Ktož jsú boží bojovníci (Husitská hymna)

Ori­gi­nální zápis modi­fi­ko­vaný podle dneš­ních pra­vi­del výslovnosti.

Ktož jsú boží bojovníci
a zákona jeho,
pro­s­tež od boha pomoci
a úfajtě v něho,
že konečně vždycky s ním zvítězíte.

Kris­tus vám za škody stojí,
sto­kráte viec slibuje,
pakli kdo proň život složí,
věčný život mieti bude,
blaze kaž­dému, kdož na pravdě sejde.

Tenť pán velíť se nebáti
záhubci tělesných,
velíť i život složiti
pro lásku svých bližních.

Pro­tož střelci, kopinici
řádu rytieřského,
sud­lič­níci a cepníci
lidu rozličného,
pomně­tež všichni na Pána štědrého.

Nepřá­tel se nelekejte,
na množ­st­vie nehleďte,
Pána svého v srdci mějte,
proň a sním bojujte
a před nepřá­teli neutiekajte.

Dávno Čechové řiekali
a pří­slo­vie měli,
že podle dob­rého pána
dobrá jiezda bývá.

Vy pakosti a drabanti
na duše pomněte,
pro lakom­st­vie a lúpeže
živo­tóv netraťte
a na kořistech se nezastavujte.

Heslo všichni pamatujte,
kte­réž vám vydáno,
svých hauptmanóv pozorujte,
retuj druh druhého,
hle­diž a drž se každý šiku svého.

A s tiem vesele křikněte,
řkúc: Na ně, hr na ně !
Braň svú rukama chutnajte,
Bóh pán náš ! křikněte.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht