Testy

Úvod do studia dějepisu

1. Kdo řekl "Historia magistra vitae"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Marcus Tullius Cicero.
2. Co znamená "Ab urbe condita"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od založení města - způsob počítání letopočtu ve Starém Římě.
3. Jak se jmenoval keltský kmen, který žil na našem území?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
2
4. Jakým písmem píšeme?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Latinkou.
5. Vyjmenujte tři základní pojetí dějin.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Idealistické, materialistické, jiné.
6. Co studuje epigrafika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nápisy tesané do kamene či ryté do kovu.
7. V popisu pravěkých vykopávek často nacházíme pojem mohyla. Co je tím míněno?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1
8. Jaká věda se zabývá studiem papíru (určování stáří písemnosti dle papíru)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Filigranologie.
9. Čím se zabývá religionistika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Náboženstvím a jevy s ním spojenými.
10. Čím se zabývá faleristika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Faleristika je nauka o řádech a vyznamenáních.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht