Testy

Starověk - Antický Řím

1. Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny.
2. Kdo to byli patricijové a plebejové?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu.
3. Jak Spartakus skončil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zahynul v bitvě v Apúlii.
4. Z jaké dynastie byl císař Nerva?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Z dynastie adoptivních císařů
5. Za cís. Flavia Vespasiana vypuklo povstání. Kde se odehrálo a proti čemu se povstalci bouřili?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Židovské povstání v Judsku, proti římské nadvládě.
6. Čím skončily púnské války?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma.
7. Jak rozdělujeme Římské císařství? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Principát (31 před Kristem - 284 n.l.) a dominát (284 - 476 n.l.).
8. Co to byly latifundie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Velkostatky, které vznikaly v zemědělství.
9. Kdo založil dynastii adoptivních císařů? A koho adoptoval?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Císař Nerva, který jako první adoptoval svého nástupce. Adoptoval Traiana.
10. Kdo to byl Iuvenalis?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Římský satirik.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht