Testy

Devatenácté století

1. Ve kterém odvětví začíná průmyslová revoluce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V textilním průmyslu.
2. Kdy bylo zavedeno rovné volební právo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Volební reformou roku 1907, platilo jen pro muže.
3. Co znamená urbanizace?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Stěhování lidí z venkova do měst.
4. Co to byl luddismus? Datujte jeho největší vlny.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Rozbíjení strojů (ty vzaly lidem práci). Nejvíce v letech 1811 - 1813.
5. V srpnu 1849 byli Maďaři rakouskými a ruskými vojsky poraženi. Kde?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
U Világoše.
6. V jakém dokumentu rakouský císař sliboval nápravu (poslaný Čechům r. 1848)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kabinetní list.
7. Kdy a kde vznikla Českoslovanská sociální demokracie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1878 v Praze na Břevnově, v hostinci u Kaštanu.
8. Kde se plavila první Fultonova plně úspěšná parní loď?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na amerických Velkých jezerech, řekách Mississippi a Missouri. Došlo k tomu roku 1807.
9. Kdo pomohl rolníkům při jejich povstání na Sicílii r. 1860?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Giuseppe Garibaldi.
10. Kde se v Rakousku soustředila textilní výroba?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na Liberecku, Jablonecku a Českolipsku.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2020, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht