Testy

Pravěk

1. Z čeho se skládá bronzovina?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
90% mědi a 10% cínu
2. Jak dělíme pravěk podle způsobu obživy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1. přisvojovací hospodářství, 2. produktivní hospodářství.
3. Jak se jmenovaly keltské kmeny na našem území?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Např. Bójové, na Moravě Volkové (Tektoságové), na Slovensku Kotinové.
4. Kdo zavedl termín "neolitická revoluce"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Goerdon Childe
5. Kde žil Homo habilis?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V Africe (dnešní Keňa a Tanzanie).
6. Jaké znáte druhy kamenných staveb nejasného účelu, které postavili dávní obyvatelé v období od neolitu po dobu bonzovou?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Menhir, kamenná řada, dolmen, kromlech.
7. Jakým termínem označujeme vypalování porostu za účelem získání zemědělské půdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Žďáření.
8. Který další druh následoval po Homo habilis?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Homo erectus.
9. Co je to mohyla?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mohyla je obecně hliněný násyp nad místem, kde byl člověk pohřben.
10. Na jaké období dělíme dobu kamennou? Proveďte dataci.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Paleolit (2,5 mil. - 10 tis. před Kristem), Mezolit (10 - 7 tis. před Kristem), Neolit (7 - 3,5 tis. let před Kristem) a Eneolit (3,5 - 2 tis. let před Kristem).
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version