České dějiny

Český dvouocasý lev se objevuje s jistotou od doby Přemysla Otakara II. (1247). Morava a Slezsko používají orlici.

Tato stránka obsahuje seznam kapitol, které pojednávají o českých dějinách – tedy zemí tvořících současné Česko. Začínáme v období pravěku a starověku, kde jsou zevrubně popsáni i Keltové a Germáni sídlící na našem území, přes příchod Slovanů a první slovanskou říši franského kupce Sáma postoupíme do období středověku – vlády Přemyslovců, Lucemburků, přejdeme přes rušné období husitské revoluce k vládě Jagellonců a Habsburků. V kapitolách věnujících se již dvacátému století pak budeme pokračovat dějinami českých zemí za první světové války, v meziválečném období, během druhé světové války, krátkém období po druhé světové válce až k nástupu komunistického režimu, projdeme přes období pražského jara 1968, sametovou revoluci 1989, první porevoluční roky, rozdělení Československa a skončíme několika nejdůležitějšími událostmi až do roku 2013.

 

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht