Zakládací listina pražské univerzity, 7. 4. 1348

„My, Karel, z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král. Mezi tužbami našeho srdce, kteréž zaměstnávají neustále naše úvahy, k tomu se obrací zřetel naší mysli, jak by naše České království, jež nad ostatní důstojenství a statky milujeme a o jehož blaho usilujeme, bylo za našich časů ozdobeno množstvím moudrých mužů. Aby se nemuseli věrní obyvatelé království, již bez přestání lačněji po plodech věd, doprošovati v cizích zemích almužny, ale aby nalézali v království stůl k pohoštění připravený, a už nebyli nuceni k cizím národům putovati, v neznámých krajích žebrati, nýbrž aby sobě měli za slávu, že mohou jiné z ciziny zváti k lahodnosti vůně a k účasti na takovém vděku, rozhodli jsme se v život uvésti obecné učení v našem nejpůvabnějším městě Pražském … Na tom učení budou věru doktoři, mistři a žáci všech fakult…“

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht