Testy

První světová válka, Ruské revoluce

1. Jmenujte politické strany v Rusku za první světové války.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
KD, SR, sociální demokraté, menševici, bolševici.
2. Jak se jmenovalo prohlášení vydané rakousko-uherským císařem ke dni vyhlášení války Srbsku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mým národům.
3. Které státy tvořily tzv. "trojspolek"? Datujte jeho ustanovení.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Německo, Rakousko - Uhersko, Itálie. 1882.
4. Kdo proti komu bojoval v druhé balkánské válce? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Srbsko, Černá Hora, Řecko × Bulharsku (1913).
5. Jaké státy patřily do ZÁPADNÍ FRONTY?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Německo, Velká Británie, Francie
6. Kdo byl zavražděn při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
František Ferdinand d`Este a jeho choť Žofie Chotková.
7. Jakým mírem ukončilo první světovou válku Rusko? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Brest-Litevským mírem 3. března roku 1918.
8. Kdy a kde byl ustanoven mezinárodní soudní tribunál?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1899 v Haagu.
9. Vyjmenujte formy monopolů. Čím se liší?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kartely, syndikáty, trasty, koncerny.
10. Co se stalo záminkou k rozpoutání první světové války? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Atentát na následníka rakousko-uherského trůnu, Františka Ferdinanda d'Este 28. června 1914.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht