Testy

Starověk - Staroorientální státy

1. Od čeho je odvozen název Mezopotámie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od slov Meso potamoi (mezi řekami) - poloha státu mezi řekami Eufrat a Tigris.
2. Který národ byl ve starověku nejlepší na moři?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Féničané.
3. Kam ústí řeky Eufrat a Tigris?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Perský záliv
4. Jak se jmenuje chrám známý vytesanými podobiznami čtyř faraónů?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Abú Simbel.
5. Rozdělte jazyky předního východu a Egejské oblasti ve starověku do základních skupin.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Semitohamitská jazyková skupina, indoevropská jazyková skupina, ostatní samostatné jazyky.
6. Která pyramida v Egyptě je nejstarší?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Džoserova
7. Kde pramení řeka Eufrat?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
nepramení, vzniká soutokem v Turecku
8. Ve kterém století došlo k tzv. babylonskému zajetí Židů?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
6. století před Kristem.
9. Jak často byly v Egyptě záplavy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dvakrát ročně.
10. Jaký novobabylónský vládce odvlekl mnoho Židů do zajetí?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nabukadnesar II.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version