Testy

Úvod do studia dějepisu

1. V popisu pravěkých vykopávek často nacházíme pojem mohyla. Co je tím míněno?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1
2. Vyjmenujte tři základní pojetí dějin.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Idealistické, materialistické, jiné.
3. Co znamená zkratka PVH?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Pomocné vědy historické.
4. Čím se zabývá filigranologie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Filigranologie je nauka o papíře (studuje dějiny papíru, určuje stáří písemností dle papíru).
5. Co znamená "Ab urbe condita"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od založení města - způsob počítání letopočtu ve Starém Římě.
6. Jaká věda se zabývá studiem papíru (určování stáří písemnosti dle papíru)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Filigranologie.
7. Čím se zabývá sfragistika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zkoumá pečetě (ty uzavírají písemnosti) ověřuje (zajišťuje) platnost a správnost písemností.
8. Jak se nazývá věda, která zkoumá pečetě a ověřuje tím i platnost a správnost písemností?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Sfragistika.
9. Kdo řekl "Historia magistra vitae"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Marcus Tullius Cicero.
10. Jakým písmem píšeme?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Latinkou.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version