Rekonstrukce obsahu serveru dějepis.com

Vítám Vás, zájemce o spolupráci na obsahové rekonstrukci serveru dějepis.com. Jak uvidíte, technické změny už z velké části proběhly a většina stávajícího obsahu starého serveru dějepis.com byla převedena do nové podoby redakčního systému wordpress. Nyní je tedy řada na to provětrat obsah, zbavit jej chyb a přidat další detaily a informace tak, aby server  měl dobrou základnu a pak také vytvářet rozšiřující články/eseje, kterými si pravidelní čtenáři budou moci udržet svoji oblíbenost a samozřejmě též návštěvnost serveru. Revize obsahu už zčásti začala, stav přidělení jednotlivých sekcí a kapitol můžete zobrazit na stránkách https://www.dejepis.com/revize-obsahu/.

Nabízím spolupráci v několika oblastech dle seznamu níže. Obecně ale platí, že přednostně je zapotřebí mít zájem o tuto práci a související nadšení. Jestli uvažujete o zapojení pouze pro finanční odměnu, prosím neplýtvejte časem svým ani mým.

Obecně lze říct, že v případě potvrzení Vašeho zájmu dostanete přístup na server dějepis.com s nainstalovaným redakčním systémem a budete provádět úpravy dle Vaší role.

Revidující

 • odborník historie (student či již vystudovaná vysoká škola se zaměřením na historii/politologii)
 • domluvíme se na kapitole, jejíž články budete procházet a opravovat / doplňovat
 • opravy se budou zapisovat červeně
 • opravy se týkají především
  • data – prosím prověřit správnost všech uvedených datumů; označit zeleně tam, kde je ověřeno
  • jména – prosím prověřit správnost uvedených jmen a doplnit křestní jména tam, kde nejsou; označit zeleně tam, kde je ověřeno
  • styl/pravopis – označit červeně tam, kde navrhujete změnu
  • dopisky – pokud něco chybí a domníváte se, že by nemělo – prosím označte červeně
 • odměna 50 Kč/opravený článek, není-li stanoveno jinak; + 10 Kč za nalezenou chybu
 • v případě doplňování větších celků se odměna řídí podle pravidel v odstavci „přidávající“
 • revize testových otázek a odpovědí
  • odměna 5 Kč/opravenou otázku + 5 Kč za nalezenou chybu
 • pár pravidel pro psaní je uvedeno na této stránce

Přidávající

 • odborník historie (student či již vystudovaná vysoká škola se zaměřením na historii/politologii)
 • domluvíme se na kapitole, kde budete tvořit doplňující články/eseje + konkrétních tématech
 • text zapisujete rovnou do redakčního systému
 • odměna 75 Kč/normostrana
 • text by měl zůstat na úrovni znalostí středoškolského studenta, být členěn na odstavce, důležité termíny vyznačeny tučně
 • pár pravidel pro psaní je uvedeno na této stránce

Hledající

 • kdokoliv se zájmem o historii a alespoň částečnou znalostí
 • jde o doplnění historických dokumentů či jiných zajímavých zdrojů
 • domluvíme se předem na tématu
 • odměna 30 Kč/dokument nalezený na internetu, 40 Kč/normostrana přepsaného textu z knihy

Ilustrující

 • kdokoliv se zájmem o historii a její znalostí
 • jde o doplnění obrázků do existujících článků
 • domluvíme se předem na kapitole, pro kterou budete hledat obrázky
 • primárně by mělo jít o volně dostupné obrázky, sekundárně obrázky, kde můžeme uvést zdroj
 • cílem je ke každému článku mít alespoň jeden obrázek
 • popisek obrázku by měl v krátkosti sdělit informaci
 • obrázky pošlete emailem společně s názvem kapitoly a článku + popiskem k obrázku + zdrojem, odkud obrázek je
 • odměna 30 Kč/obrázek není-li stanoveno jinak

 

Děkuji Vám za Váš zájem a těším se na další spolupráci.

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht