Slovensko a Slovenské národní povstání

  • Slovensko bylo označováno jako „farská republika“
  • byl zde klerofašistický režim
  • Slovensko bylo vazalským státem Německa (toto postavení potvrzovala i smlouva v Schutzvertrag)
  • zdání samostatnosti, ale skutečnost byla jiná
  • poprvé v dějinách vznikl národní stát Slováků (prezident Jozef Tiso, premiér Vojtěch Tuka, ministr vnitra Alex Mach)
  • ústavu mělo podle italského vzoru
  • zpočátku „výhody“: politická kariéra, Arizace majetku (zabavování majetku Židům)
  • změna nastala roku 1941, kdy Slovensko vstoupilo do války proti SSSR na straně Německa
    • zhoršení životních podmínek, slov. vojáci často přebíhali do zajetí nebo začínali s partyzánským bojem
    • padají iluze o samostatnosti
  • roku 1942 byl přijat zákon o vystěhování Židů (do koncentračních táborů) – 70 000 Židů
  • do Slovenské vlády byli dosazováni Němci
  • vzniklo odbojové hnutí na Slovensku
  • v prosinci 1943 byla podepsána tzv. vánoční dohoda – podepisuje ji 5. ÚV KSS (hlavní představitelé: G. Husák, L. Novomeský, K. Šmidke) a demokraté (J. Ursíny, J. Lettrich)
  • vytvářejí Slovenskou národní radu (příprava ozbrojeného povstání a převzetí moci)
    • přestavuje politické vedení odboje
    • vojenské velení odboje = nespokojení slovenští vojáci (J. Golian)
  • příprava povstání je spojována s postupem sovětské armády
  • na Slovensko jsou posíláni výsadkáři a zbraně ze SSSR (vznikají partyzánské oddíly)
  • od 25. 8. 1944 partyzáni obsazují Liptovský Mikuláš, Martin
  • 29. 8. 1944 Němci začali se souhlasem Slovenské vlády obsazovat Slovensko
    • Golian vyzval armádu k odporu proti Němcům
  • partyzáni ovládli střední část Slovenska (Bánská Bystrica (centrum povstání), Zvolen, Brezno), odtud SNR vyhlásila převzetí moci
  • povstání vypuklo předčasně bez koordinace se Sovětskou armádou
  • Památník v Dukelském průsmyku (Duklianskom priesmyku) na slovensko-polské státní hranici

    Památník v Dukelském průsmyku (Duklianskom priesmyku) na slovensko-polské státní hranici

    8. 9. 1944 zahájena karpatsko-dukelská operace (boje skončily až v říjnu)

  • Němci odzbrojili dvě východoslovenské divize (měly pomoci postupu sovětské armády)
  • pomoc ze Spojeného království – generál Viest
  • 27. 10. 1944 Němci obsadili Bánskou Bystrici
    • povstalci se stáhli do hor a vedli partyzánskou válku (J. Golian a R. Viest zajati a popraveni)
    • v povstání bojovalo i tři tisíce Čechů, Poláci, Francouzi
  • po potlačení povstání Němci zavedli teror (vypáleny některé vesnice, lidé posíláni do koncentračních táborů, apod.)

Význam Slovenského národního povstání

  • morální a politický (ukázalo se, že většina Slováků je proti režimu) – cílem: obnova ČSR
  • vojenský (vázalo určité množství německých sil)
  • narušilo komunikační systém Němců
© 1997 - 2019, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht