Testy

stdClass Object ( [id] => 131 [kap] => 009 [otz] => Kdy vyhnal Pribina Mojmíra? [odp] => Nikdy, Mojmír vyhnal Pribinu roku 833. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [1] => stdClass Object ( [id] => 132 [kap] => 009 [otz] => Kdo koho požádal o vyslání věrozvěstů kázajících ve slovanském jazyce? [odp] => Rastislav o to požádal byzantského císaře Michala III. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [2] => stdClass Object ( [id] => 133 [kap] => 009 [otz] => Jak se jmenuje veršovaná předmluva k Evangeliu, kterou napsali Konstantin a Metoděj? [odp] => Proglas. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [3] => stdClass Object ( [id] => 134 [kap] => 009 [otz] => Proč se říká Cyril a Metoděj a ne Konstantin a Metoděj? [odp] => Protože Konstantin, když vstoupil do kláštera, přijal jméno Cyril. Správně je však obojí, jen druhé více používané. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [4] => stdClass Object ( [id] => 135 [kap] => 009 [otz] => Vyjmenujte alespoň čtyři české kmeny. [odp] => Chebané, Lučané, Sedličané, Lemuzi, Litoměřici, Čechové, Děčané, Psované [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [5] => stdClass Object ( [id] => 136 [kap] => 009 [otz] => Vyjmenujte alespoň čtyři moravské kmeny. [odp] => Dičané, Charvátci, Doudlebi, Horáci, Hanáci, Holasici, Moravští Slováci [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [6] => stdClass Object ( [id] => 137 [kap] => 009 [otz] => Jak se jmenoval první historicky doložený český kníže? [odp] => Bořivoj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [7] => stdClass Object ( [id] => 138 [kap] => 009 [otz] => Kdy byl zabit svatý Václav? Jak se jmenovala jeho babička? [odp] => 28. září 935 (nebo 929). Jeho babička byla (sv.) Ludmila. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [8] => stdClass Object ( [id] => 139 [kap] => 009 [otz] => Jaký panovník založil v Praze biskupství? Kdo byl prvním pražským biskupem? [odp] => Boleslav II., prvním biskupem byl Sas Dětmar. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [9] => stdClass Object ( [id] => 140 [kap] => 009 [otz] => Která dvě knížata se podílela na vyhnání Vladivoje? [odp] => Oldřich a Jaromír. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [10] => stdClass Object ( [id] => 141 [kap] => 009 [otz] => Jak se jmenoval první český král? Kdy byl korunován? [odp] => Vratislav II., 1085. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [11] => stdClass Object ( [id] => 142 [kap] => 009 [otz] => Kdo udělil Svatou bulu Sicilskou? Kdy? [odp] => Král a budoucí císař Svaté říše římské Fridrich II. Roku 1212. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [12] => stdClass Object ( [id] => 143 [kap] => 009 [otz] => Co je to primogenitura? Kdo to zavedl? [odp] => Právo prvorozeného králova syna na královský trůn. Přemysl Otakar I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [13] => stdClass Object ( [id] => 144 [kap] => 009 [otz] => Kterého českého krále v bitvě opustila šlechta a on padl? [odp] => Přemysl Otakar II. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [14] => stdClass Object ( [id] => 145 [kap] => 009 [otz] => Jak dlouho vládl Václav III.? [odp] => Dva roky (1305-1306). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [15] => stdClass Object ( [id] => 146 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde byla vyhlášena tzv. Břetislavova dekreta? [odp] => Ve Hnězdně roku 1039. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [16] => stdClass Object ( [id] => 147 [kap] => 009 [otz] => Kdy byla definitivně připojena Morava k českému území? [odp] => Roku 1019. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [17] => stdClass Object ( [id] => 148 [kap] => 009 [otz] => Koho si vzal Měšek I. ? Čí to byla dcera? [odp] => Doubravku, dceru Boleslava I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [18] => stdClass Object ( [id] => 149 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde byla bitva Lothara III. a Soběslava I.? [odp] => U Chlumce roku 1126. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [19] => stdClass Object ( [id] => 150 [kap] => 009 [otz] => Kdy byla svatořečena Anežka Česká? [odp] => Roku 1989. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [20] => stdClass Object ( [id] => 151 [kap] => 009 [otz] => Kdo byl druhý český král? [odp] => Vladislav II. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [21] => stdClass Object ( [id] => 152 [kap] => 009 [otz] => Co to je seniorát a kdo ho ustanovil? [odp] => Seniorát je stařešinský řád, podle něhož knížecí stolec připadl nejstaršímu členovi knížecího rodu (ne tedy nutně nejstaršímu synovi) ustanovil jej Břetislav I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [22] => stdClass Object ( [id] => 153 [kap] => 009 [otz] => Kdy zemřel kronikář Kosmas? [odp] => Roku 1125. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [23] => stdClass Object ( [id] => 154 [kap] => 009 [otz] => Jaké mince dal razit Boleslav I.? [odp] => Denáry. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [24] => stdClass Object ( [id] => 155 [kap] => 009 [otz] => Kdo nechal z Čech vyhnat všechny Němce,včetně své matky? [odp] => Spytihněv. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [25] => stdClass Object ( [id] => 156 [kap] => 009 [otz] => Jaká povinnost byla zavedena podle tzv. Dekret (Statut) Břetislavových a kdy je vydal? [odp] => Povinnost církevních sňatků a pohřbů, Břetislavova dekreta byla vydána v roce 1039. Celý text můžete najít zde." [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [26] => stdClass Object ( [id] => 157 [kap] => 009 [otz] => Ve kterém roce se 14 českých knížat nechalo v Řezně pokřtít? [odp] => Bylo to roku 845. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [27] => stdClass Object ( [id] => 158 [kap] => 009 [otz] => Kde nechala Drahomíra zavraždit Ludmilu a jaký vztah měly tyto dvě ženy ke svatému Václavovi? [odp] => Bylo to na hradě Tetín Drahomíra byla Václavova matka a Ludmila jeho babička. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [28] => stdClass Object ( [id] => 159 [kap] => 009 [otz] => Ve kterém roce proběhla bitva u Kressenbrunu a kdo v ní proti sobě bojoval? [odp] => V roce 1260 a bojoval v ní Přemysl Otakar II. proti uherskému králi, kterým byl Bela IV. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [29] => stdClass Object ( [id] => 160 [kap] => 009 [otz] => V jakém roce a kde se utkal Přemysl Otakar II. s Rudolfem Habsburským? [odp] => V roce 1278 v bitvě na Moravském poli (= Suché Krúty). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [30] => stdClass Object ( [id] => 161 [kap] => 009 [otz] => Kdy byl vydán zákoním Ius regale montanorum a kdo ho vydal? [odp] => V roce 1300, vydal jej král Václav II. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [31] => stdClass Object ( [id] => 162 [kap] => 009 [otz] => Ve kterém roce vymřeli Přemyslovci po meči? [odp] => V roce 1306, poslední byl Václav III. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => ) [32] => stdClass Object ( [id] => 185 [kap] => 009 [otz] => Proč se snižovala hodnota groše? [odp] => Protože do něj bylo přidáváno čím dál tím více mědi. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [33] => stdClass Object ( [id] => 186 [kap] => 009 [otz] => Co znamenalo papežské schizma? Kdy nastalo? [odp] => Dvojpapežství, resp. trojpapežství. (Existence dvou, resp. tří papežů, přičemž každý sídlil jinde). Nastalo roku 1378, resp. 1410. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [34] => stdClass Object ( [id] => 187 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde bylo papežské schizma vyřešeno? [odp] => Na koncilu v Kostnici v letech 1414 - 1418. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [35] => stdClass Object ( [id] => 188 [kap] => 009 [otz] => Co znamenal dekret kutnohorský a kdy byl vydán? [odp] => Znamenal přerozdělení hlasů při hlasování na pražské Universitě. Tři hlasy měli nyní čeští profesoři, zatímco jeden hlas zůstal profesorům německým. Vydal jej Václav IV. v roce 1409. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [36] => stdClass Object ( [id] => 189 [kap] => 009 [otz] => Co to je interdikt, uveďte příklad, datujte. [odp] => Interdikt byl stav, kdy byl ve městě přítomen kacíř. Bylo pozastaveno vykonávání bohoslužeb do doby, než kacíř město opustí. Například byl vyhlášen v Praze roku 1412 kvůli přítomnosti Jana Husa v Praze. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [37] => stdClass Object ( [id] => 190 [kap] => 009 [otz] => Proč se Zikmundovi říkalo Liška ryšavá"?" [odp] => Protože vystavil Husovi glejt o bezpečnosti cestou na koncil, ale Hus byl na koncilu upálen. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [38] => stdClass Object ( [id] => 191 [kap] => 009 [otz] => Ve kterých pěti městech mělo dojít ke spasení v souvislosti s hlásáním chiliasmu po Husově smrti? [odp] => Žatec, Louny, Slaný, Plzeň a Klatovy. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [39] => stdClass Object ( [id] => 192 [kap] => 009 [otz] => Kdo tvořil skupinu radikálních husitů? [odp] => Městská chudina a venkov. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [40] => stdClass Object ( [id] => 193 [kap] => 009 [otz] => Kdy se uskutečnila první pražská defenestrace? Kde? [odp] => 30. července 1419 na Novoměstské radnici. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [41] => stdClass Object ( [id] => 194 [kap] => 009 [otz] => Kdy byl založen Tábor? [odp] => Roku 1420. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [42] => stdClass Object ( [id] => 195 [kap] => 009 [otz] => Co důležitého se stalo roku 1421 na sněmu v Čáslavi? [odp] => Byl sesazen Zikmund a přijaty Čtyři artikuly pražské. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [43] => stdClass Object ( [id] => 196 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde zemřel Jan Žižka? [odp] => 11. října 1424 u Přibyslavi. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [44] => stdClass Object ( [id] => 197 [kap] => 009 [otz] => Jaká byla početní převaha v bitvě u Ústí nad Labem? [odp] => 21 000 Husitů × 70 000 křižákům (Sasům) [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [45] => stdClass Object ( [id] => 198 [kap] => 009 [otz] => Kde došlo k hlavní bitvě páté křížové výpravy? [odp] => Nedošlo, křižáci jakmile slyšeli zpěv husitů a rachot jejich vozů utekli. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [46] => stdClass Object ( [id] => 199 [kap] => 009 [otz] => Kdy došlo k tragédii u Lipan? Kdo s kým bojoval? [odp] => 30. 5. 1434 došlo k bitvě mezi umírněnými a radikálními husity. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [47] => stdClass Object ( [id] => 200 [kap] => 009 [otz] => Co znamenala kompaktáta? [odp] => Povolení přijímání podobojí, církvi nebude vrácen sekularizovaný majetek. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [48] => stdClass Object ( [id] => 201 [kap] => 009 [otz] => Kdo stál v čele husitských bojovníků na Slovensku? [odp] => Jan Jiskra z Brandýsa. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [49] => stdClass Object ( [id] => 202 [kap] => 009 [otz] => Na základě čí myšlenky vzniká Jednota bratrská? [odp] => Petr Chelčický. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [50] => stdClass Object ( [id] => 203 [kap] => 009 [otz] => Proč byl král Ladislav zvaný Pohrobek? [odp] => Protože se narodil až po smrti svého otce. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [51] => stdClass Object ( [id] => 204 [kap] => 009 [otz] => Kdy a jak Ladislav Pohrobek zemřel? [odp] => Zemřel roku 1457 ve svých 17 letech na leukémii. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [52] => stdClass Object ( [id] => 205 [kap] => 009 [otz] => Co to je obrazoborectví? [odp] => Ničení a vypalování výzdoby kostelů. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [53] => stdClass Object ( [id] => 552 [kap] => 009 [otz] => Který český panovník přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad a proč? Kdo a kdy panovnické sídlo přenesl zpět? [odp] => Na Vyšehrad se přestěhoval kníže a také první český král Vratislav kvůli sporům s pražským biskupem, svým bratrem Jaromírem. Vratislav se totiž rozhodl zřídit biskupství v Olomouci, skrze které by uplatňoval svoji moc, což se Jaromírovi nelíbilo. Zpátky na Pražský hrad se přestěhoval až druhý český král Vladislav v roce 1140. [tx] => [pridano] => 2009-06-06 15:34:11 [user] => [auth] => A [pozn] => ) )
131 [kap] => 009 [otz] => Kdy vyhnal Pribina Mojmíra? [odp] => Nikdy, Mojmír vyhnal Pribinu roku 833. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
132 [kap] => 009 [otz] => Kdo koho požádal o vyslání věrozvěstů kázajících ve slovanském jazyce? [odp] => Rastislav o to požádal byzantského císaře Michala III. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
133 [kap] => 009 [otz] => Jak se jmenuje veršovaná předmluva k Evangeliu, kterou napsali Konstantin a Metoděj? [odp] => Proglas. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
134 [kap] => 009 [otz] => Proč se říká Cyril a Metoděj a ne Konstantin a Metoděj? [odp] => Protože Konstantin, když vstoupil do kláštera, přijal jméno Cyril. Správně je však obojí, jen druhé více používané. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
135 [kap] => 009 [otz] => Vyjmenujte alespoň čtyři české kmeny. [odp] => Chebané, Lučané, Sedličané, Lemuzi, Litoměřici, Čechové, Děčané, Psované [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
136 [kap] => 009 [otz] => Vyjmenujte alespoň čtyři moravské kmeny. [odp] => Dičané, Charvátci, Doudlebi, Horáci, Hanáci, Holasici, Moravští Slováci [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
137 [kap] => 009 [otz] => Jak se jmenoval první historicky doložený český kníže? [odp] => Bořivoj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
138 [kap] => 009 [otz] => Kdy byl zabit svatý Václav? Jak se jmenovala jeho babička? [odp] => 28. září 935 (nebo 929). Jeho babička byla (sv.) Ludmila. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
139 [kap] => 009 [otz] => Jaký panovník založil v Praze biskupství? Kdo byl prvním pražským biskupem? [odp] => Boleslav II., prvním biskupem byl Sas Dětmar. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
140 [kap] => 009 [otz] => Která dvě knížata se podílela na vyhnání Vladivoje? [odp] => Oldřich a Jaromír. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
141 [kap] => 009 [otz] => Jak se jmenoval první český král? Kdy byl korunován? [odp] => Vratislav II., 1085. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
142 [kap] => 009 [otz] => Kdo udělil Svatou bulu Sicilskou? Kdy? [odp] => Král a budoucí císař Svaté říše římské Fridrich II. Roku 1212. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
143 [kap] => 009 [otz] => Co je to primogenitura? Kdo to zavedl? [odp] => Právo prvorozeného králova syna na královský trůn. Přemysl Otakar I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
144 [kap] => 009 [otz] => Kterého českého krále v bitvě opustila šlechta a on padl? [odp] => Přemysl Otakar II. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
145 [kap] => 009 [otz] => Jak dlouho vládl Václav III.? [odp] => Dva roky (1305-1306). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
146 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde byla vyhlášena tzv. Břetislavova dekreta? [odp] => Ve Hnězdně roku 1039. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
147 [kap] => 009 [otz] => Kdy byla definitivně připojena Morava k českému území? [odp] => Roku 1019. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
148 [kap] => 009 [otz] => Koho si vzal Měšek I. ? Čí to byla dcera? [odp] => Doubravku, dceru Boleslava I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
149 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde byla bitva Lothara III. a Soběslava I.? [odp] => U Chlumce roku 1126. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
150 [kap] => 009 [otz] => Kdy byla svatořečena Anežka Česká? [odp] => Roku 1989. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
151 [kap] => 009 [otz] => Kdo byl druhý český král? [odp] => Vladislav II. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
152 [kap] => 009 [otz] => Co to je seniorát a kdo ho ustanovil? [odp] => Seniorát je stařešinský řád, podle něhož knížecí stolec připadl nejstaršímu členovi knížecího rodu (ne tedy nutně nejstaršímu synovi) ustanovil jej Břetislav I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
153 [kap] => 009 [otz] => Kdy zemřel kronikář Kosmas? [odp] => Roku 1125. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
154 [kap] => 009 [otz] => Jaké mince dal razit Boleslav I.? [odp] => Denáry. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
155 [kap] => 009 [otz] => Kdo nechal z Čech vyhnat všechny Němce,včetně své matky? [odp] => Spytihněv. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
156 [kap] => 009 [otz] => Jaká povinnost byla zavedena podle tzv. Dekret (Statut) Břetislavových a kdy je vydal? [odp] => Povinnost církevních sňatků a pohřbů, Břetislavova dekreta byla vydána v roce 1039. Celý text můžete najít zde." [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
157 [kap] => 009 [otz] => Ve kterém roce se 14 českých knížat nechalo v Řezně pokřtít? [odp] => Bylo to roku 845. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
158 [kap] => 009 [otz] => Kde nechala Drahomíra zavraždit Ludmilu a jaký vztah měly tyto dvě ženy ke svatému Václavovi? [odp] => Bylo to na hradě Tetín Drahomíra byla Václavova matka a Ludmila jeho babička. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
159 [kap] => 009 [otz] => Ve kterém roce proběhla bitva u Kressenbrunu a kdo v ní proti sobě bojoval? [odp] => V roce 1260 a bojoval v ní Přemysl Otakar II. proti uherskému králi, kterým byl Bela IV. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
160 [kap] => 009 [otz] => V jakém roce a kde se utkal Přemysl Otakar II. s Rudolfem Habsburským? [odp] => V roce 1278 v bitvě na Moravském poli (= Suché Krúty). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
161 [kap] => 009 [otz] => Kdy byl vydán zákoním Ius regale montanorum a kdo ho vydal? [odp] => V roce 1300, vydal jej král Václav II. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
162 [kap] => 009 [otz] => Ve kterém roce vymřeli Přemyslovci po meči? [odp] => V roce 1306, poslední byl Václav III. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:48:27 [user] => [auth] => [pozn] => )
185 [kap] => 009 [otz] => Proč se snižovala hodnota groše? [odp] => Protože do něj bylo přidáváno čím dál tím více mědi. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
186 [kap] => 009 [otz] => Co znamenalo papežské schizma? Kdy nastalo? [odp] => Dvojpapežství, resp. trojpapežství. (Existence dvou, resp. tří papežů, přičemž každý sídlil jinde). Nastalo roku 1378, resp. 1410. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
187 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde bylo papežské schizma vyřešeno? [odp] => Na koncilu v Kostnici v letech 1414 - 1418. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
188 [kap] => 009 [otz] => Co znamenal dekret kutnohorský a kdy byl vydán? [odp] => Znamenal přerozdělení hlasů při hlasování na pražské Universitě. Tři hlasy měli nyní čeští profesoři, zatímco jeden hlas zůstal profesorům německým. Vydal jej Václav IV. v roce 1409. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
189 [kap] => 009 [otz] => Co to je interdikt, uveďte příklad, datujte. [odp] => Interdikt byl stav, kdy byl ve městě přítomen kacíř. Bylo pozastaveno vykonávání bohoslužeb do doby, než kacíř město opustí. Například byl vyhlášen v Praze roku 1412 kvůli přítomnosti Jana Husa v Praze. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
190 [kap] => 009 [otz] => Proč se Zikmundovi říkalo Liška ryšavá"?" [odp] => Protože vystavil Husovi glejt o bezpečnosti cestou na koncil, ale Hus byl na koncilu upálen. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
191 [kap] => 009 [otz] => Ve kterých pěti městech mělo dojít ke spasení v souvislosti s hlásáním chiliasmu po Husově smrti? [odp] => Žatec, Louny, Slaný, Plzeň a Klatovy. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
192 [kap] => 009 [otz] => Kdo tvořil skupinu radikálních husitů? [odp] => Městská chudina a venkov. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
193 [kap] => 009 [otz] => Kdy se uskutečnila první pražská defenestrace? Kde? [odp] => 30. července 1419 na Novoměstské radnici. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
194 [kap] => 009 [otz] => Kdy byl založen Tábor? [odp] => Roku 1420. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
195 [kap] => 009 [otz] => Co důležitého se stalo roku 1421 na sněmu v Čáslavi? [odp] => Byl sesazen Zikmund a přijaty Čtyři artikuly pražské. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
196 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde zemřel Jan Žižka? [odp] => 11. října 1424 u Přibyslavi. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
197 [kap] => 009 [otz] => Jaká byla početní převaha v bitvě u Ústí nad Labem? [odp] => 21 000 Husitů × 70 000 křižákům (Sasům) [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
198 [kap] => 009 [otz] => Kde došlo k hlavní bitvě páté křížové výpravy? [odp] => Nedošlo, křižáci jakmile slyšeli zpěv husitů a rachot jejich vozů utekli. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
199 [kap] => 009 [otz] => Kdy došlo k tragédii u Lipan? Kdo s kým bojoval? [odp] => 30. 5. 1434 došlo k bitvě mezi umírněnými a radikálními husity. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
200 [kap] => 009 [otz] => Co znamenala kompaktáta? [odp] => Povolení přijímání podobojí, církvi nebude vrácen sekularizovaný majetek. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
201 [kap] => 009 [otz] => Kdo stál v čele husitských bojovníků na Slovensku? [odp] => Jan Jiskra z Brandýsa. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
202 [kap] => 009 [otz] => Na základě čí myšlenky vzniká Jednota bratrská? [odp] => Petr Chelčický. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
203 [kap] => 009 [otz] => Proč byl král Ladislav zvaný Pohrobek? [odp] => Protože se narodil až po smrti svého otce. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
204 [kap] => 009 [otz] => Kdy a jak Ladislav Pohrobek zemřel? [odp] => Zemřel roku 1457 ve svých 17 letech na leukémii. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
205 [kap] => 009 [otz] => Co to je obrazoborectví? [odp] => Ničení a vypalování výzdoby kostelů. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
552 [kap] => 009 [otz] => Který český panovník přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad a proč? Kdo a kdy panovnické sídlo přenesl zpět? [odp] => Na Vyšehrad se přestěhoval kníže a také první český král Vratislav kvůli sporům s pražským biskupem, svým bratrem Jaromírem. Vratislav se totiž rozhodl zřídit biskupství v Olomouci, skrze které by uplatňoval svoji moc, což se Jaromírovi nelíbilo. Zpátky na Pražský hrad se přestěhoval až druhý český král Vladislav v roce 1140. [tx] => [pridano] => 2009-06-06 15:34:11 [user] => [auth] => A [pozn] => )
Array ( [id] => 131 [kap] => 009 [otz] => Kdy vyhnal Pribina Mojmíra? [odp] => Nikdy, Mojmír vyhnal Pribinu roku 833. ) [1] => Array ( [id] => 132 [kap] => 009 [otz] => Kdo koho požádal o vyslání věrozvěstů kázajících ve slovanském jazyce? [odp] => Rastislav o to požádal byzantského císaře Michala III. ) [2] => Array ( [id] => 133 [kap] => 009 [otz] => Jak se jmenuje veršovaná předmluva k Evangeliu, kterou napsali Konstantin a Metoděj? [odp] => Proglas. ) [3] => Array ( [id] => 134 [kap] => 009 [otz] => Proč se říká Cyril a Metoděj a ne Konstantin a Metoděj? [odp] => Protože Konstantin, když vstoupil do kláštera, přijal jméno Cyril. Správně je však obojí, jen druhé více používané. ) [4] => Array ( [id] => 135 [kap] => 009 [otz] => Vyjmenujte alespoň čtyři české kmeny. [odp] => Chebané, Lučané, Sedličané, Lemuzi, Litoměřici, Čechové, Děčané, Psované ) [5] => Array ( [id] => 136 [kap] => 009 [otz] => Vyjmenujte alespoň čtyři moravské kmeny. [odp] => Dičané, Charvátci, Doudlebi, Horáci, Hanáci, Holasici, Moravští Slováci ) [6] => Array ( [id] => 137 [kap] => 009 [otz] => Jak se jmenoval první historicky doložený český kníže? [odp] => Bořivoj. ) [7] => Array ( [id] => 138 [kap] => 009 [otz] => Kdy byl zabit svatý Václav? Jak se jmenovala jeho babička? [odp] => 28. září 935 (nebo 929). Jeho babička byla (sv.) Ludmila. ) [8] => Array ( [id] => 139 [kap] => 009 [otz] => Jaký panovník založil v Praze biskupství? Kdo byl prvním pražským biskupem? [odp] => Boleslav II., prvním biskupem byl Sas Dětmar. ) [9] => Array ( [id] => 140 [kap] => 009 [otz] => Která dvě knížata se podílela na vyhnání Vladivoje? [odp] => Oldřich a Jaromír. ) [10] => Array ( [id] => 141 [kap] => 009 [otz] => Jak se jmenoval první český král? Kdy byl korunován? [odp] => Vratislav II., 1085. ) [11] => Array ( [id] => 142 [kap] => 009 [otz] => Kdo udělil Svatou bulu Sicilskou? Kdy? [odp] => Král a budoucí císař Svaté říše římské Fridrich II. Roku 1212. ) [12] => Array ( [id] => 143 [kap] => 009 [otz] => Co je to primogenitura? Kdo to zavedl? [odp] => Právo prvorozeného králova syna na královský trůn. Přemysl Otakar I. ) [13] => Array ( [id] => 144 [kap] => 009 [otz] => Kterého českého krále v bitvě opustila šlechta a on padl? [odp] => Přemysl Otakar II. ) [14] => Array ( [id] => 145 [kap] => 009 [otz] => Jak dlouho vládl Václav III.? [odp] => Dva roky (1305-1306). ) [15] => Array ( [id] => 146 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde byla vyhlášena tzv. Břetislavova dekreta? [odp] => Ve Hnězdně roku 1039. ) [16] => Array ( [id] => 147 [kap] => 009 [otz] => Kdy byla definitivně připojena Morava k českému území? [odp] => Roku 1019. ) [17] => Array ( [id] => 148 [kap] => 009 [otz] => Koho si vzal Měšek I. ? Čí to byla dcera? [odp] => Doubravku, dceru Boleslava I. ) [18] => Array ( [id] => 149 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde byla bitva Lothara III. a Soběslava I.? [odp] => U Chlumce roku 1126. ) [19] => Array ( [id] => 150 [kap] => 009 [otz] => Kdy byla svatořečena Anežka Česká? [odp] => Roku 1989. ) [20] => Array ( [id] => 151 [kap] => 009 [otz] => Kdo byl druhý český král? [odp] => Vladislav II. ) [21] => Array ( [id] => 152 [kap] => 009 [otz] => Co to je seniorát a kdo ho ustanovil? [odp] => Seniorát je stařešinský řád, podle něhož knížecí stolec připadl nejstaršímu členovi knížecího rodu (ne tedy nutně nejstaršímu synovi) ustanovil jej Břetislav I. ) [22] => Array ( [id] => 153 [kap] => 009 [otz] => Kdy zemřel kronikář Kosmas? [odp] => Roku 1125. ) [23] => Array ( [id] => 154 [kap] => 009 [otz] => Jaké mince dal razit Boleslav I.? [odp] => Denáry. ) [24] => Array ( [id] => 155 [kap] => 009 [otz] => Kdo nechal z Čech vyhnat všechny Němce,včetně své matky? [odp] => Spytihněv. ) [25] => Array ( [id] => 156 [kap] => 009 [otz] => Jaká povinnost byla zavedena podle tzv. Dekret (Statut) Břetislavových a kdy je vydal? [odp] => Povinnost církevních sňatků a pohřbů, Břetislavova dekreta byla vydána v roce 1039. Celý text můžete najít zde." ) [26] => Array ( [id] => 157 [kap] => 009 [otz] => Ve kterém roce se 14 českých knížat nechalo v Řezně pokřtít? [odp] => Bylo to roku 845. ) [27] => Array ( [id] => 158 [kap] => 009 [otz] => Kde nechala Drahomíra zavraždit Ludmilu a jaký vztah měly tyto dvě ženy ke svatému Václavovi? [odp] => Bylo to na hradě Tetín Drahomíra byla Václavova matka a Ludmila jeho babička. ) [28] => Array ( [id] => 159 [kap] => 009 [otz] => Ve kterém roce proběhla bitva u Kressenbrunu a kdo v ní proti sobě bojoval? [odp] => V roce 1260 a bojoval v ní Přemysl Otakar II. proti uherskému králi, kterým byl Bela IV. ) [29] => Array ( [id] => 160 [kap] => 009 [otz] => V jakém roce a kde se utkal Přemysl Otakar II. s Rudolfem Habsburským? [odp] => V roce 1278 v bitvě na Moravském poli (= Suché Krúty). ) [30] => Array ( [id] => 161 [kap] => 009 [otz] => Kdy byl vydán zákoním Ius regale montanorum a kdo ho vydal? [odp] => V roce 1300, vydal jej král Václav II. ) [31] => Array ( [id] => 162 [kap] => 009 [otz] => Ve kterém roce vymřeli Přemyslovci po meči? [odp] => V roce 1306, poslední byl Václav III. ) [32] => Array ( [id] => 185 [kap] => 009 [otz] => Proč se snižovala hodnota groše? [odp] => Protože do něj bylo přidáváno čím dál tím více mědi. ) [33] => Array ( [id] => 186 [kap] => 009 [otz] => Co znamenalo papežské schizma? Kdy nastalo? [odp] => Dvojpapežství, resp. trojpapežství. (Existence dvou, resp. tří papežů, přičemž každý sídlil jinde). Nastalo roku 1378, resp. 1410. ) [34] => Array ( [id] => 187 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde bylo papežské schizma vyřešeno? [odp] => Na koncilu v Kostnici v letech 1414 - 1418. ) [35] => Array ( [id] => 188 [kap] => 009 [otz] => Co znamenal dekret kutnohorský a kdy byl vydán? [odp] => Znamenal přerozdělení hlasů při hlasování na pražské Universitě. Tři hlasy měli nyní čeští profesoři, zatímco jeden hlas zůstal profesorům německým. Vydal jej Václav IV. v roce 1409. ) [36] => Array ( [id] => 189 [kap] => 009 [otz] => Co to je interdikt, uveďte příklad, datujte. [odp] => Interdikt byl stav, kdy byl ve městě přítomen kacíř. Bylo pozastaveno vykonávání bohoslužeb do doby, než kacíř město opustí. Například byl vyhlášen v Praze roku 1412 kvůli přítomnosti Jana Husa v Praze. ) [37] => Array ( [id] => 190 [kap] => 009 [otz] => Proč se Zikmundovi říkalo Liška ryšavá"?" [odp] => Protože vystavil Husovi glejt o bezpečnosti cestou na koncil, ale Hus byl na koncilu upálen. ) [38] => Array ( [id] => 191 [kap] => 009 [otz] => Ve kterých pěti městech mělo dojít ke spasení v souvislosti s hlásáním chiliasmu po Husově smrti? [odp] => Žatec, Louny, Slaný, Plzeň a Klatovy. ) [39] => Array ( [id] => 192 [kap] => 009 [otz] => Kdo tvořil skupinu radikálních husitů? [odp] => Městská chudina a venkov. ) [40] => Array ( [id] => 193 [kap] => 009 [otz] => Kdy se uskutečnila první pražská defenestrace? Kde? [odp] => 30. července 1419 na Novoměstské radnici. ) [41] => Array ( [id] => 194 [kap] => 009 [otz] => Kdy byl založen Tábor? [odp] => Roku 1420. ) [42] => Array ( [id] => 195 [kap] => 009 [otz] => Co důležitého se stalo roku 1421 na sněmu v Čáslavi? [odp] => Byl sesazen Zikmund a přijaty Čtyři artikuly pražské. ) [43] => Array ( [id] => 196 [kap] => 009 [otz] => Kdy a kde zemřel Jan Žižka? [odp] => 11. října 1424 u Přibyslavi. ) [44] => Array ( [id] => 197 [kap] => 009 [otz] => Jaká byla početní převaha v bitvě u Ústí nad Labem? [odp] => 21 000 Husitů × 70 000 křižákům (Sasům) ) [45] => Array ( [id] => 198 [kap] => 009 [otz] => Kde došlo k hlavní bitvě páté křížové výpravy? [odp] => Nedošlo, křižáci jakmile slyšeli zpěv husitů a rachot jejich vozů utekli. ) [46] => Array ( [id] => 199 [kap] => 009 [otz] => Kdy došlo k tragédii u Lipan? Kdo s kým bojoval? [odp] => 30. 5. 1434 došlo k bitvě mezi umírněnými a radikálními husity. ) [47] => Array ( [id] => 200 [kap] => 009 [otz] => Co znamenala kompaktáta? [odp] => Povolení přijímání podobojí, církvi nebude vrácen sekularizovaný majetek. ) [48] => Array ( [id] => 201 [kap] => 009 [otz] => Kdo stál v čele husitských bojovníků na Slovensku? [odp] => Jan Jiskra z Brandýsa. ) [49] => Array ( [id] => 202 [kap] => 009 [otz] => Na základě čí myšlenky vzniká Jednota bratrská? [odp] => Petr Chelčický. ) [50] => Array ( [id] => 203 [kap] => 009 [otz] => Proč byl král Ladislav zvaný Pohrobek? [odp] => Protože se narodil až po smrti svého otce. ) [51] => Array ( [id] => 204 [kap] => 009 [otz] => Kdy a jak Ladislav Pohrobek zemřel? [odp] => Zemřel roku 1457 ve svých 17 letech na leukémii. ) [52] => Array ( [id] => 205 [kap] => 009 [otz] => Co to je obrazoborectví? [odp] => Ničení a vypalování výzdoby kostelů. ) [53] => Array ( [id] => 552 [kap] => 009 [otz] => Který český panovník přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad a proč? Kdo a kdy panovnické sídlo přenesl zpět? [odp] => Na Vyšehrad se přestěhoval kníže a také první český král Vratislav kvůli sporům s pražským biskupem, svým bratrem Jaromírem. Vratislav se totiž rozhodl zřídit biskupství v Olomouci, skrze které by uplatňoval svoji moc, což se Jaromírovi nelíbilo. Zpátky na Pražský hrad se přestěhoval až druhý český král Vladislav v roce 1140. ) )
1. Kdy byl zabit svatý Václav? Jak se jmenovala jeho babička?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
28. září 935 (nebo 929). Jeho babička byla (sv.) Ludmila.
2. Koho si vzal Měšek I. ? Čí to byla dcera?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Doubravku, dceru Boleslava I.
3. Jak se jmenuje veršovaná předmluva k Evangeliu, kterou napsali Konstantin a Metoděj?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Proglas.
4. Kdo udělil Svatou bulu Sicilskou? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Král a budoucí císař Svaté říše římské Fridrich II. Roku 1212.
5. Vyjmenujte alespoň čtyři české kmeny.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Chebané, Lučané, Sedličané, Lemuzi, Litoměřici, Čechové, Děčané, Psované
6. Vyjmenujte alespoň čtyři moravské kmeny.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dičané, Charvátci, Doudlebi, Horáci, Hanáci, Holasici, Moravští Slováci
7. Kterého českého krále v bitvě opustila šlechta a on padl?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Přemysl Otakar II.
8. Který český panovník přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad a proč? Kdo a kdy panovnické sídlo přenesl zpět?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na Vyšehrad se přestěhoval kníže a také první český král Vratislav kvůli sporům s pražským biskupem, svým bratrem Jaromírem. Vratislav se totiž rozhodl zřídit biskupství v Olomouci, skrze které by uplatňoval svoji moc, což se Jaromírovi nelíbilo. Zpátky na Pražský hrad se přestěhoval až druhý český král Vladislav v roce 1140.
9. Jaký panovník založil v Praze biskupství? Kdo byl prvním pražským biskupem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Boleslav II., prvním biskupem byl Sas Dětmar.
10. Kdy byla definitivně připojena Morava k českému území?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1019.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2020, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht