jmenujte alespoň tři řecké dramatiky společně s jejich díly.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Např. Aristofanés (Mír, Lysistraté), Euripidés (Médeia), Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Antigona, Král Oidipus) aj.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2020, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht