Testy

stdClass Object ( [id] => 79 [kap] => 005 [otz] => Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království? [odp] => Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [1] => stdClass Object ( [id] => 80 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byli patricijové a plebejové? [odp] => Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [2] => stdClass Object ( [id] => 81 [kap] => 005 [otz] => Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě? [odp] => "Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [3] => stdClass Object ( [id] => 82 [kap] => 005 [otz] => Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly? [odp] => Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [4] => stdClass Object ( [id] => 83 [kap] => 005 [otz] => Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte." [odp] => Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [5] => stdClass Object ( [id] => 84 [kap] => 005 [otz] => Rozdělte a datujte púnské války. [odp] => První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [6] => stdClass Object ( [id] => 85 [kap] => 005 [otz] => Čím skončily púnské války? [odp] => Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [7] => stdClass Object ( [id] => 86 [kap] => 005 [otz] => Co to byly latifundie? [odp] => Velkostatky, které vznikaly v zemědělství. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [8] => stdClass Object ( [id] => 87 [kap] => 005 [otz] => Datujte Spartakovo povstání. [odp] => 73-71 před Kristem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [9] => stdClass Object ( [id] => 88 [kap] => 005 [otz] => Jak Spartakus skončil? [odp] => Zahynul v bitvě v Apúlii. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [10] => stdClass Object ( [id] => 89 [kap] => 005 [otz] => Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami? [odp] => Bratři Gracchové. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [11] => stdClass Object ( [id] => 90 [kap] => 005 [otz] => Kdo zemřel dříve, Sulla nebo Marius? Jak se to stalo? [odp] => Marius, byl zavražděn Sullovými přívrženci. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [12] => stdClass Object ( [id] => 91 [kap] => 005 [otz] => Od čeho je odvozen název triumvirat? Kdy byl vytvořen? [odp] => Vláda tří mužů (Caesar, Crassus, Pompeius). Roku 60 před n.l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [13] => stdClass Object ( [id] => 92 [kap] => 005 [otz] => Kdo stál v čele povstání proti Caesarovi? Kdy a jak skončilo? [odp] => Cassius a Caesarův adoptivní syn Brutus. Skončilo roku 44 před n.l. zavražděním Caesara. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [14] => stdClass Object ( [id] => 93 [kap] => 005 [otz] => Jak rozdělujeme Římské císařství? Datujte. [odp] => Principát (31 před Kristem - 284 n.l.) a dominát (284 - 476 n.l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [15] => stdClass Object ( [id] => 94 [kap] => 005 [otz] => Jak se nazýval císař Octavianus? Co to znamenalo? [odp] => "Augustus" (= vznešený). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [16] => stdClass Object ( [id] => 95 [kap] => 005 [otz] => Který římský císař je proslulý jmenováním svého koně senátorem? Do které dynastie ho řadíme? [odp] => Gaius Caligula, dynastie juliovsko-klaudiovská (varianty - julsko-klaudijská, iulsko-claudijská). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [17] => stdClass Object ( [id] => 96 [kap] => 005 [otz] => Jak se dostal na trůn císař Nero? [odp] => Jeho matka otrávila jeho nevlastního otce (Claudia). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [18] => stdClass Object ( [id] => 97 [kap] => 005 [otz] => Za kterého císaře vznikl nápis na Trenčínské skále? Kdy to bylo? [odp] => Za vlády Marca Aurelia roku 180 n. l., během Markomanských válek. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [19] => stdClass Object ( [id] => 98 [kap] => 005 [otz] => Co se stalo roku 313 n. l.? [odp] => Byl vydán Edikt milánský (zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [20] => stdClass Object ( [id] => 99 [kap] => 005 [otz] => Kdo a kdy rozdělil římskou říši? Na jaké části? [odp] => Byl to císař Theodosius roku 395. Na západořímskou a východořímskou. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [21] => stdClass Object ( [id] => 100 [kap] => 005 [otz] => Který císař přesídlil z Říma do Konstantinopole, které učinil oficiálním hlavním městem? [odp] => Constantinus (ve 4. století n. l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [22] => stdClass Object ( [id] => 101 [kap] => 005 [otz] => Jakým názvem označujeme první období starověkého Říma časově ohraničené 8. a 6. stoletím před Kristem? [odp] => Doba královská. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [23] => stdClass Object ( [id] => 563 [kap] => 005 [otz] => Kdo byl D. I. Iuvenalis (též Juvenál)? [odp] => Římský satirik (z jeho díla se dochovalo šestnáct satir popisujících úpadek mravů ve společnosti). [tx] => [pridano] => 2009-10-12 16:48:48 [user] => [auth] => A [pozn] => ) [24] => stdClass Object ( [id] => 565 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byl Iuvenalis? [odp] => Římský satirik. [tx] => [pridano] => 2009-10-12 16:51:41 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [25] => stdClass Object ( [id] => 579 [kap] => 005 [otz] => Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň [odp] => Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus...... [tx] => [pridano] => 2011-01-23 16:20:14 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [26] => stdClass Object ( [id] => 584 [kap] => 005 [otz] => Kdo založil dynastii adoptivních císařů? A koho adoptoval? [odp] => Císař Nerva, který jako první adoptoval svého nástupce. Adoptoval Traiana. [tx] => [pridano] => 2012-05-08 18:44:08 [user] => [auth] => A [pozn] => ) [27] => stdClass Object ( [id] => 585 [kap] => 5 [otz] => Kterému období v římských dějinách říkáme "Zlatý věk básnictví"? [odp] => Za císaře Augusta, který velmi podporoval básnictví. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [28] => stdClass Object ( [id] => 586 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl posledním císařem julsko-claudiovské dynastie? [odp] => Císař Nero. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => A [pozn] => ) [29] => stdClass Object ( [id] => 587 [kap] => 5 [otz] => Kdo se po vymření julsko-claudijské dynastie stává novým císařem? [odp] => Flavius Vespasianus (flaviovská dynastie). [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [30] => stdClass Object ( [id] => 588 [kap] => 5 [otz] => Za kterého císaře dostali poprvé obyvatelé římských provincií možnost stát se senátory? [odp] => Za Flavia Vespasiana [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [31] => stdClass Object ( [id] => 589 [kap] => 5 [otz] => Za cís. Flavia Vespasiana vypuklo povstání. Kde se odehrálo a proti čemu se povstalci bouřili? [odp] => Židovské povstání v Judsku, proti římské nadvládě. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [32] => stdClass Object ( [id] => 590 [kap] => 5 [otz] => K jaké události došlo r. 79 před Kristem? [odp] => K výbuchu sopky Vesuv. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [33] => stdClass Object ( [id] => 591 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl nástupcem císaře Tita? [odp] => Jeho bratr Domitianus [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [34] => stdClass Object ( [id] => 592 [kap] => 5 [otz] => Z jaké dynastie byl císař Nerva? [odp] => Z dynastie adoptivních císařů [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [35] => stdClass Object ( [id] => 593 [kap] => 5 [otz] => Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva? [odp] => Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => ) [36] => stdClass Object ( [id] => 594 [kap] => 5 [otz] => Kdy dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu? [odp] => Za císaře Traiana (přelom 1. a 2. stol.) - od Atlant. oceánu až k Perskému zálivu. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => ) )
79 [kap] => 005 [otz] => Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království? [odp] => Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
80 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byli patricijové a plebejové? [odp] => Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
81 [kap] => 005 [otz] => Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě? [odp] => "Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
82 [kap] => 005 [otz] => Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly? [odp] => Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
83 [kap] => 005 [otz] => Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte." [odp] => Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
84 [kap] => 005 [otz] => Rozdělte a datujte púnské války. [odp] => První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
85 [kap] => 005 [otz] => Čím skončily púnské války? [odp] => Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
86 [kap] => 005 [otz] => Co to byly latifundie? [odp] => Velkostatky, které vznikaly v zemědělství. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
87 [kap] => 005 [otz] => Datujte Spartakovo povstání. [odp] => 73-71 před Kristem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
88 [kap] => 005 [otz] => Jak Spartakus skončil? [odp] => Zahynul v bitvě v Apúlii. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
89 [kap] => 005 [otz] => Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami? [odp] => Bratři Gracchové. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
90 [kap] => 005 [otz] => Kdo zemřel dříve, Sulla nebo Marius? Jak se to stalo? [odp] => Marius, byl zavražděn Sullovými přívrženci. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
91 [kap] => 005 [otz] => Od čeho je odvozen název triumvirat? Kdy byl vytvořen? [odp] => Vláda tří mužů (Caesar, Crassus, Pompeius). Roku 60 před n.l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
92 [kap] => 005 [otz] => Kdo stál v čele povstání proti Caesarovi? Kdy a jak skončilo? [odp] => Cassius a Caesarův adoptivní syn Brutus. Skončilo roku 44 před n.l. zavražděním Caesara. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
93 [kap] => 005 [otz] => Jak rozdělujeme Římské císařství? Datujte. [odp] => Principát (31 před Kristem - 284 n.l.) a dominát (284 - 476 n.l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
94 [kap] => 005 [otz] => Jak se nazýval císař Octavianus? Co to znamenalo? [odp] => "Augustus" (= vznešený). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
95 [kap] => 005 [otz] => Který římský císař je proslulý jmenováním svého koně senátorem? Do které dynastie ho řadíme? [odp] => Gaius Caligula, dynastie juliovsko-klaudiovská (varianty - julsko-klaudijská, iulsko-claudijská). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
96 [kap] => 005 [otz] => Jak se dostal na trůn císař Nero? [odp] => Jeho matka otrávila jeho nevlastního otce (Claudia). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
97 [kap] => 005 [otz] => Za kterého císaře vznikl nápis na Trenčínské skále? Kdy to bylo? [odp] => Za vlády Marca Aurelia roku 180 n. l., během Markomanských válek. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
98 [kap] => 005 [otz] => Co se stalo roku 313 n. l.? [odp] => Byl vydán Edikt milánský (zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
99 [kap] => 005 [otz] => Kdo a kdy rozdělil římskou říši? Na jaké části? [odp] => Byl to císař Theodosius roku 395. Na západořímskou a východořímskou. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
100 [kap] => 005 [otz] => Který císař přesídlil z Říma do Konstantinopole, které učinil oficiálním hlavním městem? [odp] => Constantinus (ve 4. století n. l.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
101 [kap] => 005 [otz] => Jakým názvem označujeme první období starověkého Říma časově ohraničené 8. a 6. stoletím před Kristem? [odp] => Doba královská. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
563 [kap] => 005 [otz] => Kdo byl D. I. Iuvenalis (též Juvenál)? [odp] => Římský satirik (z jeho díla se dochovalo šestnáct satir popisujících úpadek mravů ve společnosti). [tx] => [pridano] => 2009-10-12 16:48:48 [user] => [auth] => A [pozn] => )
565 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byl Iuvenalis? [odp] => Římský satirik. [tx] => [pridano] => 2009-10-12 16:51:41 [user] => [auth] => N [pozn] => )
579 [kap] => 005 [otz] => Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň [odp] => Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus...... [tx] => [pridano] => 2011-01-23 16:20:14 [user] => [auth] => N [pozn] => )
584 [kap] => 005 [otz] => Kdo založil dynastii adoptivních císařů? A koho adoptoval? [odp] => Císař Nerva, který jako první adoptoval svého nástupce. Adoptoval Traiana. [tx] => [pridano] => 2012-05-08 18:44:08 [user] => [auth] => A [pozn] => )
585 [kap] => 5 [otz] => Kterému období v římských dějinách říkáme "Zlatý věk básnictví"? [odp] => Za císaře Augusta, který velmi podporoval básnictví. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => )
586 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl posledním císařem julsko-claudiovské dynastie? [odp] => Císař Nero. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => A [pozn] => )
587 [kap] => 5 [otz] => Kdo se po vymření julsko-claudijské dynastie stává novým císařem? [odp] => Flavius Vespasianus (flaviovská dynastie). [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => )
588 [kap] => 5 [otz] => Za kterého císaře dostali poprvé obyvatelé římských provincií možnost stát se senátory? [odp] => Za Flavia Vespasiana [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => )
589 [kap] => 5 [otz] => Za cís. Flavia Vespasiana vypuklo povstání. Kde se odehrálo a proti čemu se povstalci bouřili? [odp] => Židovské povstání v Judsku, proti římské nadvládě. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:09:55 [user] => [auth] => N [pozn] => )
590 [kap] => 5 [otz] => K jaké události došlo r. 79 před Kristem? [odp] => K výbuchu sopky Vesuv. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => )
591 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl nástupcem císaře Tita? [odp] => Jeho bratr Domitianus [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => )
592 [kap] => 5 [otz] => Z jaké dynastie byl císař Nerva? [odp] => Z dynastie adoptivních císařů [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => )
593 [kap] => 5 [otz] => Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva? [odp] => Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => )
594 [kap] => 5 [otz] => Kdy dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu? [odp] => Za císaře Traiana (přelom 1. a 2. stol.) - od Atlant. oceánu až k Perskému zálivu. [tx] => [pridano] => 2012-10-14 11:22:52 [user] => [auth] => N [pozn] => )
Array ( [id] => 79 [kap] => 005 [otz] => Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království? [odp] => Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny. ) [1] => Array ( [id] => 80 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byli patricijové a plebejové? [odp] => Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu. ) [2] => Array ( [id] => 81 [kap] => 005 [otz] => Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě? [odp] => "Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem ) [3] => Array ( [id] => 82 [kap] => 005 [otz] => Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly? [odp] => Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo. ) [4] => Array ( [id] => 83 [kap] => 005 [otz] => Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte." [odp] => Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů. ) [5] => Array ( [id] => 84 [kap] => 005 [otz] => Rozdělte a datujte púnské války. [odp] => První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem. ) [6] => Array ( [id] => 85 [kap] => 005 [otz] => Čím skončily púnské války? [odp] => Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma. ) [7] => Array ( [id] => 86 [kap] => 005 [otz] => Co to byly latifundie? [odp] => Velkostatky, které vznikaly v zemědělství. ) [8] => Array ( [id] => 87 [kap] => 005 [otz] => Datujte Spartakovo povstání. [odp] => 73-71 před Kristem. ) [9] => Array ( [id] => 88 [kap] => 005 [otz] => Jak Spartakus skončil? [odp] => Zahynul v bitvě v Apúlii. ) [10] => Array ( [id] => 89 [kap] => 005 [otz] => Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami? [odp] => Bratři Gracchové. ) [11] => Array ( [id] => 90 [kap] => 005 [otz] => Kdo zemřel dříve, Sulla nebo Marius? Jak se to stalo? [odp] => Marius, byl zavražděn Sullovými přívrženci. ) [12] => Array ( [id] => 91 [kap] => 005 [otz] => Od čeho je odvozen název triumvirat? Kdy byl vytvořen? [odp] => Vláda tří mužů (Caesar, Crassus, Pompeius). Roku 60 před n.l. ) [13] => Array ( [id] => 92 [kap] => 005 [otz] => Kdo stál v čele povstání proti Caesarovi? Kdy a jak skončilo? [odp] => Cassius a Caesarův adoptivní syn Brutus. Skončilo roku 44 před n.l. zavražděním Caesara. ) [14] => Array ( [id] => 93 [kap] => 005 [otz] => Jak rozdělujeme Římské císařství? Datujte. [odp] => Principát (31 před Kristem - 284 n.l.) a dominát (284 - 476 n.l.). ) [15] => Array ( [id] => 94 [kap] => 005 [otz] => Jak se nazýval císař Octavianus? Co to znamenalo? [odp] => "Augustus" (= vznešený). ) [16] => Array ( [id] => 95 [kap] => 005 [otz] => Který římský císař je proslulý jmenováním svého koně senátorem? Do které dynastie ho řadíme? [odp] => Gaius Caligula, dynastie juliovsko-klaudiovská (varianty - julsko-klaudijská, iulsko-claudijská). ) [17] => Array ( [id] => 96 [kap] => 005 [otz] => Jak se dostal na trůn císař Nero? [odp] => Jeho matka otrávila jeho nevlastního otce (Claudia). ) [18] => Array ( [id] => 97 [kap] => 005 [otz] => Za kterého císaře vznikl nápis na Trenčínské skále? Kdy to bylo? [odp] => Za vlády Marca Aurelia roku 180 n. l., během Markomanských válek. ) [19] => Array ( [id] => 98 [kap] => 005 [otz] => Co se stalo roku 313 n. l.? [odp] => Byl vydán Edikt milánský (zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími). ) [20] => Array ( [id] => 99 [kap] => 005 [otz] => Kdo a kdy rozdělil římskou říši? Na jaké části? [odp] => Byl to císař Theodosius roku 395. Na západořímskou a východořímskou. ) [21] => Array ( [id] => 100 [kap] => 005 [otz] => Který císař přesídlil z Říma do Konstantinopole, které učinil oficiálním hlavním městem? [odp] => Constantinus (ve 4. století n. l.). ) [22] => Array ( [id] => 101 [kap] => 005 [otz] => Jakým názvem označujeme první období starověkého Říma časově ohraničené 8. a 6. stoletím před Kristem? [odp] => Doba královská. ) [23] => Array ( [id] => 563 [kap] => 005 [otz] => Kdo byl D. I. Iuvenalis (též Juvenál)? [odp] => Římský satirik (z jeho díla se dochovalo šestnáct satir popisujících úpadek mravů ve společnosti). ) [24] => Array ( [id] => 565 [kap] => 005 [otz] => Kdo to byl Iuvenalis? [odp] => Římský satirik. ) [25] => Array ( [id] => 579 [kap] => 005 [otz] => Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň [odp] => Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus...... ) [26] => Array ( [id] => 584 [kap] => 005 [otz] => Kdo založil dynastii adoptivních císařů? A koho adoptoval? [odp] => Císař Nerva, který jako první adoptoval svého nástupce. Adoptoval Traiana. ) [27] => Array ( [id] => 585 [kap] => 5 [otz] => Kterému období v římských dějinách říkáme "Zlatý věk básnictví"? [odp] => Za císaře Augusta, který velmi podporoval básnictví. ) [28] => Array ( [id] => 586 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl posledním císařem julsko-claudiovské dynastie? [odp] => Císař Nero. ) [29] => Array ( [id] => 587 [kap] => 5 [otz] => Kdo se po vymření julsko-claudijské dynastie stává novým císařem? [odp] => Flavius Vespasianus (flaviovská dynastie). ) [30] => Array ( [id] => 588 [kap] => 5 [otz] => Za kterého císaře dostali poprvé obyvatelé římských provincií možnost stát se senátory? [odp] => Za Flavia Vespasiana ) [31] => Array ( [id] => 589 [kap] => 5 [otz] => Za cís. Flavia Vespasiana vypuklo povstání. Kde se odehrálo a proti čemu se povstalci bouřili? [odp] => Židovské povstání v Judsku, proti římské nadvládě. ) [32] => Array ( [id] => 590 [kap] => 5 [otz] => K jaké události došlo r. 79 před Kristem? [odp] => K výbuchu sopky Vesuv. ) [33] => Array ( [id] => 591 [kap] => 5 [otz] => Kdo byl nástupcem císaře Tita? [odp] => Jeho bratr Domitianus ) [34] => Array ( [id] => 592 [kap] => 5 [otz] => Z jaké dynastie byl císař Nerva? [odp] => Z dynastie adoptivních císařů ) [35] => Array ( [id] => 593 [kap] => 5 [otz] => Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva? [odp] => Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval. ) [36] => Array ( [id] => 594 [kap] => 5 [otz] => Kdy dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu? [odp] => Za císaře Traiana (přelom 1. a 2. stol.) - od Atlant. oceánu až k Perskému zálivu. ) )
1. Jak se dostal na trůn císař Nero?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jeho matka otrávila jeho nevlastního otce (Claudia).
2. Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval.
3. Jak rozdělujeme Římské císařství? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Principát (31 před Kristem - 284 n.l.) a dominát (284 - 476 n.l.).
4. Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bratři Gracchové.
5. Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte."
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů.
6. Rozdělte a datujte púnské války.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem.
7. Kdo zemřel dříve, Sulla nebo Marius? Jak se to stalo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Marius, byl zavražděn Sullovými přívrženci.
8. Co to byly latifundie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Velkostatky, které vznikaly v zemědělství.
9. Datujte Spartakovo povstání.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
73-71 před Kristem.
10. Kdo stál v čele povstání proti Caesarovi? Kdy a jak skončilo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Cassius a Caesarův adoptivní syn Brutus. Skončilo roku 44 před n.l. zavražděním Caesara.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2020, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht