Testy

stdClass Object ( [id] => 259 [kap] => 011 [otz] => Jak se jmenovalo stavovské shromáždění v Itálii? [odp] => Dati. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [1] => stdClass Object ( [id] => 260 [kap] => 011 [otz] => Jaký rod nastupuje v Anglii po smrti Alžběty I.? [odp] => Stuartovci. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [2] => stdClass Object ( [id] => 261 [kap] => 011 [otz] => Co měli v programu puritáni? [odp] => "Purus" = čistý očištění anglikánské církve od zbytků převzatých z katolické církve. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [3] => stdClass Object ( [id] => 262 [kap] => 011 [otz] => Kdy a kde zakládali osady "Otci poutníci"? [odp] => Od roku 1620 v "Nové Anglii" (dnešní SV cíp USA). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [4] => stdClass Object ( [id] => 263 [kap] => 011 [otz] => Kdy probíhá anglická revoluce? [odp] => 1640 - 1660. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [5] => stdClass Object ( [id] => 264 [kap] => 011 [otz] => Proč Oliver Cromwell r. 1653 rozehnal parlament? [odp] => V souvislosti s úplatkářstvím, odhlasováváním odměn apod. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [6] => stdClass Object ( [id] => 265 [kap] => 011 [otz] => Co se stalo roku 1660 (v Anglii)? [odp] => Proběhla restaurace Stuartovců (Karel II.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [7] => stdClass Object ( [id] => 266 [kap] => 011 [otz] => Co byla tzv. Slavná revoluce? [odp] => Revoluce bez krveprolití, během níž na trůn nastoupil Vilém III. Oranžský. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [8] => stdClass Object ( [id] => 267 [kap] => 011 [otz] => Ze kterých dvou stran pozd. vznikly nynější konzervativci a liberálové? [odp] => Toryové a whigové. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [9] => stdClass Object ( [id] => 268 [kap] => 011 [otz] => Kdo fakticky vládl ve Francii za vlády Ludvíka XIV.? [odp] => Kardinál Mazarin. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => ) [10] => stdClass Object ( [id] => 269 [kap] => 011 [otz] => Co znamená "L'état c'est moi"? Kdo to řekl? [odp] => "Stát jsem já" (Ludvík XIV.) [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [11] => stdClass Object ( [id] => 270 [kap] => 011 [otz] => Jak se jmenovala národohospodářská teorie vytvořená Jeanem Colbertem? [odp] => Merkantilismus. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [12] => stdClass Object ( [id] => 271 [kap] => 011 [otz] => Co znamená galikanismus? [odp] => Panovník je nadřazený církvi. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [13] => stdClass Object ( [id] => 272 [kap] => 011 [otz] => Kdy proběhla válka o španělské dědictví? [odp] => V letech 1700 - 1713. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [14] => stdClass Object ( [id] => 273 [kap] => 011 [otz] => Jak skončila válka o španělské dědictví? [odp] => Uttrechtským mírem. Více zde. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [15] => stdClass Object ( [id] => 274 [kap] => 011 [otz] => Který ruský car činil na přelomu 17. a 18. století prozápadní reformy? [odp] => Petr I. Veliký. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [16] => stdClass Object ( [id] => 275 [kap] => 011 [otz] => Kdy, kým a proti komu byla vedena "severní válka"? [odp] => V letech 1700 - 1721 Rusko proti Švédsku. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [17] => stdClass Object ( [id] => 276 [kap] => 011 [otz] => Který panovník navázal na reformy učiněné na přelomu 17. a 18. století? [odp] => Kateřina II. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [18] => stdClass Object ( [id] => 277 [kap] => 011 [otz] => Proč bylo v Polsku 48 z 55 zasedání Sejmu neúspěšných? [odp] => Protože platilo právo veta. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [19] => stdClass Object ( [id] => 278 [kap] => 011 [otz] => Kdy byl vydán Robotní patent v Habsburské monarchii a co určoval? [odp] => Roku 1680 určoval tři dny v týdnu povinné roboty. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [20] => stdClass Object ( [id] => 279 [kap] => 011 [otz] => Proč hlavně vydal Karel VI. Pragmatickou sankci"?" [odp] => Aby zajistil královské místo pro svou dceru Marii Terezii. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [21] => stdClass Object ( [id] => 280 [kap] => 011 [otz] => Jmenujte alespoň dva představitele Osvícenství. [odp] => John Locke, Denis Diderot, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, aj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [22] => stdClass Object ( [id] => 281 [kap] => 011 [otz] => Kdy v Rakousku vládla Marie Terezie? [odp] => V letech 1740-1780. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [23] => stdClass Object ( [id] => 282 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla Marie Terezie jmenována císařovnou? [odp] => Nikdy, císařem byl její manžel, František Lotrinský. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [24] => stdClass Object ( [id] => 283 [kap] => 011 [otz] => Kterých oblastí se týkaly reformy Marie Terezie? [odp] => Správní, finanční, hospodářské. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [25] => stdClass Object ( [id] => 284 [kap] => 011 [otz] => Jak dlouho vládl Josef II.? [odp] => Deset let (1780-1790). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [26] => stdClass Object ( [id] => 285 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla zavedena povinná školní docházka? (desetiletí) [odp] => 70. léta 18. století [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [27] => stdClass Object ( [id] => 286 [kap] => 011 [otz] => Jaké důležité listiny byly vydány za vlády Josefa II.? Kdy? [odp] => Toleranční patent (1781), Patent o zrušení nevolnictví (1781), aj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [28] => stdClass Object ( [id] => 287 [kap] => 011 [otz] => Kdy a čím začala Velká francouzská revoluce? [odp] => 14. července 1789 útokem na Bastilu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [29] => stdClass Object ( [id] => 288 [kap] => 011 [otz] => Jak se jmenovaly nejdůležitější politické kluby ve Francii roku 1781? [odp] => Jakobíni, Kordiliéři, Girondisté. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [30] => stdClass Object ( [id] => 289 [kap] => 011 [otz] => Co stanovovala Pilnická deklarace? [odp] => Cíl obnovit ve Francii monarchii a to i vojenskou cestou. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [31] => stdClass Object ( [id] => 290 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla ve Francii vyhlášena republika? (Revolucionáři tento rok nazývali rokem jedna")." [odp] => Roku 1792. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [32] => stdClass Object ( [id] => 291 [kap] => 011 [otz] => Jak zemřela Marie Antoinetta? Kdy? [odp] => Byla popravena v říjnu 1793. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [33] => stdClass Object ( [id] => 292 [kap] => 011 [otz] => Kdy ve Francii končí tzv. Rudý teror"?" [odp] => 27. července 1794 (9. thermidor). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [34] => stdClass Object ( [id] => 293 [kap] => 011 [otz] => Co bylo spiknutí rovných? [odp] => Tvrdili, že revoluce přinesla výhody jen bohatým a měla by pokračovat, aby byla odstraněna nerovnost. Požadovali společné vlastnictví výrobních prostředků (rovnostářství). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [35] => stdClass Object ( [id] => 294 [kap] => 011 [otz] => Kdy se k moci dostal Napoleon (převratem)? [odp] => Roku 1799 - 18. brumaire (9. listopadu). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [36] => stdClass Object ( [id] => 295 [kap] => 011 [otz] => Kdy se konala, kdo bojoval a kdo zvítězil v bitvě u Slavkova? [odp] => Roku 1805 v Bitvě tří císařů" (ruský, rakouský a francouzský) zvítězil Napoleon." [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [37] => stdClass Object ( [id] => 296 [kap] => 011 [otz] => Kdo velel Ruským vojákům při tažení Napoleona do Ruska? [odp] => Maršál Kutuzov. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [38] => stdClass Object ( [id] => 297 [kap] => 011 [otz] => Napoleon roku 1814 odstoupil. Kam tedy přesídlil? [odp] => Byl zajat a odvezen na ostrov Elbu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [39] => stdClass Object ( [id] => 298 [kap] => 011 [otz] => Jak dlouho trvalu druhé císařství Napoleona I.? [odp] => Sto dní. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [40] => stdClass Object ( [id] => 299 [kap] => 011 [otz] => Co to byl kvietismus? [odp] => Evropa je unavena válkami a revolucí, je nutný klid a pořádek, přičemž tento stav zajistí policie, církev a cenzura." (snaha o neměnnost, o status quo) - Metternich" [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [41] => stdClass Object ( [id] => 300 [kap] => 011 [otz] => Jaké oblasti Nizozemci říkali Západní Indie"?" [odp] => Střední Americe. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [42] => stdClass Object ( [id] => 301 [kap] => 011 [otz] => Kdy byl de facto založen New York? [odp] => Bylo to roku 1626 (Nizozemci založili Nový Amsterdam")." [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [43] => stdClass Object ( [id] => 302 [kap] => 011 [otz] => Kde svedli Angličané a Francouzi bitvu o převahu v Indii v 60. letech 18. století? Kdy přesně to bylo (rok)? [odp] => U Pondichery (Pottuččeri) roku 1761. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [44] => stdClass Object ( [id] => 303 [kap] => 011 [otz] => Kolik přistěhovalců žilo (přibližně) v Americe v polovině 18. století? [odp] => Asi jeden milion. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [45] => stdClass Object ( [id] => 304 [kap] => 011 [otz] => Kolik kolonií založilo Spojené státy americké? [odp] => Spojené státy americké (United States of America, USA) vzniklo spojením třinácti kolonií. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [46] => stdClass Object ( [id] => 305 [kap] => 011 [otz] => Kdy vypuklo tzv. Bostonské pití čaje"? Co to znamenalo?" [odp] => Roku 1773 občané převlečeni za Indiány pronikli na loď Východoindické společnosti a celý náklad čaje vyházeli do moře. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [47] => stdClass Object ( [id] => 306 [kap] => 011 [otz] => Kdy vypukla Válka o nezávislost"?" [odp] => Válka o nezávislost (Independence War) vypukla roku 1775. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [48] => stdClass Object ( [id] => 307 [kap] => 011 [otz] => Kdy došlo k přijetí Prohlášení nezávislosti (Declaration of Independence)? Kdo jej přijal? [odp] => 4. července 1776, přijal jej druhý kontinentální kongres (autorem byl Thomas Jefferson). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [49] => stdClass Object ( [id] => 308 [kap] => 011 [otz] => Po jaké bitvě v rámci Války o americkou nezávislost Angličané kapitulovali? Kdy? [odp] => Roku 1781 po bitvě u Yorktownu [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [50] => stdClass Object ( [id] => 309 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla přijata druhá ústava USA? [odp] => Nikdy, stále platí původní ústava z roku 1787 (1789). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [51] => stdClass Object ( [id] => 310 [kap] => 011 [otz] => Jakého rasismu se dopustil americký kongres roku 1871? [odp] => Přestal považoval Indiány za národ (ztráta občanských práv Indiánů). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [52] => stdClass Object ( [id] => 311 [kap] => 011 [otz] => Kdo to byli abolicionisté? [odp] => Lidé, kteří pomáhali otrokům v útěku na sever (tam bylo otroctví zrušeno). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [53] => stdClass Object ( [id] => 312 [kap] => 011 [otz] => Kdy byly založeny Konfederované státy americké"? Kolik států v konfederaci bylo?" [odp] => Konfederované státy americké (11 států) byly založeny roku 1861. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [54] => stdClass Object ( [id] => 313 [kap] => 011 [otz] => Čím skončila válka Severu proti Jihu"?" [odp] => Porážkou hlavního města konfederace, Richmondu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) [55] => stdClass Object ( [id] => 314 [kap] => 011 [otz] => Válka Severu proti Jihu měla ještě dohru brzy po jejím skončení. Co to bylo? [odp] => Zavraždění A. Lincolna ve Ford Theathre ve Washingtonu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => ) )
259 [kap] => 011 [otz] => Jak se jmenovalo stavovské shromáždění v Itálii? [odp] => Dati. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
260 [kap] => 011 [otz] => Jaký rod nastupuje v Anglii po smrti Alžběty I.? [odp] => Stuartovci. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
261 [kap] => 011 [otz] => Co měli v programu puritáni? [odp] => "Purus" = čistý očištění anglikánské církve od zbytků převzatých z katolické církve. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
262 [kap] => 011 [otz] => Kdy a kde zakládali osady "Otci poutníci"? [odp] => Od roku 1620 v "Nové Anglii" (dnešní SV cíp USA). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
263 [kap] => 011 [otz] => Kdy probíhá anglická revoluce? [odp] => 1640 - 1660. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
264 [kap] => 011 [otz] => Proč Oliver Cromwell r. 1653 rozehnal parlament? [odp] => V souvislosti s úplatkářstvím, odhlasováváním odměn apod. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
265 [kap] => 011 [otz] => Co se stalo roku 1660 (v Anglii)? [odp] => Proběhla restaurace Stuartovců (Karel II.). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
266 [kap] => 011 [otz] => Co byla tzv. Slavná revoluce? [odp] => Revoluce bez krveprolití, během níž na trůn nastoupil Vilém III. Oranžský. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
267 [kap] => 011 [otz] => Ze kterých dvou stran pozd. vznikly nynější konzervativci a liberálové? [odp] => Toryové a whigové. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
268 [kap] => 011 [otz] => Kdo fakticky vládl ve Francii za vlády Ludvíka XIV.? [odp] => Kardinál Mazarin. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:51:40 [user] => [auth] => [pozn] => )
269 [kap] => 011 [otz] => Co znamená "L'état c'est moi"? Kdo to řekl? [odp] => "Stát jsem já" (Ludvík XIV.) [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
270 [kap] => 011 [otz] => Jak se jmenovala národohospodářská teorie vytvořená Jeanem Colbertem? [odp] => Merkantilismus. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
271 [kap] => 011 [otz] => Co znamená galikanismus? [odp] => Panovník je nadřazený církvi. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
272 [kap] => 011 [otz] => Kdy proběhla válka o španělské dědictví? [odp] => V letech 1700 - 1713. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
273 [kap] => 011 [otz] => Jak skončila válka o španělské dědictví? [odp] => Uttrechtským mírem. Více zde. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
274 [kap] => 011 [otz] => Který ruský car činil na přelomu 17. a 18. století prozápadní reformy? [odp] => Petr I. Veliký. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
275 [kap] => 011 [otz] => Kdy, kým a proti komu byla vedena "severní válka"? [odp] => V letech 1700 - 1721 Rusko proti Švédsku. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
276 [kap] => 011 [otz] => Který panovník navázal na reformy učiněné na přelomu 17. a 18. století? [odp] => Kateřina II. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
277 [kap] => 011 [otz] => Proč bylo v Polsku 48 z 55 zasedání Sejmu neúspěšných? [odp] => Protože platilo právo veta. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
278 [kap] => 011 [otz] => Kdy byl vydán Robotní patent v Habsburské monarchii a co určoval? [odp] => Roku 1680 určoval tři dny v týdnu povinné roboty. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
279 [kap] => 011 [otz] => Proč hlavně vydal Karel VI. Pragmatickou sankci"?" [odp] => Aby zajistil královské místo pro svou dceru Marii Terezii. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
280 [kap] => 011 [otz] => Jmenujte alespoň dva představitele Osvícenství. [odp] => John Locke, Denis Diderot, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, aj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
281 [kap] => 011 [otz] => Kdy v Rakousku vládla Marie Terezie? [odp] => V letech 1740-1780. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
282 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla Marie Terezie jmenována císařovnou? [odp] => Nikdy, císařem byl její manžel, František Lotrinský. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
283 [kap] => 011 [otz] => Kterých oblastí se týkaly reformy Marie Terezie? [odp] => Správní, finanční, hospodářské. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
284 [kap] => 011 [otz] => Jak dlouho vládl Josef II.? [odp] => Deset let (1780-1790). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
285 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla zavedena povinná školní docházka? (desetiletí) [odp] => 70. léta 18. století [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
286 [kap] => 011 [otz] => Jaké důležité listiny byly vydány za vlády Josefa II.? Kdy? [odp] => Toleranční patent (1781), Patent o zrušení nevolnictví (1781), aj. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
287 [kap] => 011 [otz] => Kdy a čím začala Velká francouzská revoluce? [odp] => 14. července 1789 útokem na Bastilu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
288 [kap] => 011 [otz] => Jak se jmenovaly nejdůležitější politické kluby ve Francii roku 1781? [odp] => Jakobíni, Kordiliéři, Girondisté. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
289 [kap] => 011 [otz] => Co stanovovala Pilnická deklarace? [odp] => Cíl obnovit ve Francii monarchii a to i vojenskou cestou. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
290 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla ve Francii vyhlášena republika? (Revolucionáři tento rok nazývali rokem jedna")." [odp] => Roku 1792. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
291 [kap] => 011 [otz] => Jak zemřela Marie Antoinetta? Kdy? [odp] => Byla popravena v říjnu 1793. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
292 [kap] => 011 [otz] => Kdy ve Francii končí tzv. Rudý teror"?" [odp] => 27. července 1794 (9. thermidor). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
293 [kap] => 011 [otz] => Co bylo spiknutí rovných? [odp] => Tvrdili, že revoluce přinesla výhody jen bohatým a měla by pokračovat, aby byla odstraněna nerovnost. Požadovali společné vlastnictví výrobních prostředků (rovnostářství). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
294 [kap] => 011 [otz] => Kdy se k moci dostal Napoleon (převratem)? [odp] => Roku 1799 - 18. brumaire (9. listopadu). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
295 [kap] => 011 [otz] => Kdy se konala, kdo bojoval a kdo zvítězil v bitvě u Slavkova? [odp] => Roku 1805 v Bitvě tří císařů" (ruský, rakouský a francouzský) zvítězil Napoleon." [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
296 [kap] => 011 [otz] => Kdo velel Ruským vojákům při tažení Napoleona do Ruska? [odp] => Maršál Kutuzov. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
297 [kap] => 011 [otz] => Napoleon roku 1814 odstoupil. Kam tedy přesídlil? [odp] => Byl zajat a odvezen na ostrov Elbu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
298 [kap] => 011 [otz] => Jak dlouho trvalu druhé císařství Napoleona I.? [odp] => Sto dní. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
299 [kap] => 011 [otz] => Co to byl kvietismus? [odp] => Evropa je unavena válkami a revolucí, je nutný klid a pořádek, přičemž tento stav zajistí policie, církev a cenzura." (snaha o neměnnost, o status quo) - Metternich" [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
300 [kap] => 011 [otz] => Jaké oblasti Nizozemci říkali Západní Indie"?" [odp] => Střední Americe. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
301 [kap] => 011 [otz] => Kdy byl de facto založen New York? [odp] => Bylo to roku 1626 (Nizozemci založili Nový Amsterdam")." [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
302 [kap] => 011 [otz] => Kde svedli Angličané a Francouzi bitvu o převahu v Indii v 60. letech 18. století? Kdy přesně to bylo (rok)? [odp] => U Pondichery (Pottuččeri) roku 1761. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
303 [kap] => 011 [otz] => Kolik přistěhovalců žilo (přibližně) v Americe v polovině 18. století? [odp] => Asi jeden milion. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
304 [kap] => 011 [otz] => Kolik kolonií založilo Spojené státy americké? [odp] => Spojené státy americké (United States of America, USA) vzniklo spojením třinácti kolonií. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
305 [kap] => 011 [otz] => Kdy vypuklo tzv. Bostonské pití čaje"? Co to znamenalo?" [odp] => Roku 1773 občané převlečeni za Indiány pronikli na loď Východoindické společnosti a celý náklad čaje vyházeli do moře. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
306 [kap] => 011 [otz] => Kdy vypukla Válka o nezávislost"?" [odp] => Válka o nezávislost (Independence War) vypukla roku 1775. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
307 [kap] => 011 [otz] => Kdy došlo k přijetí Prohlášení nezávislosti (Declaration of Independence)? Kdo jej přijal? [odp] => 4. července 1776, přijal jej druhý kontinentální kongres (autorem byl Thomas Jefferson). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
308 [kap] => 011 [otz] => Po jaké bitvě v rámci Války o americkou nezávislost Angličané kapitulovali? Kdy? [odp] => Roku 1781 po bitvě u Yorktownu [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
309 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla přijata druhá ústava USA? [odp] => Nikdy, stále platí původní ústava z roku 1787 (1789). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
310 [kap] => 011 [otz] => Jakého rasismu se dopustil americký kongres roku 1871? [odp] => Přestal považoval Indiány za národ (ztráta občanských práv Indiánů). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
311 [kap] => 011 [otz] => Kdo to byli abolicionisté? [odp] => Lidé, kteří pomáhali otrokům v útěku na sever (tam bylo otroctví zrušeno). [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
312 [kap] => 011 [otz] => Kdy byly založeny Konfederované státy americké"? Kolik států v konfederaci bylo?" [odp] => Konfederované státy americké (11 států) byly založeny roku 1861. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
313 [kap] => 011 [otz] => Čím skončila válka Severu proti Jihu"?" [odp] => Porážkou hlavního města konfederace, Richmondu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
314 [kap] => 011 [otz] => Válka Severu proti Jihu měla ještě dohru brzy po jejím skončení. Co to bylo? [odp] => Zavraždění A. Lincolna ve Ford Theathre ve Washingtonu. [tx] => [pridano] => 2009-02-12 22:54:30 [user] => [auth] => [pozn] => )
Array ( [id] => 259 [kap] => 011 [otz] => Jak se jmenovalo stavovské shromáždění v Itálii? [odp] => Dati. ) [1] => Array ( [id] => 260 [kap] => 011 [otz] => Jaký rod nastupuje v Anglii po smrti Alžběty I.? [odp] => Stuartovci. ) [2] => Array ( [id] => 261 [kap] => 011 [otz] => Co měli v programu puritáni? [odp] => "Purus" = čistý očištění anglikánské církve od zbytků převzatých z katolické církve. ) [3] => Array ( [id] => 262 [kap] => 011 [otz] => Kdy a kde zakládali osady "Otci poutníci"? [odp] => Od roku 1620 v "Nové Anglii" (dnešní SV cíp USA). ) [4] => Array ( [id] => 263 [kap] => 011 [otz] => Kdy probíhá anglická revoluce? [odp] => 1640 - 1660. ) [5] => Array ( [id] => 264 [kap] => 011 [otz] => Proč Oliver Cromwell r. 1653 rozehnal parlament? [odp] => V souvislosti s úplatkářstvím, odhlasováváním odměn apod. ) [6] => Array ( [id] => 265 [kap] => 011 [otz] => Co se stalo roku 1660 (v Anglii)? [odp] => Proběhla restaurace Stuartovců (Karel II.). ) [7] => Array ( [id] => 266 [kap] => 011 [otz] => Co byla tzv. Slavná revoluce? [odp] => Revoluce bez krveprolití, během níž na trůn nastoupil Vilém III. Oranžský. ) [8] => Array ( [id] => 267 [kap] => 011 [otz] => Ze kterých dvou stran pozd. vznikly nynější konzervativci a liberálové? [odp] => Toryové a whigové. ) [9] => Array ( [id] => 268 [kap] => 011 [otz] => Kdo fakticky vládl ve Francii za vlády Ludvíka XIV.? [odp] => Kardinál Mazarin. ) [10] => Array ( [id] => 269 [kap] => 011 [otz] => Co znamená "L'état c'est moi"? Kdo to řekl? [odp] => "Stát jsem já" (Ludvík XIV.) ) [11] => Array ( [id] => 270 [kap] => 011 [otz] => Jak se jmenovala národohospodářská teorie vytvořená Jeanem Colbertem? [odp] => Merkantilismus. ) [12] => Array ( [id] => 271 [kap] => 011 [otz] => Co znamená galikanismus? [odp] => Panovník je nadřazený církvi. ) [13] => Array ( [id] => 272 [kap] => 011 [otz] => Kdy proběhla válka o španělské dědictví? [odp] => V letech 1700 - 1713. ) [14] => Array ( [id] => 273 [kap] => 011 [otz] => Jak skončila válka o španělské dědictví? [odp] => Uttrechtským mírem. Více zde. ) [15] => Array ( [id] => 274 [kap] => 011 [otz] => Který ruský car činil na přelomu 17. a 18. století prozápadní reformy? [odp] => Petr I. Veliký. ) [16] => Array ( [id] => 275 [kap] => 011 [otz] => Kdy, kým a proti komu byla vedena "severní válka"? [odp] => V letech 1700 - 1721 Rusko proti Švédsku. ) [17] => Array ( [id] => 276 [kap] => 011 [otz] => Který panovník navázal na reformy učiněné na přelomu 17. a 18. století? [odp] => Kateřina II. ) [18] => Array ( [id] => 277 [kap] => 011 [otz] => Proč bylo v Polsku 48 z 55 zasedání Sejmu neúspěšných? [odp] => Protože platilo právo veta. ) [19] => Array ( [id] => 278 [kap] => 011 [otz] => Kdy byl vydán Robotní patent v Habsburské monarchii a co určoval? [odp] => Roku 1680 určoval tři dny v týdnu povinné roboty. ) [20] => Array ( [id] => 279 [kap] => 011 [otz] => Proč hlavně vydal Karel VI. Pragmatickou sankci"?" [odp] => Aby zajistil královské místo pro svou dceru Marii Terezii. ) [21] => Array ( [id] => 280 [kap] => 011 [otz] => Jmenujte alespoň dva představitele Osvícenství. [odp] => John Locke, Denis Diderot, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, aj. ) [22] => Array ( [id] => 281 [kap] => 011 [otz] => Kdy v Rakousku vládla Marie Terezie? [odp] => V letech 1740-1780. ) [23] => Array ( [id] => 282 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla Marie Terezie jmenována císařovnou? [odp] => Nikdy, císařem byl její manžel, František Lotrinský. ) [24] => Array ( [id] => 283 [kap] => 011 [otz] => Kterých oblastí se týkaly reformy Marie Terezie? [odp] => Správní, finanční, hospodářské. ) [25] => Array ( [id] => 284 [kap] => 011 [otz] => Jak dlouho vládl Josef II.? [odp] => Deset let (1780-1790). ) [26] => Array ( [id] => 285 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla zavedena povinná školní docházka? (desetiletí) [odp] => 70. léta 18. století ) [27] => Array ( [id] => 286 [kap] => 011 [otz] => Jaké důležité listiny byly vydány za vlády Josefa II.? Kdy? [odp] => Toleranční patent (1781), Patent o zrušení nevolnictví (1781), aj. ) [28] => Array ( [id] => 287 [kap] => 011 [otz] => Kdy a čím začala Velká francouzská revoluce? [odp] => 14. července 1789 útokem na Bastilu. ) [29] => Array ( [id] => 288 [kap] => 011 [otz] => Jak se jmenovaly nejdůležitější politické kluby ve Francii roku 1781? [odp] => Jakobíni, Kordiliéři, Girondisté. ) [30] => Array ( [id] => 289 [kap] => 011 [otz] => Co stanovovala Pilnická deklarace? [odp] => Cíl obnovit ve Francii monarchii a to i vojenskou cestou. ) [31] => Array ( [id] => 290 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla ve Francii vyhlášena republika? (Revolucionáři tento rok nazývali rokem jedna")." [odp] => Roku 1792. ) [32] => Array ( [id] => 291 [kap] => 011 [otz] => Jak zemřela Marie Antoinetta? Kdy? [odp] => Byla popravena v říjnu 1793. ) [33] => Array ( [id] => 292 [kap] => 011 [otz] => Kdy ve Francii končí tzv. Rudý teror"?" [odp] => 27. července 1794 (9. thermidor). ) [34] => Array ( [id] => 293 [kap] => 011 [otz] => Co bylo spiknutí rovných? [odp] => Tvrdili, že revoluce přinesla výhody jen bohatým a měla by pokračovat, aby byla odstraněna nerovnost. Požadovali společné vlastnictví výrobních prostředků (rovnostářství). ) [35] => Array ( [id] => 294 [kap] => 011 [otz] => Kdy se k moci dostal Napoleon (převratem)? [odp] => Roku 1799 - 18. brumaire (9. listopadu). ) [36] => Array ( [id] => 295 [kap] => 011 [otz] => Kdy se konala, kdo bojoval a kdo zvítězil v bitvě u Slavkova? [odp] => Roku 1805 v Bitvě tří císařů" (ruský, rakouský a francouzský) zvítězil Napoleon." ) [37] => Array ( [id] => 296 [kap] => 011 [otz] => Kdo velel Ruským vojákům při tažení Napoleona do Ruska? [odp] => Maršál Kutuzov. ) [38] => Array ( [id] => 297 [kap] => 011 [otz] => Napoleon roku 1814 odstoupil. Kam tedy přesídlil? [odp] => Byl zajat a odvezen na ostrov Elbu. ) [39] => Array ( [id] => 298 [kap] => 011 [otz] => Jak dlouho trvalu druhé císařství Napoleona I.? [odp] => Sto dní. ) [40] => Array ( [id] => 299 [kap] => 011 [otz] => Co to byl kvietismus? [odp] => Evropa je unavena válkami a revolucí, je nutný klid a pořádek, přičemž tento stav zajistí policie, církev a cenzura." (snaha o neměnnost, o status quo) - Metternich" ) [41] => Array ( [id] => 300 [kap] => 011 [otz] => Jaké oblasti Nizozemci říkali Západní Indie"?" [odp] => Střední Americe. ) [42] => Array ( [id] => 301 [kap] => 011 [otz] => Kdy byl de facto založen New York? [odp] => Bylo to roku 1626 (Nizozemci založili Nový Amsterdam")." ) [43] => Array ( [id] => 302 [kap] => 011 [otz] => Kde svedli Angličané a Francouzi bitvu o převahu v Indii v 60. letech 18. století? Kdy přesně to bylo (rok)? [odp] => U Pondichery (Pottuččeri) roku 1761. ) [44] => Array ( [id] => 303 [kap] => 011 [otz] => Kolik přistěhovalců žilo (přibližně) v Americe v polovině 18. století? [odp] => Asi jeden milion. ) [45] => Array ( [id] => 304 [kap] => 011 [otz] => Kolik kolonií založilo Spojené státy americké? [odp] => Spojené státy americké (United States of America, USA) vzniklo spojením třinácti kolonií. ) [46] => Array ( [id] => 305 [kap] => 011 [otz] => Kdy vypuklo tzv. Bostonské pití čaje"? Co to znamenalo?" [odp] => Roku 1773 občané převlečeni za Indiány pronikli na loď Východoindické společnosti a celý náklad čaje vyházeli do moře. ) [47] => Array ( [id] => 306 [kap] => 011 [otz] => Kdy vypukla Válka o nezávislost"?" [odp] => Válka o nezávislost (Independence War) vypukla roku 1775. ) [48] => Array ( [id] => 307 [kap] => 011 [otz] => Kdy došlo k přijetí Prohlášení nezávislosti (Declaration of Independence)? Kdo jej přijal? [odp] => 4. července 1776, přijal jej druhý kontinentální kongres (autorem byl Thomas Jefferson). ) [49] => Array ( [id] => 308 [kap] => 011 [otz] => Po jaké bitvě v rámci Války o americkou nezávislost Angličané kapitulovali? Kdy? [odp] => Roku 1781 po bitvě u Yorktownu ) [50] => Array ( [id] => 309 [kap] => 011 [otz] => Kdy byla přijata druhá ústava USA? [odp] => Nikdy, stále platí původní ústava z roku 1787 (1789). ) [51] => Array ( [id] => 310 [kap] => 011 [otz] => Jakého rasismu se dopustil americký kongres roku 1871? [odp] => Přestal považoval Indiány za národ (ztráta občanských práv Indiánů). ) [52] => Array ( [id] => 311 [kap] => 011 [otz] => Kdo to byli abolicionisté? [odp] => Lidé, kteří pomáhali otrokům v útěku na sever (tam bylo otroctví zrušeno). ) [53] => Array ( [id] => 312 [kap] => 011 [otz] => Kdy byly založeny Konfederované státy americké"? Kolik států v konfederaci bylo?" [odp] => Konfederované státy americké (11 států) byly založeny roku 1861. ) [54] => Array ( [id] => 313 [kap] => 011 [otz] => Čím skončila válka Severu proti Jihu"?" [odp] => Porážkou hlavního města konfederace, Richmondu. ) [55] => Array ( [id] => 314 [kap] => 011 [otz] => Válka Severu proti Jihu měla ještě dohru brzy po jejím skončení. Co to bylo? [odp] => Zavraždění A. Lincolna ve Ford Theathre ve Washingtonu. ) )
1. Kdy došlo k přijetí Prohlášení nezávislosti (Declaration of Independence)? Kdo jej přijal?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
4. července 1776, přijal jej druhý kontinentální kongres (autorem byl Thomas Jefferson).
2. Jak se jmenovalo stavovské shromáždění v Itálii?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dati.
3. Kdy a kde zakládali osady "Otci poutníci"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od roku 1620 v "Nové Anglii" (dnešní SV cíp USA).
4. Co měli v programu puritáni?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Purus" = čistý očištění anglikánské církve od zbytků převzatých z katolické církve.
5. Kdy probíhá anglická revoluce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1640 - 1660.
6. Který panovník navázal na reformy učiněné na přelomu 17. a 18. století?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kateřina II.
7. Jak dlouho vládl Josef II.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Deset let (1780-1790).
8. Co byla tzv. Slavná revoluce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Revoluce bez krveprolití, během níž na trůn nastoupil Vilém III. Oranžský.
9. Ze kterých dvou stran pozd. vznikly nynější konzervativci a liberálové?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Toryové a whigové.
10. Kdo fakticky vládl ve Francii za vlády Ludvíka XIV.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kardinál Mazarin.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2020, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht