Testy

stdClass Object ( [id] => 79 [kap] => 005 [otz] => Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království? [odp] => Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [1] => stdClass Object ( [id] => 80 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byli patricijové a plebejové? [odp] => Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [2] => stdClass Object ( [id] => 81 [kap] => 005 [otz] => Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě? [odp] => "Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [3] => stdClass Object ( [id] => 82 [kap] => 005 [otz] => Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly? [odp] => Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [4] => stdClass Object ( [id] => 83 [kap] => 005 [otz] => Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte." [odp] => Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [5] => stdClass Object ( [id] => 84 [kap] => 005 [otz] => Rozdělte a datujte púnské války. [odp] => První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [6] => stdClass Object ( [id] => 85 [kap] => 005 [otz] => Čím skončily púnské války? [odp] => Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [7] => stdClass Object ( [id] => 86 [kap] => 005 [otz] => Co to byly latifundie? [odp] => Velkostatky, které vznikaly v zemědělství. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [8] => stdClass Object ( [id] => 87 [kap] => 005 [otz] => Datujte Spartakovo povstání. [odp] => 73-71 před Kristem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [9] => stdClass Object ( [id] => 88 [kap] => 005 [otz] => Jak Spartakus skončil? [odp] => Zahynul v bitvě v Apúlii. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [10] => stdClass Object ( [id] => 89 [kap] => 005 [otz] => Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami? [odp] => Bratři Gracchové. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [11] => stdClass Object ( [id] => 90 [kap] => 005 [otz] => Kdo zemřel dříve, Sulla nebo Marius? Jak se to stalo? [odp] => Marius, byl zavražděn Sullovými přívrženci. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [12] => stdClass Object ( [id] => 91 [kap] => 005 [otz] => Od čeho je odvozen název triumvirat? Kdy byl vytvořen? [odp] => Vláda tří mužů (Caesar, Crassus, Pompeius). Roku 60 před n.l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [13] => stdClass Object ( [id] => 92 [kap] => 005 [otz] => Kdo stál v čele povstání proti Caesarovi? Kdy a jak skončilo? [odp] => Cassius a Caesarův adoptivní syn Brutus. Skončilo roku 44 před n.l. zavražděním Caesara. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [14] => stdClass Object ( [id] => 93 [kap] => 005 [otz] => Jak rozdělujeme Římské císařství? Datujte. [odp] => Principát (31 před Kristem - 284 n.l.) a dominát (284 - 476 n.l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [15] => stdClass Object ( [id] => 94 [kap] => 005 [otz] => Jak se nazýval císař Octavianus? Co to znamenalo? [odp] => "Augustus" (= vznešený). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [16] => stdClass Object ( [id] => 95 [kap] => 005 [otz] => Který římský císař je proslulý jmenováním svého koně senátorem? Do které dynastie ho řadíme? [odp] => Gaius Caligula, dynastie juliovsko-klaudiovská (varianty - julsko-klaudijská, iulsko-claudijská). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [17] => stdClass Object ( [id] => 96 [kap] => 005 [otz] => Jak se dostal na trůn císař Nero? [odp] => Jeho matka otrávila jeho nevlastního otce (Claudia). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [18] => stdClass Object ( [id] => 97 [kap] => 005 [otz] => Za kterého císaře vznikl nápis na Trenčínské skále? Kdy to bylo? [odp] => Za vlády Marca Aurelia roku 180 n. l., během Markomanských válek. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [19] => stdClass Object ( [id] => 98 [kap] => 005 [otz] => Co se stalo roku 313 n. l.? [odp] => Byl vydán Edikt milánský (zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [20] => stdClass Object ( [id] => 99 [kap] => 005 [otz] => Kdo a kdy rozdělil římskou říši? Na jaké části? [odp] => Byl to císař Theodosius roku 395. Na západořímskou a východořímskou. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [21] => stdClass Object ( [id] => 100 [kap] => 005 [otz] => Který císař přesídlil z Říma do Konstantinopole, které učinil oficiálním hlavním městem? [odp] => Constantinus (ve 4. století n. l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [22] => stdClass Object ( [id] => 101 [kap] => 005 [otz] => Jakým názvem označujeme první období starověkého Říma časově ohraničené 8. a 6. stoletím před Kristem? [odp] => Doba královská. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [23] => stdClass Object ( [id] => 563 [kap] => 005 [otz] => Kdo byl D. I. Iuvenalis (též Juvenál)? [odp] => Římský satirik (z jeho díla se dochovalo šestnáct satir popisujících úpadek mravů ve společnosti). [tx] => [pridano] => 2009-10-12 16:48:48 [user] => [auth] => A [pozn] => ) [24] => stdClass Object ( [id] => 565 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byl Iuvenalis? [odp] => Římský satirik. [tx] => [pridano] => 2009-10-12 16:51:41 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [25] => stdClass Object ( [id] => 579 [kap] => 005 [otz] => Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň [odp] => Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus...... [tx] => [pridano] => 2011-01-23 16:20:14 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [26] => stdClass Object ( [id] => 584 [kap] => 005 [otz] => Kdo založil dynastii adoptivních císařů? A koho adoptoval? [odp] => Císař Nerva, který jako první adoptoval svého nástupce. Adoptoval Traiana. [tx] => [pridano] => 2012-05-08 18:44:08 [user] => [auth] => A [pozn] => ) [27] => stdClass Object ( [id] => 585 [kap] => 5 [otz] => Kterému období v římských dějinách říkáme "Zlatý věk básnictví"? [odp] => Za císaře Augusta, který velmi podporoval básnictví. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [28] => stdClass Object ( [id] => 586 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl posledním císařem julsko-claudiovské dynastie? [odp] => Císař Nero. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => A [pozn] => ) [29] => stdClass Object ( [id] => 587 [kap] => 5 [otz] => Kdo se po vymření julsko-claudijské dynastie stává novým císařem? [odp] => Flavius Vespasianus (flaviovská dynastie). [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [30] => stdClass Object ( [id] => 588 [kap] => 5 [otz] => Za kterého císaře dostali poprvé obyvatelé římských provincií možnost stát se senátory? [odp] => Za Flavia Vespasiana [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [31] => stdClass Object ( [id] => 589 [kap] => 5 [otz] => Za cís. Flavia Vespasiana vypuklo povstání. Kde se odehrálo a proti čemu se povstalci bouřili? [odp] => Židovské povstání v Judsku, proti římské nadvládě. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [32] => stdClass Object ( [id] => 590 [kap] => 5 [otz] => K jaké události došlo r. 79 před Kristem? [odp] => K výbuchu sopky Vesuv. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [33] => stdClass Object ( [id] => 591 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl nástupcem císaře Tita? [odp] => Jeho bratr Domitianus [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [34] => stdClass Object ( [id] => 592 [kap] => 5 [otz] => Z jaké dynastie byl císař Nerva? [odp] => Z dynastie adoptivních císařů [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [35] => stdClass Object ( [id] => 593 [kap] => 5 [otz] => Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva? [odp] => Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [36] => stdClass Object ( [id] => 594 [kap] => 5 [otz] => Kdy dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu? [odp] => Za císaře Traiana (přelom 1. a 2. stol.) - od Atlant. oceánu až k Perskému zálivu. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => ) )
79 [kap] => 005 [otz] => Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království? [odp] => Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
80 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byli patricijové a plebejové? [odp] => Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
81 [kap] => 005 [otz] => Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě? [odp] => "Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
82 [kap] => 005 [otz] => Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly? [odp] => Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
83 [kap] => 005 [otz] => Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte." [odp] => Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
84 [kap] => 005 [otz] => Rozdělte a datujte púnské války. [odp] => První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
85 [kap] => 005 [otz] => Čím skončily púnské války? [odp] => Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
86 [kap] => 005 [otz] => Co to byly latifundie? [odp] => Velkostatky, které vznikaly v zemědělství. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
87 [kap] => 005 [otz] => Datujte Spartakovo povstání. [odp] => 73-71 před Kristem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
88 [kap] => 005 [otz] => Jak Spartakus skončil? [odp] => Zahynul v bitvě v Apúlii. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
89 [kap] => 005 [otz] => Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami? [odp] => Bratři Gracchové. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
90 [kap] => 005 [otz] => Kdo zemřel dříve, Sulla nebo Marius? Jak se to stalo? [odp] => Marius, byl zavražděn Sullovými přívrženci. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
91 [kap] => 005 [otz] => Od čeho je odvozen název triumvirat? Kdy byl vytvořen? [odp] => Vláda tří mužů (Caesar, Crassus, Pompeius). Roku 60 před n.l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
92 [kap] => 005 [otz] => Kdo stál v čele povstání proti Caesarovi? Kdy a jak skončilo? [odp] => Cassius a Caesarův adoptivní syn Brutus. Skončilo roku 44 před n.l. zavražděním Caesara. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
93 [kap] => 005 [otz] => Jak rozdělujeme Římské císařství? Datujte. [odp] => Principát (31 před Kristem - 284 n.l.) a dominát (284 - 476 n.l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
94 [kap] => 005 [otz] => Jak se nazýval císař Octavianus? Co to znamenalo? [odp] => "Augustus" (= vznešený). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
95 [kap] => 005 [otz] => Který římský císař je proslulý jmenováním svého koně senátorem? Do které dynastie ho řadíme? [odp] => Gaius Caligula, dynastie juliovsko-klaudiovská (varianty - julsko-klaudijská, iulsko-claudijská). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
96 [kap] => 005 [otz] => Jak se dostal na trůn císař Nero? [odp] => Jeho matka otrávila jeho nevlastního otce (Claudia). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
97 [kap] => 005 [otz] => Za kterého císaře vznikl nápis na Trenčínské skále? Kdy to bylo? [odp] => Za vlády Marca Aurelia roku 180 n. l., během Markomanských válek. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
98 [kap] => 005 [otz] => Co se stalo roku 313 n. l.? [odp] => Byl vydán Edikt milánský (zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
99 [kap] => 005 [otz] => Kdo a kdy rozdělil římskou říši? Na jaké části? [odp] => Byl to císař Theodosius roku 395. Na západořímskou a východořímskou. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
100 [kap] => 005 [otz] => Který císař přesídlil z Říma do Konstantinopole, které učinil oficiálním hlavním městem? [odp] => Constantinus (ve 4. století n. l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
101 [kap] => 005 [otz] => Jakým názvem označujeme první období starověkého Říma časově ohraničené 8. a 6. stoletím před Kristem? [odp] => Doba královská. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
563 [kap] => 005 [otz] => Kdo byl D. I. Iuvenalis (též Juvenál)? [odp] => Římský satirik (z jeho díla se dochovalo šestnáct satir popisujících úpadek mravů ve společnosti). [tx] => [pridano] => 2009-10-12 16:48:48 [user] => [auth] => A [pozn] => )
565 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byl Iuvenalis? [odp] => Římský satirik. [tx] => [pridano] => 2009-10-12 16:51:41 [user] => [auth] => N [pozn] => )
579 [kap] => 005 [otz] => Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň [odp] => Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus...... [tx] => [pridano] => 2011-01-23 16:20:14 [user] => [auth] => N [pozn] => )
584 [kap] => 005 [otz] => Kdo založil dynastii adoptivních císařů? A koho adoptoval? [odp] => Císař Nerva, který jako první adoptoval svého nástupce. Adoptoval Traiana. [tx] => [pridano] => 2012-05-08 18:44:08 [user] => [auth] => A [pozn] => )
585 [kap] => 5 [otz] => Kterému období v římských dějinách říkáme "Zlatý věk básnictví"? [odp] => Za císaře Augusta, který velmi podporoval básnictví. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => )
586 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl posledním císařem julsko-claudiovské dynastie? [odp] => Císař Nero. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => A [pozn] => )
587 [kap] => 5 [otz] => Kdo se po vymření julsko-claudijské dynastie stává novým císařem? [odp] => Flavius Vespasianus (flaviovská dynastie). [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => )
588 [kap] => 5 [otz] => Za kterého císaře dostali poprvé obyvatelé římských provincií možnost stát se senátory? [odp] => Za Flavia Vespasiana [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => )
589 [kap] => 5 [otz] => Za cís. Flavia Vespasiana vypuklo povstání. Kde se odehrálo a proti čemu se povstalci bouřili? [odp] => Židovské povstání v Judsku, proti římské nadvládě. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => )
590 [kap] => 5 [otz] => K jaké události došlo r. 79 před Kristem? [odp] => K výbuchu sopky Vesuv. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => )
591 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl nástupcem císaře Tita? [odp] => Jeho bratr Domitianus [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => )
592 [kap] => 5 [otz] => Z jaké dynastie byl císař Nerva? [odp] => Z dynastie adoptivních císařů [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => )
593 [kap] => 5 [otz] => Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva? [odp] => Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => )
594 [kap] => 5 [otz] => Kdy dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu? [odp] => Za císaře Traiana (přelom 1. a 2. stol.) - od Atlant. oceánu až k Perskému zálivu. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => )
Array ( [id] => 79 [kap] => 005 [otz] => Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království? [odp] => Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny. ) [1] => Array ( [id] => 80 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byli patricijové a plebejové? [odp] => Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu. ) [2] => Array ( [id] => 81 [kap] => 005 [otz] => Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě? [odp] => "Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem ) [3] => Array ( [id] => 82 [kap] => 005 [otz] => Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly? [odp] => Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo. ) [4] => Array ( [id] => 83 [kap] => 005 [otz] => Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte." [odp] => Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů. ) [5] => Array ( [id] => 84 [kap] => 005 [otz] => Rozdělte a datujte púnské války. [odp] => První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem. ) [6] => Array ( [id] => 85 [kap] => 005 [otz] => Čím skončily púnské války? [odp] => Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma. ) [7] => Array ( [id] => 86 [kap] => 005 [otz] => Co to byly latifundie? [odp] => Velkostatky, které vznikaly v zemědělství. ) [8] => Array ( [id] => 87 [kap] => 005 [otz] => Datujte Spartakovo povstání. [odp] => 73-71 před Kristem. ) [9] => Array ( [id] => 88 [kap] => 005 [otz] => Jak Spartakus skončil? [odp] => Zahynul v bitvě v Apúlii. ) [10] => Array ( [id] => 89 [kap] => 005 [otz] => Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami? [odp] => Bratři Gracchové. ) [11] => Array ( [id] => 90 [kap] => 005 [otz] => Kdo zemřel dříve, Sulla nebo Marius? Jak se to stalo? [odp] => Marius, byl zavražděn Sullovými přívrženci. ) [12] => Array ( [id] => 91 [kap] => 005 [otz] => Od čeho je odvozen název triumvirat? Kdy byl vytvořen? [odp] => Vláda tří mužů (Caesar, Crassus, Pompeius). Roku 60 před n.l. ) [13] => Array ( [id] => 92 [kap] => 005 [otz] => Kdo stál v čele povstání proti Caesarovi? Kdy a jak skončilo? [odp] => Cassius a Caesarův adoptivní syn Brutus. Skončilo roku 44 před n.l. zavražděním Caesara. ) [14] => Array ( [id] => 93 [kap] => 005 [otz] => Jak rozdělujeme Římské císařství? Datujte. [odp] => Principát (31 před Kristem - 284 n.l.) a dominát (284 - 476 n.l.). ) [15] => Array ( [id] => 94 [kap] => 005 [otz] => Jak se nazýval císař Octavianus? Co to znamenalo? [odp] => "Augustus" (= vznešený). ) [16] => Array ( [id] => 95 [kap] => 005 [otz] => Který římský císař je proslulý jmenováním svého koně senátorem? Do které dynastie ho řadíme? [odp] => Gaius Caligula, dynastie juliovsko-klaudiovská (varianty - julsko-klaudijská, iulsko-claudijská). ) [17] => Array ( [id] => 96 [kap] => 005 [otz] => Jak se dostal na trůn císař Nero? [odp] => Jeho matka otrávila jeho nevlastního otce (Claudia). ) [18] => Array ( [id] => 97 [kap] => 005 [otz] => Za kterého císaře vznikl nápis na Trenčínské skále? Kdy to bylo? [odp] => Za vlády Marca Aurelia roku 180 n. l., během Markomanských válek. ) [19] => Array ( [id] => 98 [kap] => 005 [otz] => Co se stalo roku 313 n. l.? [odp] => Byl vydán Edikt milánský (zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími). ) [20] => Array ( [id] => 99 [kap] => 005 [otz] => Kdo a kdy rozdělil římskou říši? Na jaké části? [odp] => Byl to císař Theodosius roku 395. Na západořímskou a východořímskou. ) [21] => Array ( [id] => 100 [kap] => 005 [otz] => Který císař přesídlil z Říma do Konstantinopole, které učinil oficiálním hlavním městem? [odp] => Constantinus (ve 4. století n. l.). ) [22] => Array ( [id] => 101 [kap] => 005 [otz] => Jakým názvem označujeme první období starověkého Říma časově ohraničené 8. a 6. stoletím před Kristem? [odp] => Doba královská. ) [23] => Array ( [id] => 563 [kap] => 005 [otz] => Kdo byl D. I. Iuvenalis (též Juvenál)? [odp] => Římský satirik (z jeho díla se dochovalo šestnáct satir popisujících úpadek mravů ve společnosti). ) [24] => Array ( [id] => 565 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byl Iuvenalis? [odp] => Římský satirik. ) [25] => Array ( [id] => 579 [kap] => 005 [otz] => Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň [odp] => Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus...... ) [26] => Array ( [id] => 584 [kap] => 005 [otz] => Kdo založil dynastii adoptivních císařů? A koho adoptoval? [odp] => Císař Nerva, který jako první adoptoval svého nástupce. Adoptoval Traiana. ) [27] => Array ( [id] => 585 [kap] => 5 [otz] => Kterému období v římských dějinách říkáme "Zlatý věk básnictví"? [odp] => Za císaře Augusta, který velmi podporoval básnictví. ) [28] => Array ( [id] => 586 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl posledním císařem julsko-claudiovské dynastie? [odp] => Císař Nero. ) [29] => Array ( [id] => 587 [kap] => 5 [otz] => Kdo se po vymření julsko-claudijské dynastie stává novým císařem? [odp] => Flavius Vespasianus (flaviovská dynastie). ) [30] => Array ( [id] => 588 [kap] => 5 [otz] => Za kterého císaře dostali poprvé obyvatelé římských provincií možnost stát se senátory? [odp] => Za Flavia Vespasiana ) [31] => Array ( [id] => 589 [kap] => 5 [otz] => Za cís. Flavia Vespasiana vypuklo povstání. Kde se odehrálo a proti čemu se povstalci bouřili? [odp] => Židovské povstání v Judsku, proti římské nadvládě. ) [32] => Array ( [id] => 590 [kap] => 5 [otz] => K jaké události došlo r. 79 před Kristem? [odp] => K výbuchu sopky Vesuv. ) [33] => Array ( [id] => 591 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl nástupcem císaře Tita? [odp] => Jeho bratr Domitianus ) [34] => Array ( [id] => 592 [kap] => 5 [otz] => Z jaké dynastie byl císař Nerva? [odp] => Z dynastie adoptivních císařů ) [35] => Array ( [id] => 593 [kap] => 5 [otz] => Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva? [odp] => Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval. ) [36] => Array ( [id] => 594 [kap] => 5 [otz] => Kdy dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu? [odp] => Za císaře Traiana (přelom 1. a 2. stol.) - od Atlant. oceánu až k Perskému zálivu. ) )
1. Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval.
2. Čím skončily púnské války?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma.
3. Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bratři Gracchové.
4. Z jaké dynastie byl císař Nerva?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Z dynastie adoptivních císařů
5. Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte."
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů.
6. Kdo to byli patricijové a plebejové?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu.
7. Kdo a kdy rozdělil římskou říši? Na jaké části?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byl to císař Theodosius roku 395. Na západořímskou a východořímskou.
8. Co se stalo roku 313 n. l.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byl vydán Edikt milánský (zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími).
9. Datujte Spartakovo povstání.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
73-71 před Kristem.
10. Kdo to byl Iuvenalis?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Římský satirik.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2020, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht