Testy

Raný středověk

1. Na jaké větve se rozdělil Islám?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na Šiíty a Sunnity.
2. Kdo to byli leníci?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Držitelé léna (šlechta).
3. Kdy se rozdělilo křesťanství na východní (pravoslavné) a západní (katolické)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V roce 1054.
4. Z jakého rodu byl Franský král Chlodvík?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Z rodu Merovejců.
5. Byl Karel Veliký císař?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ano, byl korunován na císaře papežem Lvem III.
6. Jak dělíme středověk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na raný (476 - 11. století), vrcholný (12. - 15. století) a pozdní a přechod k novověku.
7. Vyjmenujte alespoň čtyři barbarské říše.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Viz zde.
8. Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vandalové v roce 429.
9. Jak byli jinak nazýváni Vikingové?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Normané, Varjagové, Ascomani.
10. Podle jakého dokumentu byla rozdělena Franská říše? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Podle Verdunské smlouvy roku 843.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht