Testy

Pravěk

1. Kdo zavedl termín "neolitická revoluce"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Goerdon Childe
2. Jak dělíme pravěk podle způsobu obživy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1. přisvojovací hospodářství, 2. produktivní hospodářství.
3. Jaké národnosti byl archeolog G. Childe?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Australan
4. Jak dělíme pravěk podle přírodních podmínek?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na čtyři glaciály (doby ledové) a tři intergalciály (doby meziledové).
5. Z čeho se skládá bronzovina?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
90% mědi a 10% cínu
6. Na jaké období dělíme dobu kamennou? Proveďte dataci.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Paleolit (2,5 mil. - 10 tis. před Kristem), Mezolit (10 - 7 tis. před Kristem), Neolit (7 - 3,5 tis. let před Kristem) a Eneolit (3,5 - 2 tis. let před Kristem).
7. Kdy zemřel archeolog G. Childe?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1957
8. Z jakého výrazu pochází výraz neandrtálec?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Je to odvozeno od názvu údolí Neandertal ,které se nachází v Německu, poblíž města Düsseldorf.
9. Který další druh následoval po Homo habilis?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Homo erectus.
10. Čím byla pravděpodobně způsobena rovnost v pravěku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nedostatkem, protože jakmile vznikl přebytek, tak došlo k zániku prvotně pospolné společnosti.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht