Zakládací listina královského města Uničova

Já Otokar, který se zve i Přemysl, z boží milosti král český, oznamujeme všem, že jsme našim milým měšťanům z Uničova svobodu královskou laskavostí kázali štědře povoliti a slavnostně podati v hodnověrné listině. Totiž aby byli povinni z kteréhokoli městiště platit každoročně na svátek sv. Martina šest denárů a z kteréhokoli popluží orné půdy čtvrt hřivny stříbra a tři měřice obilí, totiž jednu žita, druhou pšenice, třetí ovsa. Rovněž měsťanům povolujeme, aby byl svobodný les, který dostali k vykácení do třiceti let, aby kterýkoli z nich v něm mohl kácet. Dále přikazujeme, aby jim byly zachovány svobodné a pokojné hranice jejich újezdu, jak v lesích, tak v polích i pastvinách. Také jim povolujeme, aby soudili podle svých zvyklostí všechny viny tak, jak doposud mezi sebou a při  sobě soudili, jestliže by to nebyla těžká a velká ch chceme udělit v souhrnu totéž magdeburské právo a tytéž právní zvyklosti, jejichž uživateli naši měšťané v Bruntálu… K tomu chceme, aby vladařství neboli rychtu v klidu držel Dětřich a jeho dědici.

Zakládací listina královského města Přemysla Otakara I., 1223

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht