Zopakujte si z raného středověku

Středověk a české země.

Jak se nazývá první předchůdce státního útvaru na našem území? Odkud (z jaké země) pocházel první panovník? Datujte vznik, trvání a zánik. Z jakého důvodu tento útvar vznikl? Jak se nazývá první státní zřízení na našem území a kde se nacházela? Jak se jmenoval první historicky doložený kníže tohoto státního útvaru a jakou dynastii založil? […]

Zopakujte si z pravěku

Pravěk.

Jak se jmenoval první známý kmen (včetně etnika), který osídlil naše území a jak bys ho charakterizoval? Jaký kmen přišel na naše území kolem přelomu letopočtu? Jak se nazývaly kmeny a jejich vůdce? Uveďte jejich charakteristiku. Jaký kmen přišel na naše území v 5. století? Kde původně žili? Uveďte jejich charakteristiku. Kdo je vojensky ohrožoval?

Lidé z německých zemí byli na území Česka již od 13. století

Středověk a české země.

Kolonizaci méně atraktivních částí území zemí koruny české (výše položená území, pohraniční oblasti) můžeme dělit na kolonizaci vnitřní, která probíhala za pomoci stávajících obyvatel nížin a na kolonizaci vnější, kdy bylo potřeba zapojit obyvatele sousedních zemí. Z časového pohledu můžeme říci, že vnitřní kolonizace začala dříve, ale pokračovala plynule i v době, kdy docházelo ke […]

Východořímská říše přežila západořímskou o téměř tisíc let

Antický Řím.

Jak známo, za zánik říše západořímské považujeme rok 476, kdy Odoakar, původem Visigót (germán), vojevůdce římské armády, sesadil posledního (loutkového) západořímského císaře Romula Augustula. Východořímská říše s centrem v Konnstantinopoli ale klidně přežívala až do roku 1453, kdy byla dobyta a vypleněna. Byzantská říše, již delší dobu skomírající a postupně ztrácející svou někdejší slávu i území, tím padla definitivně. […]

Vlak svobody

Československo a Česká republika po roce 1946.

Celosvětový ohlas vyvolal úspěšný pokus o překročení tzv. železné opony mezi Československem a Bavorskem (západním Německem) dne 11. září 1951. Vlak číslo 3717 z Chebu do Aše měl podle plánu zastavit v Aši, namísto toho však rychle pokračoval až k překročení hranice se Spolkovou republikou Německo a skončil až v Selbu. Na Západ se tak […]

Markomani a Kvádové

Pravěk.

Zhruba na přelomu letopočtu se na našem území začínají objevovat germánské kmeny Markomanů (na dnešním území Čech) a Kvádů (na dnešním území Moravy a Slovenska). Nevíme zcela jistě, jestli jejich příchod ze severu byl doprovázen vytlačením původního keltského obyvatelstva (Bójů) nebo jestli keltové zůstali a germánské kmeny je podle slov Petra Hory Hořejše jednoduše „převrstvili“. […]

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht