Dnes v historii

Dnes v historii

 
19. července roku 1799 byla nalezena rosettská deska, která významně pomohla v rozluštění egyptských hieroglyfů.
» všechny události
Citát

Citát

 

Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.
George Santayana

» všechny citáty
Anketa

Anketa

Jaký způsob učení dějepisu vám vyhovuje nejvíce?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Víte, že...

Víte, že...

Kolo­ni­zaci méně atrak­tiv­ních částí území zemí koruny české (výše polo­žená území, pohra­niční oblasti) můžeme dělit na kolo­ni­zaci vnitřní, která pro­bí­hala za pomoci stá­va­jí­cích oby­va­tel nížin a na kolo­ni­zaci vnější, kdy bylo potřeba zapo­jit oby­va­tele sou­sed­ních zemí. Z časo­vého pohledu můžeme říci, že vnitřní kolo­ni­zace začala dříve, ale pokra­čo­vala ply­nule i v době, kdy dochá­zelo ke kolo­ni­zaci vnější. Počátek […]

» více zde

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht