Revize obsahu

Na této stránce jsou uvedeni revidující či spoluautoři článků v jednotlivých sekcích. Původním autorem byl Václav Němec, který se ovšem historií zabývá pouze jako laik (profesí je IT odborník v oblasti SAP). Revidující či autoři uvedení níže jsou odborníky v oboru historie. Kompletní revize veškerého obsahu serveru dejepis.com proběhla v průběhu roku 2013. Od té doby jsou postupně přidávány články buďto do učebnice nebo doplňující články formou esejí.

Učebnice

Cílem bylo projít, zkontrolovat, případně doplnit existující text učebnice tak, aby neobsahoval chyby. Pár pravidel pro psaní a revizi je uvedeno na této stránce.

Téma Revidující
Úvod do studia dějepisu Lukáš Sláma
Pravěk Tomáš Čížek 
Staroorientální státy Petr Beran
Antické Řecko Ondřej Leger
Antický Řím Jan Surý
Dálný východ ve starověku Petr Beran
Raný středověk Petr Beran, Lukáš Sláma,
Jan Surý
Vrcholný a pozdní středověk Hana Kubešová
Středověk a české země Tomáš Čížek
Raný novověk Hana Gernešová
Vrcholný novověk Tomáš Čížek
Devatenácté století Jan Surý
První světová válka Bronislav Tomek
Vznik Československa Jan Hejtmánek
Svět po první světové válce (Dvacátá léta) Petr Pravda
Světová hospodářská krize, vznik totalitních systémů Martin Kohút
Československo mezi světovými válkami David Barek
Druhá světová válka Marian Velešík
Československo za druhé světové války David Barek
Svět po druhé světové válce Daniel Sviták
Evropa po druhé světové válce Daniel Sviták
Československo a Česká republika po roce 1946 David Barek

Historické dokumenty

Cílem je vyhledat v textu odkazy na důležité historické dokumenty, zkontrolovat, jsou-li k dispozici a nejsou-li, tak dohledat a doplnit. Doplnění lze učinit jednoduchou cestou (vyhledáním na internetu, zkopírováním + uvedením odkazu) nebo složitěji (vyhledáním v literatuře a opisem + uvedením zdroje).

Přidala Lenka Šebestová, pro kapitolu první světová válka přidala Lucie Vyhnálková.

Obrazové materiály

Cílem je doplnit text vhodným obrazovým materiálem, primárně volně dostupnými, sekundárně obrázky, kde lze uvést zdroj. Ke každému článku by bylo vhodné mít alespoň jeden obrázek, popisek obrázku by měl v krátkosti sdělit informaci.

Pro kapitolu první světová válka přidala Lucie Vyhnálková.

Revize odkazů

Cílem je zkontrolovat existující odkazy a jejich funkčnost, případně doplnit nové vhodné odkazy ať už na stránky uvnitř dejepis.com, tak na stránky mimo.

Zatím nepřiřazeno.

Revize testových otázek

Ke každé kapitole je přiřazena sada otázek + odpovědí, kterými si čtenáři mohou ověřit své znalosti. Cílem je zkontrolovat otázky a odpovědi, případně doplnit nové otázky a odpovědi.

Provedl Jan Surý.

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version