Přidána přehledová stránka Dnes v historii

Byla při­dána stránka s pře­hle­dem jed­not­li­vých udá­lostí z karty Dnes v historii.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht