Postup tvorby nového dějepis.com

Vítám Vás na nově spuštěném serveru dějepis.com. Aktuálně vidíte výsledek několikaleté práce – první webové stránky „dějepis“ byly stvořeny již před 15 lety. Pět let nato byly stránky volně zpřístupněné na internetu.

Postupem času byly technicky vylepšovány, pokud bychom ale hovořili o „velkých krocích“, můžeme jako o prvním kroku hovořit 2003-2004, kdy byly stránky přepsány tak, aby nepoužívaly rámce (frames) a poté 2013, kdy byly stránky přepsány pro použití v redakčním systému.

První impulzy k vytvoření nové verze stránek dějepis.com přišly již v roce 2010, po několika prvotních krocích byly však práce přerušeny z důvodu mé dvou a půlroční účasti na pracovním projektu v Rusku. Opětovné práce byly zahájeny v březnu 2013 (bod 2) a následně podáním inzerátu na partnery spolupracující na revizi obsahu (bod 3). Stručně lze rozdělit postup tvorby nového serveru dějepis.com na následující body:

 1. Vybudování návrhu nové šablony a zprovoznění redakčního systému
 2. Převedení stávajícího obsahu do redakčního systému
 3. Revize obsahu
  1. Revize všech stránek sekce Učebnice odborníky (studenty historie či vystudovanými historiky)
  2. Doplnění historických dokumentů
  3. Doplnění obrazového materiálu
  4. Revize odkazů
  5. Revize testových otázek
 4. Příprava dalšího obsahu
 5. Spuštění (k 1. 9. 2013)

Na revizi obsahu se podíleli odborníci na dané téma – převážně absolventi či studenti historických oborů filozofických fakult našich vysokých škol. Konkrétní jména jsou vždy uvedena v záhlaví článku – jedná se o následující historiky či historičky (seřazeno abecedně):

 • Bc. David Barek
 • Petr Beran
 • Bc. Tomáš Čížek
 • PhDr. Hana Gernešová
 • Mgr. Anna Haladová
 • Mgr. Jan Hejtmánek
 • Mgr. Jan Hulín
 • Martin Kohut
 • Bc. Veronika Konečná
 • Mgr. Hana Kubešová
 • Mgr. Ondřej Leger
 • Bc. Petr Pravda
 • Bc. Jan Surý
 • Daniel Sviták
 • Bc. Marian Velešík
 • Bc. Bronislav Tomek

Revize všech téměř dvou set stránek z naší i světové historie jistě nebyla jednoduchá. Výše jmenovaní spolupracovníci jim svěřené stránky přečetli, opravili z pohledu historického, stylistického i gramatického, doplnili chybějící informace či stávající informace změnili tak, aby výsledný text lépe odpovídal současné dějepisné látce tak, jak se učí na gymnáziích.

Za nové ikonky děkuji grafikovi Jakubu Oubrechtovi.

Jak můžete vidět, práce ještě není zcela u konce (obsahová revize proběhla z více než 80%), doplňování dalšími materiály (obrázky, dokumenty) také trochu vázne, další eseje se rovněž teprve připravují. Nicméně rozhodli jsme se Vám tento výsledek předložit již nyní – jednak u příležitosti nového školního roku, jednak proto, že obsahový rozdíl oproti původním stránkách byl již značný a nechtěli jsme, abyste dále četli stránky obsahující kromě některých příliš stručných informací také nepřesnosti či chyby.

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version