Testy

stdClass Object ( [id] => 206 [kap] => 010 [otz] => Co to byla tezsaurace? [odp] => Hromadění drahých kovů (ukrývání pokladů) v těžkých dobách. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [1] => stdClass Object ( [id] => 207 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kdo navrhl první glóbus? [odp] => Roku 1492 Martin Behaim. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [2] => stdClass Object ( [id] => 208 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kdo dosáhl mysu Bouří (Dobré naděje) jako první? [odp] => Pravděpodobně Féničané. Avšak ve středověku to byl Bartolomeo Diaz (1487-88). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [3] => stdClass Object ( [id] => 209 [kap] => 010 [otz] => Na jakých lodích se Kolumbus plavil do Indie"?" [odp] => Na karavelách. Svou první výpravu uskutečnil se třemi karavelami, jejich jména byla Pinta, Nina a Santa Maria. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [4] => stdClass Object ( [id] => 210 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kdo vyslovil myšlenku, že Kolumbus objevil nový světadíl? [odp] => Ital Amerigo Vespucci roku 1504. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [5] => stdClass Object ( [id] => 211 [kap] => 010 [otz] => Co obsahovala dohoda v Tordesillas? [odp] => Stanovení demarkační linie (na východ se mohou plavit Portugalci, na západ Španělé). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [6] => stdClass Object ( [id] => 212 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kým došlo k obeplutí zeměkoule poprvé? [odp] => V letech 1519-1522 Fernandem Magalchaensem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [7] => stdClass Object ( [id] => 213 [kap] => 010 [otz] => Které státy podnikaly objevné plavby po Španělsku a Portugalsku? [odp] => Anglie a Nizozemí, pozd. Francie. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [8] => stdClass Object ( [id] => 214 [kap] => 010 [otz] => Kdo dobyl říši Aztéků ve dvacátých letech 16. století? [odp] => Hernando Cortéz. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [9] => stdClass Object ( [id] => 215 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenovali conquistadoři dobývající říši Inků? [odp] => Francesco Pizzaro a Diego Almagro. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [10] => stdClass Object ( [id] => 216 [kap] => 010 [otz] => Kolik lidí žilo v tehdejší říši Inků? [odp] => Asi 10 milionů. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [11] => stdClass Object ( [id] => 217 [kap] => 010 [otz] => Které nemoci byly přeneseny do Ameriky? Které zpět? [odp] => Do Ameriky chřipka, spalničky a neštovice zpět syfilis. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [12] => stdClass Object ( [id] => 218 [kap] => 010 [otz] => Co znamenaly objevné plavby pro středomoří? [odp] => Úpadek, důležité přístavy se totiž přesouvaly na jiné pobřeží (Atlantiku). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [13] => stdClass Object ( [id] => 219 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval reformátor, který přitloukl na vrata kostela své teze proti odpustkům? [odp] => Martin Luther. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [14] => stdClass Object ( [id] => 220 [kap] => 010 [otz] => Kdy bylo přijalo Augsburské vyznání víry? [odp] => Roku 1530. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [15] => stdClass Object ( [id] => 221 [kap] => 010 [otz] => Jakou zásadu hlásal Augburský náboženský mír, kdy byl přijat? [odp] => "Cuius regio, eius religio" = "Čí země, toho náboženství". Přijat byl roku 1555. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [16] => stdClass Object ( [id] => 222 [kap] => 010 [otz] => Jmenujte dva významné švýcarské reformátory. [odp] => Ulrich Zwingli, Jan Kalvín. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [17] => stdClass Object ( [id] => 223 [kap] => 010 [otz] => Co bylo založeno proti reformaci? Kdy? [odp] => Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) roku 1540. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [18] => stdClass Object ( [id] => 224 [kap] => 010 [otz] => Co se dělo za tzv. "Bartolomějské noci"? Kdy proběhla? [odp] => Vyvraždění Hugenotů roku 1572. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [19] => stdClass Object ( [id] => 225 [kap] => 010 [otz] => Co to byly obrazoborecké bouře"? Kdy probíhaly?" [odp] => Ničení výzdoby kostelů, probíhalo ve druhé fázi Nizozemské revoluce (1566-1567). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [20] => stdClass Object ( [id] => 226 [kap] => 010 [otz] => Kdo to byli gézové? [odp] => Gézové = otrhanci, odrbanci. Byl to lid přepadající španělské posádky v lesích ("Lesní Gézové") či na moři ("Námořní Gézové"). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [21] => stdClass Object ( [id] => 227 [kap] => 010 [otz] => Kdy byla vytvořena Arraská unie? [odp] => Roku 1579. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [22] => stdClass Object ( [id] => 228 [kap] => 010 [otz] => Co to byl proces ohrazování? [odp] => Rozšiřování pastvin na úkor úrodné zemědělské půdy. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [23] => stdClass Object ( [id] => 229 [kap] => 010 [otz] => Který panovník založil Anglikánskou církev? Proč? [odp] => Byl to Jindřich VIII., protože mu papež nedovolil se rozvést. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [24] => stdClass Object ( [id] => 230 [kap] => 010 [otz] => Který významný dramatik působil za vlády Alžběty I.? [odp] => William Shakespeare. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [25] => stdClass Object ( [id] => 231 [kap] => 010 [otz] => Co to byl Edikt nantský, kdy a kým byl vydán? [odp] => Zrovnoprávnění katolíků a hugenotů, byl vydán roku 1598 Jindřichem IV. Navarrským. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [26] => stdClass Object ( [id] => 232 [kap] => 010 [otz] => Kdo ve skutečnosti vládl za vlády Ludvíka XIII.? [odp] => Kardinál Richelieu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [27] => stdClass Object ( [id] => 233 [kap] => 010 [otz] => Kdy na český trůn nastoupil Vladislav Jagellonský? [odp] => Roku 1476. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [28] => stdClass Object ( [id] => 234 [kap] => 010 [otz] => Co znamenalo pro města Vladislavské zřízení zemské? [odp] => Omezení jejich práv města měly na sněmech hlas jen když se jich to týkalo. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [29] => stdClass Object ( [id] => 235 [kap] => 010 [otz] => Kdy a jak zemřel Ludvík Jagellonský? [odp] => Roku 1526 v bitvě u Moháče (prý zabloudil a utopil se v bažině). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [30] => stdClass Object ( [id] => 236 [kap] => 010 [otz] => Jak velký dluh musel zaplatit budoucí český král (1526)? [odp] => 300 000 zlatých. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [31] => stdClass Object ( [id] => 237 [kap] => 010 [otz] => Kdo byl ochoten zaplatit státní dluh roku 1526 a stal se tedy českým králem? [odp] => Ferdinand I. Habsburský. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [32] => stdClass Object ( [id] => 238 [kap] => 010 [otz] => Kdy a proč vzniká první český svavoský odboj? [odp] => V letech 1546 - 1547 kvůli neplnění daných slibů Ferdinandem I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [33] => stdClass Object ( [id] => 239 [kap] => 010 [otz] => Maximilián měl skryté sympatie pro jedno náboženství. Pro které? [odp] => Bylo to lutheránství. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [34] => stdClass Object ( [id] => 240 [kap] => 010 [otz] => Kdy Maxmilián podepsal českou konfesi? [odp] => Nikdy, jen ústně souhlasil. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [35] => stdClass Object ( [id] => 241 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval mír uzavřený mezi Vídní a Turky za vlády Rudolfa II.? [odp] => Žitavský mír. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [36] => stdClass Object ( [id] => 242 [kap] => 010 [otz] => Ve kterých zemích vládl Rudolf II. po podepsání Libeňského míru? [odp] => V Čechách, Lužici a ve Slezsku. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [37] => stdClass Object ( [id] => 243 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval dokument vydaný Rudolfem II. roku 1609? [odp] => Rudolfův Majestát. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [38] => stdClass Object ( [id] => 244 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kde proběhla druhá pražská defenestrace? [odp] => 23. května 1618 v kanceláři místodržících Viléma Slavaty a Jaroslava Bořity z Martinic. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [39] => stdClass Object ( [id] => 245 [kap] => 010 [otz] => Kdy (přesně) proběhla osudová bitva na Bílé Hoře? Jak dlouho trvala? [odp] => 8. listopadu 1620 trvala dvě hodiny. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [40] => stdClass Object ( [id] => 246 [kap] => 010 [otz] => Co důležitého se událo 21. 6. 1621? [odp] => Na Staroměstském náměstí v Praze proběhla poprava 27 českých pánů. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [41] => stdClass Object ( [id] => 247 [kap] => 010 [otz] => Co to bylo a kdy bylo vydáno Obnovené zřízení zemské? [odp] => Byla to ústava pro Čechy, odstranila volitelnost panovníka a stanovila Habsburky jako dědičné vládce. Obnovené zřízení zemské bylo vydáno roku 1627. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [42] => stdClass Object ( [id] => 248 [kap] => 010 [otz] => Rozdělte třicetiletou válku, datujte. [odp] => Válka česká (1618-1620), válka falcká (1620-1623), válka dánská (1625-1629), válka švédská (1630-1635) a válka švédsko-francouzská (1635-1648). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [43] => stdClass Object ( [id] => 249 [kap] => 010 [otz] => Kdy, kde a proč byl zavražděn Albrecht z Valdštejna. [odp] => V únoru 1634 v Chebu, protože císař zjistil jeho spolčení s nepřítelem (Švédy). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [44] => stdClass Object ( [id] => 250 [kap] => 010 [otz] => Jakým mírem skonřila třicetiletá válka? [odp] => Vestfálským mírem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [45] => stdClass Object ( [id] => 251 [kap] => 010 [otz] => Kdo jako první začal tvrdit, že Země se otáčí kolem Slunce a ne naopak? [odp] => Mikuláš Koperník. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [46] => stdClass Object ( [id] => 252 [kap] => 010 [otz] => Kdo je autorem díva Leviathan (o státu)? [odp] => Thomas Hobbes. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [47] => stdClass Object ( [id] => 253 [kap] => 010 [otz] => Co je typické pro manýristické obrazy? [odp] => Malba pocitů, nikoliv skutečnosti. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [48] => stdClass Object ( [id] => 254 [kap] => 010 [otz] => Kdo znovupostavil katedrálu sv. Pavla v Londýně? [odp] => Sir Christopher Wren. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [49] => stdClass Object ( [id] => 255 [kap] => 010 [otz] => Jmenujte alespoň dva představitele českého barokního malířství. [odp] => Karel Škréta, Václav Hollar, Petr Brandl, Jan Kupecký, Václav V. Reiner, N. Grund. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [50] => stdClass Object ( [id] => 256 [kap] => 010 [otz] => Datujte vládu Rudolfa II. v Čechách. [odp] => 1576 - 1611 (na Moravě pouze do roku 1608) [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [51] => stdClass Object ( [id] => 257 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval malíř, který namaloval Rudolfa II. z ovoce a zeleniny? [odp] => Giuseppe Arcimboldo [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [52] => stdClass Object ( [id] => 258 [kap] => 010 [otz] => Ve kterém roce byl Matyáš korunován českým králem? [odp] => 1611 [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) )
206 [kap] => 010 [otz] => Co to byla tezsaurace? [odp] => Hromadění drahých kovů (ukrývání pokladů) v těžkých dobách. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
207 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kdo navrhl první glóbus? [odp] => Roku 1492 Martin Behaim. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
208 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kdo dosáhl mysu Bouří (Dobré naděje) jako první? [odp] => Pravděpodobně Féničané. Avšak ve středověku to byl Bartolomeo Diaz (1487-88). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
209 [kap] => 010 [otz] => Na jakých lodích se Kolumbus plavil do Indie"?" [odp] => Na karavelách. Svou první výpravu uskutečnil se třemi karavelami, jejich jména byla Pinta, Nina a Santa Maria. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
210 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kdo vyslovil myšlenku, že Kolumbus objevil nový světadíl? [odp] => Ital Amerigo Vespucci roku 1504. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
211 [kap] => 010 [otz] => Co obsahovala dohoda v Tordesillas? [odp] => Stanovení demarkační linie (na východ se mohou plavit Portugalci, na západ Španělé). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
212 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kým došlo k obeplutí zeměkoule poprvé? [odp] => V letech 1519-1522 Fernandem Magalchaensem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
213 [kap] => 010 [otz] => Které státy podnikaly objevné plavby po Španělsku a Portugalsku? [odp] => Anglie a Nizozemí, pozd. Francie. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
214 [kap] => 010 [otz] => Kdo dobyl říši Aztéků ve dvacátých letech 16. století? [odp] => Hernando Cortéz. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
215 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenovali conquistadoři dobývající říši Inků? [odp] => Francesco Pizzaro a Diego Almagro. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
216 [kap] => 010 [otz] => Kolik lidí žilo v tehdejší říši Inků? [odp] => Asi 10 milionů. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
217 [kap] => 010 [otz] => Které nemoci byly přeneseny do Ameriky? Které zpět? [odp] => Do Ameriky chřipka, spalničky a neštovice zpět syfilis. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
218 [kap] => 010 [otz] => Co znamenaly objevné plavby pro středomoří? [odp] => Úpadek, důležité přístavy se totiž přesouvaly na jiné pobřeží (Atlantiku). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
219 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval reformátor, který přitloukl na vrata kostela své teze proti odpustkům? [odp] => Martin Luther. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
220 [kap] => 010 [otz] => Kdy bylo přijalo Augsburské vyznání víry? [odp] => Roku 1530. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
221 [kap] => 010 [otz] => Jakou zásadu hlásal Augburský náboženský mír, kdy byl přijat? [odp] => "Cuius regio, eius religio" = "Čí země, toho náboženství". Přijat byl roku 1555. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
222 [kap] => 010 [otz] => Jmenujte dva významné švýcarské reformátory. [odp] => Ulrich Zwingli, Jan Kalvín. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
223 [kap] => 010 [otz] => Co bylo založeno proti reformaci? Kdy? [odp] => Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) roku 1540. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
224 [kap] => 010 [otz] => Co se dělo za tzv. "Bartolomějské noci"? Kdy proběhla? [odp] => Vyvraždění Hugenotů roku 1572. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
225 [kap] => 010 [otz] => Co to byly obrazoborecké bouře"? Kdy probíhaly?" [odp] => Ničení výzdoby kostelů, probíhalo ve druhé fázi Nizozemské revoluce (1566-1567). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
226 [kap] => 010 [otz] => Kdo to byli gézové? [odp] => Gézové = otrhanci, odrbanci. Byl to lid přepadající španělské posádky v lesích ("Lesní Gézové") či na moři ("Námořní Gézové"). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
227 [kap] => 010 [otz] => Kdy byla vytvořena Arraská unie? [odp] => Roku 1579. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
228 [kap] => 010 [otz] => Co to byl proces ohrazování? [odp] => Rozšiřování pastvin na úkor úrodné zemědělské půdy. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
229 [kap] => 010 [otz] => Který panovník založil Anglikánskou církev? Proč? [odp] => Byl to Jindřich VIII., protože mu papež nedovolil se rozvést. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
230 [kap] => 010 [otz] => Který významný dramatik působil za vlády Alžběty I.? [odp] => William Shakespeare. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
231 [kap] => 010 [otz] => Co to byl Edikt nantský, kdy a kým byl vydán? [odp] => Zrovnoprávnění katolíků a hugenotů, byl vydán roku 1598 Jindřichem IV. Navarrským. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
232 [kap] => 010 [otz] => Kdo ve skutečnosti vládl za vlády Ludvíka XIII.? [odp] => Kardinál Richelieu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
233 [kap] => 010 [otz] => Kdy na český trůn nastoupil Vladislav Jagellonský? [odp] => Roku 1476. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
234 [kap] => 010 [otz] => Co znamenalo pro města Vladislavské zřízení zemské? [odp] => Omezení jejich práv města měly na sněmech hlas jen když se jich to týkalo. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
235 [kap] => 010 [otz] => Kdy a jak zemřel Ludvík Jagellonský? [odp] => Roku 1526 v bitvě u Moháče (prý zabloudil a utopil se v bažině). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
236 [kap] => 010 [otz] => Jak velký dluh musel zaplatit budoucí český král (1526)? [odp] => 300 000 zlatých. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
237 [kap] => 010 [otz] => Kdo byl ochoten zaplatit státní dluh roku 1526 a stal se tedy českým králem? [odp] => Ferdinand I. Habsburský. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
238 [kap] => 010 [otz] => Kdy a proč vzniká první český svavoský odboj? [odp] => V letech 1546 - 1547 kvůli neplnění daných slibů Ferdinandem I. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
239 [kap] => 010 [otz] => Maximilián měl skryté sympatie pro jedno náboženství. Pro které? [odp] => Bylo to lutheránství. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
240 [kap] => 010 [otz] => Kdy Maxmilián podepsal českou konfesi? [odp] => Nikdy, jen ústně souhlasil. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
241 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval mír uzavřený mezi Vídní a Turky za vlády Rudolfa II.? [odp] => Žitavský mír. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
242 [kap] => 010 [otz] => Ve kterých zemích vládl Rudolf II. po podepsání Libeňského míru? [odp] => V Čechách, Lužici a ve Slezsku. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
243 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval dokument vydaný Rudolfem II. roku 1609? [odp] => Rudolfův Majestát. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
244 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kde proběhla druhá pražská defenestrace? [odp] => 23. května 1618 v kanceláři místodržících Viléma Slavaty a Jaroslava Bořity z Martinic. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
245 [kap] => 010 [otz] => Kdy (přesně) proběhla osudová bitva na Bílé Hoře? Jak dlouho trvala? [odp] => 8. listopadu 1620 trvala dvě hodiny. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
246 [kap] => 010 [otz] => Co důležitého se událo 21. 6. 1621? [odp] => Na Staroměstském náměstí v Praze proběhla poprava 27 českých pánů. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
247 [kap] => 010 [otz] => Co to bylo a kdy bylo vydáno Obnovené zřízení zemské? [odp] => Byla to ústava pro Čechy, odstranila volitelnost panovníka a stanovila Habsburky jako dědičné vládce. Obnovené zřízení zemské bylo vydáno roku 1627. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
248 [kap] => 010 [otz] => Rozdělte třicetiletou válku, datujte. [odp] => Válka česká (1618-1620), válka falcká (1620-1623), válka dánská (1625-1629), válka švédská (1630-1635) a válka švédsko-francouzská (1635-1648). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
249 [kap] => 010 [otz] => Kdy, kde a proč byl zavražděn Albrecht z Valdštejna. [odp] => V únoru 1634 v Chebu, protože císař zjistil jeho spolčení s nepřítelem (Švédy). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
250 [kap] => 010 [otz] => Jakým mírem skonřila třicetiletá válka? [odp] => Vestfálským mírem. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
251 [kap] => 010 [otz] => Kdo jako první začal tvrdit, že Země se otáčí kolem Slunce a ne naopak? [odp] => Mikuláš Koperník. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
252 [kap] => 010 [otz] => Kdo je autorem díva Leviathan (o státu)? [odp] => Thomas Hobbes. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
253 [kap] => 010 [otz] => Co je typické pro manýristické obrazy? [odp] => Malba pocitů, nikoliv skutečnosti. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
254 [kap] => 010 [otz] => Kdo znovupostavil katedrálu sv. Pavla v Londýně? [odp] => Sir Christopher Wren. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
255 [kap] => 010 [otz] => Jmenujte alespoň dva představitele českého barokního malířství. [odp] => Karel Škréta, Václav Hollar, Petr Brandl, Jan Kupecký, Václav V. Reiner, N. Grund. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
256 [kap] => 010 [otz] => Datujte vládu Rudolfa II. v Čechách. [odp] => 1576 - 1611 (na Moravě pouze do roku 1608) [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
257 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval malíř, který namaloval Rudolfa II. z ovoce a zeleniny? [odp] => Giuseppe Arcimboldo [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
258 [kap] => 010 [otz] => Ve kterém roce byl Matyáš korunován českým králem? [odp] => 1611 [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
Array ( [id] => 206 [kap] => 010 [otz] => Co to byla tezsaurace? [odp] => Hromadění drahých kovů (ukrývání pokladů) v těžkých dobách. ) [1] => Array ( [id] => 207 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kdo navrhl první glóbus? [odp] => Roku 1492 Martin Behaim. ) [2] => Array ( [id] => 208 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kdo dosáhl mysu Bouří (Dobré naděje) jako první? [odp] => Pravděpodobně Féničané. Avšak ve středověku to byl Bartolomeo Diaz (1487-88). ) [3] => Array ( [id] => 209 [kap] => 010 [otz] => Na jakých lodích se Kolumbus plavil do Indie"?" [odp] => Na karavelách. Svou první výpravu uskutečnil se třemi karavelami, jejich jména byla Pinta, Nina a Santa Maria. ) [4] => Array ( [id] => 210 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kdo vyslovil myšlenku, že Kolumbus objevil nový světadíl? [odp] => Ital Amerigo Vespucci roku 1504. ) [5] => Array ( [id] => 211 [kap] => 010 [otz] => Co obsahovala dohoda v Tordesillas? [odp] => Stanovení demarkační linie (na východ se mohou plavit Portugalci, na západ Španělé). ) [6] => Array ( [id] => 212 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kým došlo k obeplutí zeměkoule poprvé? [odp] => V letech 1519-1522 Fernandem Magalchaensem. ) [7] => Array ( [id] => 213 [kap] => 010 [otz] => Které státy podnikaly objevné plavby po Španělsku a Portugalsku? [odp] => Anglie a Nizozemí, pozd. Francie. ) [8] => Array ( [id] => 214 [kap] => 010 [otz] => Kdo dobyl říši Aztéků ve dvacátých letech 16. století? [odp] => Hernando Cortéz. ) [9] => Array ( [id] => 215 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenovali conquistadoři dobývající říši Inků? [odp] => Francesco Pizzaro a Diego Almagro. ) [10] => Array ( [id] => 216 [kap] => 010 [otz] => Kolik lidí žilo v tehdejší říši Inků? [odp] => Asi 10 milionů. ) [11] => Array ( [id] => 217 [kap] => 010 [otz] => Které nemoci byly přeneseny do Ameriky? Které zpět? [odp] => Do Ameriky chřipka, spalničky a neštovice zpět syfilis. ) [12] => Array ( [id] => 218 [kap] => 010 [otz] => Co znamenaly objevné plavby pro středomoří? [odp] => Úpadek, důležité přístavy se totiž přesouvaly na jiné pobřeží (Atlantiku). ) [13] => Array ( [id] => 219 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval reformátor, který přitloukl na vrata kostela své teze proti odpustkům? [odp] => Martin Luther. ) [14] => Array ( [id] => 220 [kap] => 010 [otz] => Kdy bylo přijalo Augsburské vyznání víry? [odp] => Roku 1530. ) [15] => Array ( [id] => 221 [kap] => 010 [otz] => Jakou zásadu hlásal Augburský náboženský mír, kdy byl přijat? [odp] => "Cuius regio, eius religio" = "Čí země, toho náboženství". Přijat byl roku 1555. ) [16] => Array ( [id] => 222 [kap] => 010 [otz] => Jmenujte dva významné švýcarské reformátory. [odp] => Ulrich Zwingli, Jan Kalvín. ) [17] => Array ( [id] => 223 [kap] => 010 [otz] => Co bylo založeno proti reformaci? Kdy? [odp] => Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) roku 1540. ) [18] => Array ( [id] => 224 [kap] => 010 [otz] => Co se dělo za tzv. "Bartolomějské noci"? Kdy proběhla? [odp] => Vyvraždění Hugenotů roku 1572. ) [19] => Array ( [id] => 225 [kap] => 010 [otz] => Co to byly obrazoborecké bouře"? Kdy probíhaly?" [odp] => Ničení výzdoby kostelů, probíhalo ve druhé fázi Nizozemské revoluce (1566-1567). ) [20] => Array ( [id] => 226 [kap] => 010 [otz] => Kdo to byli gézové? [odp] => Gézové = otrhanci, odrbanci. Byl to lid přepadající španělské posádky v lesích ("Lesní Gézové") či na moři ("Námořní Gézové"). ) [21] => Array ( [id] => 227 [kap] => 010 [otz] => Kdy byla vytvořena Arraská unie? [odp] => Roku 1579. ) [22] => Array ( [id] => 228 [kap] => 010 [otz] => Co to byl proces ohrazování? [odp] => Rozšiřování pastvin na úkor úrodné zemědělské půdy. ) [23] => Array ( [id] => 229 [kap] => 010 [otz] => Který panovník založil Anglikánskou církev? Proč? [odp] => Byl to Jindřich VIII., protože mu papež nedovolil se rozvést. ) [24] => Array ( [id] => 230 [kap] => 010 [otz] => Který významný dramatik působil za vlády Alžběty I.? [odp] => William Shakespeare. ) [25] => Array ( [id] => 231 [kap] => 010 [otz] => Co to byl Edikt nantský, kdy a kým byl vydán? [odp] => Zrovnoprávnění katolíků a hugenotů, byl vydán roku 1598 Jindřichem IV. Navarrským. ) [26] => Array ( [id] => 232 [kap] => 010 [otz] => Kdo ve skutečnosti vládl za vlády Ludvíka XIII.? [odp] => Kardinál Richelieu. ) [27] => Array ( [id] => 233 [kap] => 010 [otz] => Kdy na český trůn nastoupil Vladislav Jagellonský? [odp] => Roku 1476. ) [28] => Array ( [id] => 234 [kap] => 010 [otz] => Co znamenalo pro města Vladislavské zřízení zemské? [odp] => Omezení jejich práv města měly na sněmech hlas jen když se jich to týkalo. ) [29] => Array ( [id] => 235 [kap] => 010 [otz] => Kdy a jak zemřel Ludvík Jagellonský? [odp] => Roku 1526 v bitvě u Moháče (prý zabloudil a utopil se v bažině). ) [30] => Array ( [id] => 236 [kap] => 010 [otz] => Jak velký dluh musel zaplatit budoucí český král (1526)? [odp] => 300 000 zlatých. ) [31] => Array ( [id] => 237 [kap] => 010 [otz] => Kdo byl ochoten zaplatit státní dluh roku 1526 a stal se tedy českým králem? [odp] => Ferdinand I. Habsburský. ) [32] => Array ( [id] => 238 [kap] => 010 [otz] => Kdy a proč vzniká první český svavoský odboj? [odp] => V letech 1546 - 1547 kvůli neplnění daných slibů Ferdinandem I. ) [33] => Array ( [id] => 239 [kap] => 010 [otz] => Maximilián měl skryté sympatie pro jedno náboženství. Pro které? [odp] => Bylo to lutheránství. ) [34] => Array ( [id] => 240 [kap] => 010 [otz] => Kdy Maxmilián podepsal českou konfesi? [odp] => Nikdy, jen ústně souhlasil. ) [35] => Array ( [id] => 241 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval mír uzavřený mezi Vídní a Turky za vlády Rudolfa II.? [odp] => Žitavský mír. ) [36] => Array ( [id] => 242 [kap] => 010 [otz] => Ve kterých zemích vládl Rudolf II. po podepsání Libeňského míru? [odp] => V Čechách, Lužici a ve Slezsku. ) [37] => Array ( [id] => 243 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval dokument vydaný Rudolfem II. roku 1609? [odp] => Rudolfův Majestát. ) [38] => Array ( [id] => 244 [kap] => 010 [otz] => Kdy a kde proběhla druhá pražská defenestrace? [odp] => 23. května 1618 v kanceláři místodržících Viléma Slavaty a Jaroslava Bořity z Martinic. ) [39] => Array ( [id] => 245 [kap] => 010 [otz] => Kdy (přesně) proběhla osudová bitva na Bílé Hoře? Jak dlouho trvala? [odp] => 8. listopadu 1620 trvala dvě hodiny. ) [40] => Array ( [id] => 246 [kap] => 010 [otz] => Co důležitého se událo 21. 6. 1621? [odp] => Na Staroměstském náměstí v Praze proběhla poprava 27 českých pánů. ) [41] => Array ( [id] => 247 [kap] => 010 [otz] => Co to bylo a kdy bylo vydáno Obnovené zřízení zemské? [odp] => Byla to ústava pro Čechy, odstranila volitelnost panovníka a stanovila Habsburky jako dědičné vládce. Obnovené zřízení zemské bylo vydáno roku 1627. ) [42] => Array ( [id] => 248 [kap] => 010 [otz] => Rozdělte třicetiletou válku, datujte. [odp] => Válka česká (1618-1620), válka falcká (1620-1623), válka dánská (1625-1629), válka švédská (1630-1635) a válka švédsko-francouzská (1635-1648). ) [43] => Array ( [id] => 249 [kap] => 010 [otz] => Kdy, kde a proč byl zavražděn Albrecht z Valdštejna. [odp] => V únoru 1634 v Chebu, protože císař zjistil jeho spolčení s nepřítelem (Švédy). ) [44] => Array ( [id] => 250 [kap] => 010 [otz] => Jakým mírem skonřila třicetiletá válka? [odp] => Vestfálským mírem. ) [45] => Array ( [id] => 251 [kap] => 010 [otz] => Kdo jako první začal tvrdit, že Země se otáčí kolem Slunce a ne naopak? [odp] => Mikuláš Koperník. ) [46] => Array ( [id] => 252 [kap] => 010 [otz] => Kdo je autorem díva Leviathan (o státu)? [odp] => Thomas Hobbes. ) [47] => Array ( [id] => 253 [kap] => 010 [otz] => Co je typické pro manýristické obrazy? [odp] => Malba pocitů, nikoliv skutečnosti. ) [48] => Array ( [id] => 254 [kap] => 010 [otz] => Kdo znovupostavil katedrálu sv. Pavla v Londýně? [odp] => Sir Christopher Wren. ) [49] => Array ( [id] => 255 [kap] => 010 [otz] => Jmenujte alespoň dva představitele českého barokního malířství. [odp] => Karel Škréta, Václav Hollar, Petr Brandl, Jan Kupecký, Václav V. Reiner, N. Grund. ) [50] => Array ( [id] => 256 [kap] => 010 [otz] => Datujte vládu Rudolfa II. v Čechách. [odp] => 1576 - 1611 (na Moravě pouze do roku 1608) ) [51] => Array ( [id] => 257 [kap] => 010 [otz] => Jak se jmenoval malíř, který namaloval Rudolfa II. z ovoce a zeleniny? [odp] => Giuseppe Arcimboldo ) [52] => Array ( [id] => 258 [kap] => 010 [otz] => Ve kterém roce byl Matyáš korunován českým králem? [odp] => 1611 ) )
1. Co to byly obrazoborecké bouře"? Kdy probíhaly?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ničení výzdoby kostelů, probíhalo ve druhé fázi Nizozemské revoluce (1566-1567).
2. Co znamenalo pro města Vladislavské zřízení zemské?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Omezení jejich práv města měly na sněmech hlas jen když se jich to týkalo.
3. Kdy a kdo dosáhl mysu Bouří (Dobré naděje) jako první?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Pravděpodobně Féničané. Avšak ve středověku to byl Bartolomeo Diaz (1487-88).
4. Co to byl Edikt nantský, kdy a kým byl vydán?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zrovnoprávnění katolíků a hugenotů, byl vydán roku 1598 Jindřichem IV. Navarrským.
5. Kdy a kým došlo k obeplutí zeměkoule poprvé?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V letech 1519-1522 Fernandem Magalchaensem.
6. Co obsahovala dohoda v Tordesillas?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Stanovení demarkační linie (na východ se mohou plavit Portugalci, na západ Španělé).
7. Kdy a kdo navrhl první glóbus?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1492 Martin Behaim.
8. Které státy podnikaly objevné plavby po Španělsku a Portugalsku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Anglie a Nizozemí, pozd. Francie.
9. Kdo dobyl říši Aztéků ve dvacátých letech 16. století?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Hernando Cortéz.
10. Kdy, kde a proč byl zavražděn Albrecht z Valdštejna.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V únoru 1634 v Chebu, protože císař zjistil jeho spolčení s nepřítelem (Švédy).
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2019, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht