Atentát na R. Heydricha

Československo za druhé světové války.

Zaměříme se na 40. léta 20. století na našem území v době Protektorátu Čechy a Morava. Kolem roku 1941 zde vzniká a postupně sílí protifašistické odbojové hnutí – lidé se bouří a stávkují. „Růst organizovaného odbojového hnutí nacisty silně znepokojuje.“[1] Na místo neschopného protektora Konstantina von Neuratha je jmenován Reinhard Heydrich. „Jako zastupující říšský protektor prosazoval […]

Protoindové a příchod Árjů

Dálný východ.

Dávné civilizace, které vznikly v povodí řeky Indu, jsou plné záhad. Neexistují písemná svědectví o jejich dějinách. První seriózní záznamy pocházejí až z doby po smrti Buddhy (kolem roku 486 před Kristem), který bývá považován za první historickou osobnost Indie. Znalosti dějin se proto zakládají na pramenech, které se obvykle přijímají jen jako pomocná historická […]

Vilém Dobyvatel

Raný středověk.

14. října 1066 zvítězil osmatřicetiletý Vilém Dobyvatel v bitvě u Hastings, čímž položil základy k normanskému ovládnutí Anglie. Anglii pak vládl ještě dalších jednadvacet let. Více se můžete dočíst zde.

Industriae Tuae

Středověk a české země.

V červnu 880 vydal papež Jan VIII. bulu Industriae Tuae, v níž informoval moravského knížete Svatopluka o výsledku synody konané v Římě, před kterou byl předvolán moravský arcibiskup Metoděj. Text buly se můžete dočíst zde.

Divoký odsun

Československo a Česká republika po roce 1946.

Hlavní snahou ve vztahu k německým obyvatelům Československa po skončení války byla jejich kontrola a urychlené vysídlení. Jak tento divoký odsun téměř bez jakýchkoliv pravidel probíhal? Více si můžete přečíst zde.

Alexandr Veliký

Antické Řecko.

Alexandr Veliký (Makedonský), nejúspěšnější vojevůdce v historii, se nedožil ani 33 let. Více se můžete dozvědět zde.

Pyramidy

Staroorientální státy.

V Egyptě dosud existuje asi stovka pyramid, z toho nejznámější jsou tři pyramidy v Gíze (Chufuova, Rachefova, Menkaureova). Více se můžete dočíst zde.

Oppidum

Pravěk.

Oppida byla keltská střediska řemesel; nejznámější jsou Závist u Prahy (u Zbraslavi) a Stradonice u Berouna. Více se můžete dočíst zde.

Australský svaz

Devatenácté století.

1. ledna 2015 uplynulo již sto patnáct let od založení Australského svazu (1901). Více informací si můžete přečíst v článku Vytvoření Australského svazu.

Vytvoření Australského svazu

Devatenácté století.

Západní a severní australské pobřeží mapovali již během 17. století nizozemští mořeplavci – zemi nazvali Novým Holandskem. O století později mapoval východní australské pobřeží britský mořeplavec James Cook – zemi nazval Nový Jižní Wales. První osada byla založena 26. ledna 1788 flotilou nazvanou First Fleet (první flotila).  Osada byla pojmenována Port Jackson. V roce 1859 na […]

© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht