Tábory pro Němce a řádný odsun 1945-6

Československo a Česká republika po roce 1946.

Tendence shromažďovat Němce do táborů, tzn. míst, kde by je bylo možné snáze kontrolovat, se objevují již od konce války. Řekneme-li tábor, jde o poměrně neurčitý pojem, jelikož jich existovalo více druhů. Z původních koncentračních táborů, určených čistě jen pro soustředění většího počtu Němců na jednom místě, ve velmi krátkém období (do konce roku 1945) vykrystalizovaly […]

Divoké odsuny Němců

Československo a Česká republika po roce 1946.

Odsun Němců, často a ne neoprávněně nazýván i jako vyhnání, je a ještě dlouho bude poměrně kontroverzním a bolestným tématem v českých dějinách a ještě více v česko-německých vztazích. Jeho následky v prvních poválečných letech byly velmi citelným zásahem do života mnoha lidí i obcí jako takových. Záleželo samozřejmě na podílu německé populace v jednotlivých městech a […]

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht