Zopakujte si z raného středověku

Středověk a české země.

Jak se nazývá první předchůdce státního útvaru na našem území? Odkud (z jaké země) pocházel první panovník? Datujte vznik, trvání a zánik. Z jakého důvodu tento útvar vznikl? Jak se nazývá první státní zřízení na našem území a kde se nacházela? Jak se jmenoval první historicky doložený kníže tohoto státního útvaru a jakou dynastii založil? […]

Zopakujte si z pravěku

Pravěk.

Jak se jmenoval první známý kmen (včetně etnika), který osídlil naše území a jak bys ho charakterizoval? Jaký kmen přišel na naše území kolem přelomu letopočtu? Jak se nazývaly kmeny a jejich vůdce? Uveďte jejich charakteristiku. Jaký kmen přišel na naše území v 5. století? Kde původně žili? Uveďte jejich charakteristiku. Kdo je vojensky ohrožoval?

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht