Irsko v meziválečném období

Svět po první světové válce (Dvacátá léta).

Počátkem dvacátého století se Irsko probudilo k životu. Vznikalo mnoho nacionalistických skupin snažících se o osamostatnění Irska. Jmenujme za ně alespoň Sinn Féin (My samostatní) založenou roku 1908 nebo Irish Citizen Army (Irská občanská armáda). Drobné akce těchto separatistických skupin vyústilo až k Velikonočnímu povstání roku 1916. Významnou postavou tohoto povstání, jež svými důsledky vedlo ke vzniku […]

Počátky Československé armády v Rusku

První světová válka, Ruské revoluce.

Česká družina Základem československých legií v Rusku byla Česká družina, která vznikala v Kyjevě od 12. 8. 1914 zpočátku především z českých emigrantů s rakousko-uherským občanstvím, kteří chtěli bojovat na straně Ruska proti Rakousko-Uhersku. Křest ohněm prodělala Česká družina nedaleko Tarnova (nyní Polsko) 19. 11. 1914. Touto akcí byl zahájen dlouhý řetěz úspěšných zpravodajských a […]

Atentát na R. Heydricha

Československo za druhé světové války.

Zaměříme se na 40. léta 20. století na našem území v době Protektorátu Čechy a Morava. Kolem roku 1941 zde vzniká a postupně sílí protifašistické odbojové hnutí – lidé se bouří a stávkují. „Růst organizovaného odbojového hnutí nacisty silně znepokojuje.“[1] Na místo neschopného protektora Konstantina von Neuratha je jmenován Reinhard Heydrich. „Jako zastupující říšský protektor prosazoval […]

Protoindové a příchod Árjů

Dálný východ.

Dávné civilizace, které vznikly v povodí řeky Indu, jsou plné záhad. Neexistují písemná svědectví o jejich dějinách. První seriózní záznamy pocházejí až z doby po smrti Buddhy (kolem roku 486 před Kristem), který bývá považován za první historickou osobnost Indie. Znalosti dějin se proto zakládají na pramenech, které se obvykle přijímají jen jako pomocná historická […]

Tábory pro Němce a řádný odsun 1945-6

Československo a Česká republika po roce 1946.

Tendence shromažďovat Němce do táborů, tzn. míst, kde by je bylo možné snáze kontrolovat, se objevují již od konce války. Řekneme-li tábor, jde o poměrně neurčitý pojem, jelikož jich existovalo více druhů. Z původních koncentračních táborů, určených čistě jen pro soustředění většího počtu Němců na jednom místě, ve velmi krátkém období (do konce roku 1945) vykrystalizovaly […]

Divoké odsuny Němců

Československo a Česká republika po roce 1946.

Odsun Němců, často a ne neoprávněně nazýván i jako vyhnání, je a ještě dlouho bude poměrně kontroverzním a bolestným tématem v českých dějinách a ještě více v česko-německých vztazích. Jeho následky v prvních poválečných letech byly velmi citelným zásahem do života mnoha lidí i obcí jako takových. Záleželo samozřejmě na podílu německé populace v jednotlivých městech a […]

Vytvoření Australského svazu

Devatenácté století.

Západní a severní australské pobřeží mapovali již během 17. století nizozemští mořeplavci – zemi nazvali Novým Holandskem. O století později mapoval východní australské pobřeží britský mořeplavec James Cook – zemi nazval Nový Jižní Wales. První osada byla založena 26. ledna 1788 flotilou nazvanou First Fleet (první flotila).  Osada byla pojmenována Port Jackson. V roce 1859 na […]

Josef Václav Radecký z Radče

Devatenácté století.

Josef Václav Radecký z Radče je bezesporu jeden z nejvýznamnějších vojenských velitelů historie, ale je také současně i poněkud kontroverzní postavou naší minulosti. Když v lednu roku 1858 zemřel, byl v Praze na Malostranském náměstí již v listopadu téhož roku vztyčen jeho pomník. Po vyhlášení samostatného Československa byl však, tento věrný sluha monarchie a císaře, mnohým protimonarchisticky naladěným osobám proti […]

Vznik Československa

Vznik Československa.

Již od konce 19. století pařily České země k nejmodernějším národům Rakousko – Uherska. V průběhu 1. světové války docházelo ke snaze o jejich germanizaci a o likvidaci českých státních práv. Monarchie se vzdala ochranné role pro své jednotlivé národy, díky čemuž T. G. Masaryk odešel do emigrace, kde založil protirakouský odboj s názvem Český komitét zahraniční. Zároveň […]

Antické olympijské hry

Antické Řecko.

Místem, kde se zrodily nejstarší sportovní slavnosti, byla starořecká Olympia. Tento posvátný okrsek ležící na poloostrově Peloponés, kam poutníci původně přicházeli uctívat svého nejvyššího boha Dia (Zeus) a jeho manželku, královnu nebes Héru, dal jméno nejslavnějším ze všeřeckých her. Tyto hry vznikly jako doplnění k náboženským průvodům, různým uměleckým výstupům, divadelním hrám či soutěžím. Přesný původ olympijských her […]

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht