Testy

stdClass Object ( [id] => 102 [kap] => 007 [otz] => Jak dělíme středověk? [odp] => Na raný (476 - 11. století), vrcholný (12. - 15. století) a pozdní a přechod k novověku. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [1] => stdClass Object ( [id] => 103 [kap] => 007 [otz] => V jakých třech centrech se vytvářela středověká společnost? [odp] => Latinská západní kultura, Byzantsko-Slovanská kultura a Islámská arabská kultura. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [2] => stdClass Object ( [id] => 104 [kap] => 007 [otz] => Kdy se rozdělilo křesťanství na východní (pravoslavné) a západní (katolické)? [odp] => V roce 1054. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [3] => stdClass Object ( [id] => 105 [kap] => 007 [otz] => Jaké byly způsoby obdělávání půdy ve středověku? [odp] => Přílohové, úhorové, trojpolní, střídavý způsob. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [4] => stdClass Object ( [id] => 106 [kap] => 007 [otz] => Kdo to byli leníci? [odp] => Držitelé léna (šlechta). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [5] => stdClass Object ( [id] => 107 [kap] => 007 [otz] => Kdy proběhlo stěhování národů? [odp] => Ve 2. - 6. století n. l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [6] => stdClass Object ( [id] => 108 [kap] => 007 [otz] => Vyjmenujte alespoň čtyři barbarské říše. [odp] => Viz zde. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [7] => stdClass Object ( [id] => 109 [kap] => 007 [otz] => Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo? [odp] => Vandalové v roce 429. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [8] => stdClass Object ( [id] => 110 [kap] => 007 [otz] => Jak znělo učení o trojím lidu? [odp] => 1. Páni mají vládnout a bojovat 2. Duchovenstvo se má modlit 3. Poddaní musejí poslouchat pány. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [9] => stdClass Object ( [id] => 111 [kap] => 007 [otz] => Co to byl konkordát wormský a kdy byl uzavřen? [odp] => Dohoda mezi světskou a církevní mocí, investitura byla rozdělena (církevní hodnostář dával panovníkovi berlu a panovník církevnímu hodnostáři pak žezlo jako symbol půdy). Byl uzavřen v roce 1122. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [10] => stdClass Object ( [id] => 112 [kap] => 007 [otz] => Kdo je to papež, kde sídlí? [odp] => Papež je hlavou katolické církve - jedné z křesťanských církví. Sídlí ve Vatikáně - městském státě nacházejícím se uvnitř hlavního města Itálie - Říma. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [11] => stdClass Object ( [id] => 113 [kap] => 007 [otz] => Z jakého rodu byl Franský král Chlodvík? [odp] => Z rodu Merovejců. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [12] => stdClass Object ( [id] => 114 [kap] => 007 [otz] => Byl Karel Veliký císař? [odp] => Ano, byl korunován na císaře papežem Lvem III. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [13] => stdClass Object ( [id] => 115 [kap] => 007 [otz] => Podle jakého dokumentu byla rozdělena Franská říše? Kdy? [odp] => Podle Verdunské smlouvy roku 843. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [14] => stdClass Object ( [id] => 116 [kap] => 007 [otz] => Kdy byl zánik říše Východořímské? Kterou událostí se tak stalo? [odp] => Dobytím Cařihradu roku 1453. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [15] => stdClass Object ( [id] => 117 [kap] => 007 [otz] => Co je džihád? [odp] => Svatá válka (proti nevěřícím v Alláha) - má různé formy (od mírné až po opravdové krvavé boje). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [16] => stdClass Object ( [id] => 118 [kap] => 007 [otz] => Kdy nastal Hidžra? [odp] => Roku 622. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [17] => stdClass Object ( [id] => 119 [kap] => 007 [otz] => Na jaké větve se rozdělil Islám? [odp] => Na Šiíty a Sunnity. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [18] => stdClass Object ( [id] => 120 [kap] => 007 [otz] => Kterou osobou na Francouzský trůn nastupuje rod Kapetovců? [odp] => Hugo Kapet. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [19] => stdClass Object ( [id] => 121 [kap] => 007 [otz] => Jak byli jinak nazýváni Vikingové? [odp] => Normané, Varjagové, Ascomani. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [20] => stdClass Object ( [id] => 122 [kap] => 007 [otz] => Popište, jak vypadal typický Viking. [odp] => Vysoký, světlé pleti, plavé nebo rusé vlasy, modré oči. Muži odění do delšího silného vlněného kabátce, přiléhavých kožených nebo podkasaných širokých kalhot (podle majetku), dlouhého čtvercového pláště, kožených bot. Ženy nosily jemnou košili, přes ní pak svrchní šat. Ten byl dlouhý, bez rukávů a skládal se ze dvou částí upevněných pomocí poutek na dvou oválných bronzových sponách na prsou. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [21] => stdClass Object ( [id] => 123 [kap] => 007 [otz] => Jak se jmenoval častý amulet, který nosily vikingské ženy? [odp] => Thorovo kladivo. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [22] => stdClass Object ( [id] => 124 [kap] => 007 [otz] => Jak se jmenoval slovanský bůh Slunce, tepla a úrody? [odp] => Dažbog. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [23] => stdClass Object ( [id] => 125 [kap] => 007 [otz] => Kdo a kde založil stát Zlatá horda Kipča"?" [odp] => Tataři na původně Ruském (Tatary dobytém) území. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [24] => stdClass Object ( [id] => 126 [kap] => 007 [otz] => Kdo, kdy a kde vyzval Evropu ke svaté válce (osvobození Jeruzaléma)? [odp] => Papež Urban II. Roku 1095 v Clermontu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [25] => stdClass Object ( [id] => 127 [kap] => 007 [otz] => Kolik proběhlo hlavních křížových výprav? [odp] => Sedm a jedna dětská. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [26] => stdClass Object ( [id] => 128 [kap] => 007 [otz] => Kdy a jak Křížové výpravy skončily? [odp] => Roku 1291 byli vyhnáni poslední křižáci z Jeruzaléma (pevnost Akkon). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [27] => stdClass Object ( [id] => 129 [kap] => 007 [otz] => Ve kterém století existovala Sámova říše? [odp] => 7. století n. l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [28] => stdClass Object ( [id] => 130 [kap] => 007 [otz] => Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska? [odp] => Wogastisburg. Velitelem franského vojska byl Dagobert I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) )
102 [kap] => 007 [otz] => Jak dělíme středověk? [odp] => Na raný (476 - 11. století), vrcholný (12. - 15. století) a pozdní a přechod k novověku. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
103 [kap] => 007 [otz] => V jakých třech centrech se vytvářela středověká společnost? [odp] => Latinská západní kultura, Byzantsko-Slovanská kultura a Islámská arabská kultura. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
104 [kap] => 007 [otz] => Kdy se rozdělilo křesťanství na východní (pravoslavné) a západní (katolické)? [odp] => V roce 1054. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
105 [kap] => 007 [otz] => Jaké byly způsoby obdělávání půdy ve středověku? [odp] => Přílohové, úhorové, trojpolní, střídavý způsob. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
106 [kap] => 007 [otz] => Kdo to byli leníci? [odp] => Držitelé léna (šlechta). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
107 [kap] => 007 [otz] => Kdy proběhlo stěhování národů? [odp] => Ve 2. - 6. století n. l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
108 [kap] => 007 [otz] => Vyjmenujte alespoň čtyři barbarské říše. [odp] => Viz zde. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
109 [kap] => 007 [otz] => Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo? [odp] => Vandalové v roce 429. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
110 [kap] => 007 [otz] => Jak znělo učení o trojím lidu? [odp] => 1. Páni mají vládnout a bojovat 2. Duchovenstvo se má modlit 3. Poddaní musejí poslouchat pány. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
111 [kap] => 007 [otz] => Co to byl konkordát wormský a kdy byl uzavřen? [odp] => Dohoda mezi světskou a církevní mocí, investitura byla rozdělena (církevní hodnostář dával panovníkovi berlu a panovník církevnímu hodnostáři pak žezlo jako symbol půdy). Byl uzavřen v roce 1122. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
112 [kap] => 007 [otz] => Kdo je to papež, kde sídlí? [odp] => Papež je hlavou katolické církve - jedné z křesťanských církví. Sídlí ve Vatikáně - městském státě nacházejícím se uvnitř hlavního města Itálie - Říma. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
113 [kap] => 007 [otz] => Z jakého rodu byl Franský král Chlodvík? [odp] => Z rodu Merovejců. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
114 [kap] => 007 [otz] => Byl Karel Veliký císař? [odp] => Ano, byl korunován na císaře papežem Lvem III. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
115 [kap] => 007 [otz] => Podle jakého dokumentu byla rozdělena Franská říše? Kdy? [odp] => Podle Verdunské smlouvy roku 843. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
116 [kap] => 007 [otz] => Kdy byl zánik říše Východořímské? Kterou událostí se tak stalo? [odp] => Dobytím Cařihradu roku 1453. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
117 [kap] => 007 [otz] => Co je džihád? [odp] => Svatá válka (proti nevěřícím v Alláha) - má různé formy (od mírné až po opravdové krvavé boje). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
118 [kap] => 007 [otz] => Kdy nastal Hidžra? [odp] => Roku 622. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
119 [kap] => 007 [otz] => Na jaké větve se rozdělil Islám? [odp] => Na Šiíty a Sunnity. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
120 [kap] => 007 [otz] => Kterou osobou na Francouzský trůn nastupuje rod Kapetovců? [odp] => Hugo Kapet. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
121 [kap] => 007 [otz] => Jak byli jinak nazýváni Vikingové? [odp] => Normané, Varjagové, Ascomani. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
122 [kap] => 007 [otz] => Popište, jak vypadal typický Viking. [odp] => Vysoký, světlé pleti, plavé nebo rusé vlasy, modré oči. Muži odění do delšího silného vlněného kabátce, přiléhavých kožených nebo podkasaných širokých kalhot (podle majetku), dlouhého čtvercového pláště, kožených bot. Ženy nosily jemnou košili, přes ní pak svrchní šat. Ten byl dlouhý, bez rukávů a skládal se ze dvou částí upevněných pomocí poutek na dvou oválných bronzových sponách na prsou. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
123 [kap] => 007 [otz] => Jak se jmenoval častý amulet, který nosily vikingské ženy? [odp] => Thorovo kladivo. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
124 [kap] => 007 [otz] => Jak se jmenoval slovanský bůh Slunce, tepla a úrody? [odp] => Dažbog. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
125 [kap] => 007 [otz] => Kdo a kde založil stát Zlatá horda Kipča"?" [odp] => Tataři na původně Ruském (Tatary dobytém) území. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
126 [kap] => 007 [otz] => Kdo, kdy a kde vyzval Evropu ke svaté válce (osvobození Jeruzaléma)? [odp] => Papež Urban II. Roku 1095 v Clermontu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
127 [kap] => 007 [otz] => Kolik proběhlo hlavních křížových výprav? [odp] => Sedm a jedna dětská. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
128 [kap] => 007 [otz] => Kdy a jak Křížové výpravy skončily? [odp] => Roku 1291 byli vyhnáni poslední křižáci z Jeruzaléma (pevnost Akkon). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
129 [kap] => 007 [otz] => Ve kterém století existovala Sámova říše? [odp] => 7. století n. l. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
130 [kap] => 007 [otz] => Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska? [odp] => Wogastisburg. Velitelem franského vojska byl Dagobert I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
Array ( [id] => 102 [kap] => 007 [otz] => Jak dělíme středověk? [odp] => Na raný (476 - 11. století), vrcholný (12. - 15. století) a pozdní a přechod k novověku. ) [1] => Array ( [id] => 103 [kap] => 007 [otz] => V jakých třech centrech se vytvářela středověká společnost? [odp] => Latinská západní kultura, Byzantsko-Slovanská kultura a Islámská arabská kultura. ) [2] => Array ( [id] => 104 [kap] => 007 [otz] => Kdy se rozdělilo křesťanství na východní (pravoslavné) a západní (katolické)? [odp] => V roce 1054. ) [3] => Array ( [id] => 105 [kap] => 007 [otz] => Jaké byly způsoby obdělávání půdy ve středověku? [odp] => Přílohové, úhorové, trojpolní, střídavý způsob. ) [4] => Array ( [id] => 106 [kap] => 007 [otz] => Kdo to byli leníci? [odp] => Držitelé léna (šlechta). ) [5] => Array ( [id] => 107 [kap] => 007 [otz] => Kdy proběhlo stěhování národů? [odp] => Ve 2. - 6. století n. l. ) [6] => Array ( [id] => 108 [kap] => 007 [otz] => Vyjmenujte alespoň čtyři barbarské říše. [odp] => Viz zde. ) [7] => Array ( [id] => 109 [kap] => 007 [otz] => Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo? [odp] => Vandalové v roce 429. ) [8] => Array ( [id] => 110 [kap] => 007 [otz] => Jak znělo učení o trojím lidu? [odp] => 1. Páni mají vládnout a bojovat 2. Duchovenstvo se má modlit 3. Poddaní musejí poslouchat pány. ) [9] => Array ( [id] => 111 [kap] => 007 [otz] => Co to byl konkordát wormský a kdy byl uzavřen? [odp] => Dohoda mezi světskou a církevní mocí, investitura byla rozdělena (církevní hodnostář dával panovníkovi berlu a panovník církevnímu hodnostáři pak žezlo jako symbol půdy). Byl uzavřen v roce 1122. ) [10] => Array ( [id] => 112 [kap] => 007 [otz] => Kdo je to papež, kde sídlí? [odp] => Papež je hlavou katolické církve - jedné z křesťanských církví. Sídlí ve Vatikáně - městském státě nacházejícím se uvnitř hlavního města Itálie - Říma. ) [11] => Array ( [id] => 113 [kap] => 007 [otz] => Z jakého rodu byl Franský král Chlodvík? [odp] => Z rodu Merovejců. ) [12] => Array ( [id] => 114 [kap] => 007 [otz] => Byl Karel Veliký císař? [odp] => Ano, byl korunován na císaře papežem Lvem III. ) [13] => Array ( [id] => 115 [kap] => 007 [otz] => Podle jakého dokumentu byla rozdělena Franská říše? Kdy? [odp] => Podle Verdunské smlouvy roku 843. ) [14] => Array ( [id] => 116 [kap] => 007 [otz] => Kdy byl zánik říše Východořímské? Kterou událostí se tak stalo? [odp] => Dobytím Cařihradu roku 1453. ) [15] => Array ( [id] => 117 [kap] => 007 [otz] => Co je džihád? [odp] => Svatá válka (proti nevěřícím v Alláha) - má různé formy (od mírné až po opravdové krvavé boje). ) [16] => Array ( [id] => 118 [kap] => 007 [otz] => Kdy nastal Hidžra? [odp] => Roku 622. ) [17] => Array ( [id] => 119 [kap] => 007 [otz] => Na jaké větve se rozdělil Islám? [odp] => Na Šiíty a Sunnity. ) [18] => Array ( [id] => 120 [kap] => 007 [otz] => Kterou osobou na Francouzský trůn nastupuje rod Kapetovců? [odp] => Hugo Kapet. ) [19] => Array ( [id] => 121 [kap] => 007 [otz] => Jak byli jinak nazýváni Vikingové? [odp] => Normané, Varjagové, Ascomani. ) [20] => Array ( [id] => 122 [kap] => 007 [otz] => Popište, jak vypadal typický Viking. [odp] => Vysoký, světlé pleti, plavé nebo rusé vlasy, modré oči. Muži odění do delšího silného vlněného kabátce, přiléhavých kožených nebo podkasaných širokých kalhot (podle majetku), dlouhého čtvercového pláště, kožených bot. Ženy nosily jemnou košili, přes ní pak svrchní šat. Ten byl dlouhý, bez rukávů a skládal se ze dvou částí upevněných pomocí poutek na dvou oválných bronzových sponách na prsou. ) [21] => Array ( [id] => 123 [kap] => 007 [otz] => Jak se jmenoval častý amulet, který nosily vikingské ženy? [odp] => Thorovo kladivo. ) [22] => Array ( [id] => 124 [kap] => 007 [otz] => Jak se jmenoval slovanský bůh Slunce, tepla a úrody? [odp] => Dažbog. ) [23] => Array ( [id] => 125 [kap] => 007 [otz] => Kdo a kde založil stát Zlatá horda Kipča"?" [odp] => Tataři na původně Ruském (Tatary dobytém) území. ) [24] => Array ( [id] => 126 [kap] => 007 [otz] => Kdo, kdy a kde vyzval Evropu ke svaté válce (osvobození Jeruzaléma)? [odp] => Papež Urban II. Roku 1095 v Clermontu. ) [25] => Array ( [id] => 127 [kap] => 007 [otz] => Kolik proběhlo hlavních křížových výprav? [odp] => Sedm a jedna dětská. ) [26] => Array ( [id] => 128 [kap] => 007 [otz] => Kdy a jak Křížové výpravy skončily? [odp] => Roku 1291 byli vyhnáni poslední křižáci z Jeruzaléma (pevnost Akkon). ) [27] => Array ( [id] => 129 [kap] => 007 [otz] => Ve kterém století existovala Sámova říše? [odp] => 7. století n. l. ) [28] => Array ( [id] => 130 [kap] => 007 [otz] => Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska? [odp] => Wogastisburg. Velitelem franského vojska byl Dagobert I. ) )
1. Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Wogastisburg. Velitelem franského vojska byl Dagobert I.
2. V jakých třech centrech se vytvářela středověká společnost?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Latinská západní kultura, Byzantsko-Slovanská kultura a Islámská arabská kultura.
3. Kdo, kdy a kde vyzval Evropu ke svaté válce (osvobození Jeruzaléma)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Papež Urban II. Roku 1095 v Clermontu.
4. Vyjmenujte alespoň čtyři barbarské říše.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Viz zde.
5. Jak se jmenoval slovanský bůh Slunce, tepla a úrody?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dažbog.
6. Kdy proběhlo stěhování národů?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ve 2. - 6. století n. l.
7. Popište, jak vypadal typický Viking.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vysoký, světlé pleti, plavé nebo rusé vlasy, modré oči. Muži odění do delšího silného vlněného kabátce, přiléhavých kožených nebo podkasaných širokých kalhot (podle majetku), dlouhého čtvercového pláště, kožených bot. Ženy nosily jemnou košili, přes ní pak svrchní šat. Ten byl dlouhý, bez rukávů a skládal se ze dvou částí upevněných pomocí poutek na dvou oválných bronzových sponách na prsou.
8. Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vandalové v roce 429.
9. Co je džihád?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Svatá válka (proti nevěřícím v Alláha) - má různé formy (od mírné až po opravdové krvavé boje).
10. Kdy byl zánik říše Východořímské? Kterou událostí se tak stalo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dobytím Cařihradu roku 1453.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2020, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht