Testy

stdClass Object ( [id] => 52 [kap] => 004 [otz] => Co rozumíte pod pojmem Antika? [odp] => Společný výraz pro Řecké a Římské dějiny a kulturu v období Starověku. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [1] => stdClass Object ( [id] => 53 [kap] => 004 [otz] => Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku. [odp] => Království, vláda aristokracie a otrokářská demokracie. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [2] => stdClass Object ( [id] => 54 [kap] => 004 [otz] => Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod. [odp] => Jónové (kolem 19.-18. st.), Achájové (kolem 18. st.) a Dórové (kolem 11. století před n.l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [3] => stdClass Object ( [id] => 55 [kap] => 004 [otz] => Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je. [odp] => Mykénské (1600 - 1200 před n.l.), Homérské (temné) (1200 - 800 před n.l.), Archaické (800 - 600 před n.l.), Klasické (5. - 4. století před n.l.), Makedonské (4.- 3. století před n.l.) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n.l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [4] => stdClass Object ( [id] => 56 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte příčiny velké řecké kolonizace. [odp] => Hospodářské (nedostatek zemědělské půdy, přelidněnost), hledání nových odbytišť (trh), ekonomické (nedostatek zásob nerostných surovin), náboženské a politické rozpory v obcích a v neposlední řadě také idea jít za lepším"." [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [5] => stdClass Object ( [id] => 57 [kap] => 004 [otz] => Co bylo důsledkem velké řecké kolonizace? [odp] => Raná řecká tyranis. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [6] => stdClass Object ( [id] => 58 [kap] => 004 [otz] => Kde se nacházely Athény a kde Sparta? [odp] => Athény se nácházejí v kraji zvaném Attika, je to na jihovýchodním řeckém cípu Balkánského poloostrova. Sparta se nacházela v kraji zvaném Lakónie na jihu Péloponéského poloostrova. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [7] => stdClass Object ( [id] => 59 [kap] => 004 [otz] => Kdo to byli heilóti? [odp] => Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [8] => stdClass Object ( [id] => 60 [kap] => 004 [otz] => Kdo to byli archonti a co areopag? [odp] => Aristokratičtí úředníci a rada. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [9] => stdClass Object ( [id] => 61 [kap] => 004 [otz] => Co to byl ostrakismus - popište blíže. [odp] => Od slova ostrakon =střep, tzv. střepinkový soud byl používán proti nebezpečí samovlády, jedenkráte do roka na lidovém shromáždění psali občané na hilněný střep jméno občana, který nejvíce ohrožuje stát. Ten, jehož jméno stálo na většině střepů, byl vypovězen z Athén na deset let. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [10] => stdClass Object ( [id] => 62 [kap] => 004 [otz] => Jak se jmenovaly Perské provincie a kdo je zřídil? [odp] => Jmenovaly se satrapie a zřídil je perský král Dareios I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [11] => stdClass Object ( [id] => 63 [kap] => 004 [otz] => Díky komu známe dějiny Řecko - Perských válek? [odp] => Díky otci dějepisu Hérodotovi. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [12] => stdClass Object ( [id] => 64 [kap] => 004 [otz] => Jak dopadl spor mezi Thémistoklem a Aristeidem? [odp] => Aristeidés byl ostrakismem vyhoštěn z Athén. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [13] => stdClass Object ( [id] => 65 [kap] => 004 [otz] => Jak se jmenoval řecký zrádce, který prozradil Peršanům jinou cestu než přes Thermopylskou soutěsku a zavedl je Řekům do zad? [odp] => Efialtés. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [14] => stdClass Object ( [id] => 66 [kap] => 004 [otz] => Kdy skončily Řecko-Perské války, jak se jmenoval uzavřený mír? [odp] => Roku 449 před Kristem Kalliovým mírem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [15] => stdClass Object ( [id] => 67 [kap] => 004 [otz] => Za čí vlády říkáme zlatý věk Athén"?" [odp] => Za vlády Perikla. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [16] => stdClass Object ( [id] => 68 [kap] => 004 [otz] => Rozdělte a datujte Péloponéskou válku. Který historik ji popisoval? [odp] => Archodámova válka a Dekelejská válka 431 - 404 před n.l. Thúkydydés. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [17] => stdClass Object ( [id] => 69 [kap] => 004 [otz] => Co se stalo roku 338? [odp] => Bitva u Chaironeie, Řekové bojovali proti Makedonii, byli poraženi. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [18] => stdClass Object ( [id] => 70 [kap] => 004 [otz] => Kdo a kdy nastoupil po smrti makedonského krále Filipa II.? [odp] => Jeho syn Alexandr Makedonský v roce 336 před n.l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [19] => stdClass Object ( [id] => 71 [kap] => 004 [otz] => Kterou bitvu považujeme za důsledek definitivního konce říše Alexandra Makedonského? [odp] => Bitva u Ippsu roku 301 před n.l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [20] => stdClass Object ( [id] => 72 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte alespoň tři řecké filozofy. [odp] => Například Herakleitos z Efesu, Sokratés, Platón, Aristotelés, aj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [21] => stdClass Object ( [id] => 73 [kap] => 004 [otz] => Jak se jmenoval vládce všech bohů v Řecku a jak jeho manželka? [odp] => Zeus, jeho manželkou byla Héra. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [22] => stdClass Object ( [id] => 74 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte alespoň čtyři další řecké bohy nebo bohyně. [odp] => Např. Hádés, Posidón, Déméter, Hefaistos, Árés, Afrodíta, Athéna, Hermés, Artemis, Apollón, Dionýsos aj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [23] => stdClass Object ( [id] => 75 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte alespoň tři řecké dramatiky společně s jejich díly. [odp] => Např. Aristofanés (Mír, Lysistraté), Euripidés (Médeia), Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Antigona, Král Oidipus) aj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [24] => stdClass Object ( [id] => 76 [kap] => 004 [otz] => Co znamená kalokagathia? [odp] => Krása fyzická i psychická (kalos = krásný; agathos = dobrý) = ideál lidské dokonalosti využívaný např. při tvorbě soch. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [25] => stdClass Object ( [id] => 77 [kap] => 004 [otz] => Jakou hodnost měl nejvyšší státní úředník, když tuto funkci zastával Solón? [odp] => Archont. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [26] => stdClass Object ( [id] => 78 [kap] => 004 [otz] => Které město v Egyptě se v helenistickém období stalo hlavním střediskem vzdělanosti? [odp] => Alexandrie. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [27] => stdClass Object ( [id] => 549 [kap] => 004 [otz] => Mezi kým probíhala Peloponéská válka ? [odp] => Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek [tx] => [pridano] => 2009-05-03 15:13:21 [user] => [auth] => A [pozn] => ) [28] => stdClass Object ( [id] => 550 [kap] => 004 [otz] => Kdo zavedl tzv. diety ? [odp] => Perikles [tx] => [pridano] => 2009-05-03 15:15:47 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [29] => stdClass Object ( [id] => 551 [kap] => 004 [otz] => Co to jsou tzv diety ? [odp] => Chudí získali určitý podíl na moci [tx] => [pridano] => 2009-05-03 15:15:47 [user] => [auth] => N [pozn] => ) )
52 [kap] => 004 [otz] => Co rozumíte pod pojmem Antika? [odp] => Společný výraz pro Řecké a Římské dějiny a kulturu v období Starověku. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
53 [kap] => 004 [otz] => Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku. [odp] => Království, vláda aristokracie a otrokářská demokracie. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
54 [kap] => 004 [otz] => Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod. [odp] => Jónové (kolem 19.-18. st.), Achájové (kolem 18. st.) a Dórové (kolem 11. století před n.l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
55 [kap] => 004 [otz] => Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je. [odp] => Mykénské (1600 - 1200 před n.l.), Homérské (temné) (1200 - 800 před n.l.), Archaické (800 - 600 před n.l.), Klasické (5. - 4. století před n.l.), Makedonské (4.- 3. století před n.l.) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n.l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
56 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte příčiny velké řecké kolonizace. [odp] => Hospodářské (nedostatek zemědělské půdy, přelidněnost), hledání nových odbytišť (trh), ekonomické (nedostatek zásob nerostných surovin), náboženské a politické rozpory v obcích a v neposlední řadě také idea jít za lepším"." [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
57 [kap] => 004 [otz] => Co bylo důsledkem velké řecké kolonizace? [odp] => Raná řecká tyranis. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
58 [kap] => 004 [otz] => Kde se nacházely Athény a kde Sparta? [odp] => Athény se nácházejí v kraji zvaném Attika, je to na jihovýchodním řeckém cípu Balkánského poloostrova. Sparta se nacházela v kraji zvaném Lakónie na jihu Péloponéského poloostrova. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
59 [kap] => 004 [otz] => Kdo to byli heilóti? [odp] => Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
60 [kap] => 004 [otz] => Kdo to byli archonti a co areopag? [odp] => Aristokratičtí úředníci a rada. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
61 [kap] => 004 [otz] => Co to byl ostrakismus - popište blíže. [odp] => Od slova ostrakon =střep, tzv. střepinkový soud byl používán proti nebezpečí samovlády, jedenkráte do roka na lidovém shromáždění psali občané na hilněný střep jméno občana, který nejvíce ohrožuje stát. Ten, jehož jméno stálo na většině střepů, byl vypovězen z Athén na deset let. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
62 [kap] => 004 [otz] => Jak se jmenovaly Perské provincie a kdo je zřídil? [odp] => Jmenovaly se satrapie a zřídil je perský král Dareios I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
63 [kap] => 004 [otz] => Díky komu známe dějiny Řecko - Perských válek? [odp] => Díky otci dějepisu Hérodotovi. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
64 [kap] => 004 [otz] => Jak dopadl spor mezi Thémistoklem a Aristeidem? [odp] => Aristeidés byl ostrakismem vyhoštěn z Athén. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
65 [kap] => 004 [otz] => Jak se jmenoval řecký zrádce, který prozradil Peršanům jinou cestu než přes Thermopylskou soutěsku a zavedl je Řekům do zad? [odp] => Efialtés. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
66 [kap] => 004 [otz] => Kdy skončily Řecko-Perské války, jak se jmenoval uzavřený mír? [odp] => Roku 449 před Kristem Kalliovým mírem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
67 [kap] => 004 [otz] => Za čí vlády říkáme zlatý věk Athén"?" [odp] => Za vlády Perikla. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
68 [kap] => 004 [otz] => Rozdělte a datujte Péloponéskou válku. Který historik ji popisoval? [odp] => Archodámova válka a Dekelejská válka 431 - 404 před n.l. Thúkydydés. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
69 [kap] => 004 [otz] => Co se stalo roku 338? [odp] => Bitva u Chaironeie, Řekové bojovali proti Makedonii, byli poraženi. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
70 [kap] => 004 [otz] => Kdo a kdy nastoupil po smrti makedonského krále Filipa II.? [odp] => Jeho syn Alexandr Makedonský v roce 336 před n.l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
71 [kap] => 004 [otz] => Kterou bitvu považujeme za důsledek definitivního konce říše Alexandra Makedonského? [odp] => Bitva u Ippsu roku 301 před n.l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
72 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte alespoň tři řecké filozofy. [odp] => Například Herakleitos z Efesu, Sokratés, Platón, Aristotelés, aj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
73 [kap] => 004 [otz] => Jak se jmenoval vládce všech bohů v Řecku a jak jeho manželka? [odp] => Zeus, jeho manželkou byla Héra. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
74 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte alespoň čtyři další řecké bohy nebo bohyně. [odp] => Např. Hádés, Posidón, Déméter, Hefaistos, Árés, Afrodíta, Athéna, Hermés, Artemis, Apollón, Dionýsos aj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
75 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte alespoň tři řecké dramatiky společně s jejich díly. [odp] => Např. Aristofanés (Mír, Lysistraté), Euripidés (Médeia), Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Antigona, Král Oidipus) aj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
76 [kap] => 004 [otz] => Co znamená kalokagathia? [odp] => Krása fyzická i psychická (kalos = krásný; agathos = dobrý) = ideál lidské dokonalosti využívaný např. při tvorbě soch. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
77 [kap] => 004 [otz] => Jakou hodnost měl nejvyšší státní úředník, když tuto funkci zastával Solón? [odp] => Archont. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
78 [kap] => 004 [otz] => Které město v Egyptě se v helenistickém období stalo hlavním střediskem vzdělanosti? [odp] => Alexandrie. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
549 [kap] => 004 [otz] => Mezi kým probíhala Peloponéská válka ? [odp] => Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek [tx] => [pridano] => 2009-05-03 15:13:21 [user] => [auth] => A [pozn] => )
550 [kap] => 004 [otz] => Kdo zavedl tzv. diety ? [odp] => Perikles [tx] => [pridano] => 2009-05-03 15:15:47 [user] => [auth] => N [pozn] => )
551 [kap] => 004 [otz] => Co to jsou tzv diety ? [odp] => Chudí získali určitý podíl na moci [tx] => [pridano] => 2009-05-03 15:15:47 [user] => [auth] => N [pozn] => )
Array ( [id] => 52 [kap] => 004 [otz] => Co rozumíte pod pojmem Antika? [odp] => Společný výraz pro Řecké a Římské dějiny a kulturu v období Starověku. ) [1] => Array ( [id] => 53 [kap] => 004 [otz] => Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku. [odp] => Království, vláda aristokracie a otrokářská demokracie. ) [2] => Array ( [id] => 54 [kap] => 004 [otz] => Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod. [odp] => Jónové (kolem 19.-18. st.), Achájové (kolem 18. st.) a Dórové (kolem 11. století před n.l.). ) [3] => Array ( [id] => 55 [kap] => 004 [otz] => Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je. [odp] => Mykénské (1600 - 1200 před n.l.), Homérské (temné) (1200 - 800 před n.l.), Archaické (800 - 600 před n.l.), Klasické (5. - 4. století před n.l.), Makedonské (4.- 3. století před n.l.) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n.l.). ) [4] => Array ( [id] => 56 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte příčiny velké řecké kolonizace. [odp] => Hospodářské (nedostatek zemědělské půdy, přelidněnost), hledání nových odbytišť (trh), ekonomické (nedostatek zásob nerostných surovin), náboženské a politické rozpory v obcích a v neposlední řadě také idea jít za lepším"." ) [5] => Array ( [id] => 57 [kap] => 004 [otz] => Co bylo důsledkem velké řecké kolonizace? [odp] => Raná řecká tyranis. ) [6] => Array ( [id] => 58 [kap] => 004 [otz] => Kde se nacházely Athény a kde Sparta? [odp] => Athény se nácházejí v kraji zvaném Attika, je to na jihovýchodním řeckém cípu Balkánského poloostrova. Sparta se nacházela v kraji zvaném Lakónie na jihu Péloponéského poloostrova. ) [7] => Array ( [id] => 59 [kap] => 004 [otz] => Kdo to byli heilóti? [odp] => Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků. ) [8] => Array ( [id] => 60 [kap] => 004 [otz] => Kdo to byli archonti a co areopag? [odp] => Aristokratičtí úředníci a rada. ) [9] => Array ( [id] => 61 [kap] => 004 [otz] => Co to byl ostrakismus - popište blíže. [odp] => Od slova ostrakon =střep, tzv. střepinkový soud byl používán proti nebezpečí samovlády, jedenkráte do roka na lidovém shromáždění psali občané na hilněný střep jméno občana, který nejvíce ohrožuje stát. Ten, jehož jméno stálo na většině střepů, byl vypovězen z Athén na deset let. ) [10] => Array ( [id] => 62 [kap] => 004 [otz] => Jak se jmenovaly Perské provincie a kdo je zřídil? [odp] => Jmenovaly se satrapie a zřídil je perský král Dareios I. ) [11] => Array ( [id] => 63 [kap] => 004 [otz] => Díky komu známe dějiny Řecko - Perských válek? [odp] => Díky otci dějepisu Hérodotovi. ) [12] => Array ( [id] => 64 [kap] => 004 [otz] => Jak dopadl spor mezi Thémistoklem a Aristeidem? [odp] => Aristeidés byl ostrakismem vyhoštěn z Athén. ) [13] => Array ( [id] => 65 [kap] => 004 [otz] => Jak se jmenoval řecký zrádce, který prozradil Peršanům jinou cestu než přes Thermopylskou soutěsku a zavedl je Řekům do zad? [odp] => Efialtés. ) [14] => Array ( [id] => 66 [kap] => 004 [otz] => Kdy skončily Řecko-Perské války, jak se jmenoval uzavřený mír? [odp] => Roku 449 před Kristem Kalliovým mírem. ) [15] => Array ( [id] => 67 [kap] => 004 [otz] => Za čí vlády říkáme zlatý věk Athén"?" [odp] => Za vlády Perikla. ) [16] => Array ( [id] => 68 [kap] => 004 [otz] => Rozdělte a datujte Péloponéskou válku. Který historik ji popisoval? [odp] => Archodámova válka a Dekelejská válka 431 - 404 před n.l. Thúkydydés. ) [17] => Array ( [id] => 69 [kap] => 004 [otz] => Co se stalo roku 338? [odp] => Bitva u Chaironeie, Řekové bojovali proti Makedonii, byli poraženi. ) [18] => Array ( [id] => 70 [kap] => 004 [otz] => Kdo a kdy nastoupil po smrti makedonského krále Filipa II.? [odp] => Jeho syn Alexandr Makedonský v roce 336 před n.l. ) [19] => Array ( [id] => 71 [kap] => 004 [otz] => Kterou bitvu považujeme za důsledek definitivního konce říše Alexandra Makedonského? [odp] => Bitva u Ippsu roku 301 před n.l. ) [20] => Array ( [id] => 72 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte alespoň tři řecké filozofy. [odp] => Například Herakleitos z Efesu, Sokratés, Platón, Aristotelés, aj. ) [21] => Array ( [id] => 73 [kap] => 004 [otz] => Jak se jmenoval vládce všech bohů v Řecku a jak jeho manželka? [odp] => Zeus, jeho manželkou byla Héra. ) [22] => Array ( [id] => 74 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte alespoň čtyři další řecké bohy nebo bohyně. [odp] => Např. Hádés, Posidón, Déméter, Hefaistos, Árés, Afrodíta, Athéna, Hermés, Artemis, Apollón, Dionýsos aj. ) [23] => Array ( [id] => 75 [kap] => 004 [otz] => Jmenujte alespoň tři řecké dramatiky společně s jejich díly. [odp] => Např. Aristofanés (Mír, Lysistraté), Euripidés (Médeia), Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Antigona, Král Oidipus) aj. ) [24] => Array ( [id] => 76 [kap] => 004 [otz] => Co znamená kalokagathia? [odp] => Krása fyzická i psychická (kalos = krásný; agathos = dobrý) = ideál lidské dokonalosti využívaný např. při tvorbě soch. ) [25] => Array ( [id] => 77 [kap] => 004 [otz] => Jakou hodnost měl nejvyšší státní úředník, když tuto funkci zastával Solón? [odp] => Archont. ) [26] => Array ( [id] => 78 [kap] => 004 [otz] => Které město v Egyptě se v helenistickém období stalo hlavním střediskem vzdělanosti? [odp] => Alexandrie. ) [27] => Array ( [id] => 549 [kap] => 004 [otz] => Mezi kým probíhala Peloponéská válka ? [odp] => Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek ) [28] => Array ( [id] => 550 [kap] => 004 [otz] => Kdo zavedl tzv. diety ? [odp] => Perikles ) [29] => Array ( [id] => 551 [kap] => 004 [otz] => Co to jsou tzv diety ? [odp] => Chudí získali určitý podíl na moci ) )
1. Co rozumíte pod pojmem Antika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Společný výraz pro Řecké a Římské dějiny a kulturu v období Starověku.
2. Mezi kým probíhala Peloponéská válka ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek
3. Kdo to byli archonti a co areopag?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristokratičtí úředníci a rada.
4. Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mykénské (1600 - 1200 před n.l.), Homérské (temné) (1200 - 800 před n.l.), Archaické (800 - 600 před n.l.), Klasické (5. - 4. století před n.l.), Makedonské (4.- 3. století před n.l.) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n.l.).
5. Jmenujte alespoň čtyři další řecké bohy nebo bohyně.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Např. Hádés, Posidón, Déméter, Hefaistos, Árés, Afrodíta, Athéna, Hermés, Artemis, Apollón, Dionýsos aj.
6. Jmenujte příčiny velké řecké kolonizace.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Hospodářské (nedostatek zemědělské půdy, přelidněnost), hledání nových odbytišť (trh), ekonomické (nedostatek zásob nerostných surovin), náboženské a politické rozpory v obcích a v neposlední řadě také idea jít za lepším"."
7. Kdo zavedl tzv. diety ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Perikles
8. Kdo to byli heilóti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků.
9. Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Království, vláda aristokracie a otrokářská demokracie.
10. Kdy skončily Řecko-Perské války, jak se jmenoval uzavřený mír?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 449 před Kristem Kalliovým mírem.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2020, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht