Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Za čí vlády říkáme zlatý věk Athén"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Periklés
2. Co to byl ostrakismus - popište blíže.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
střepinkový soud, způsob hlasování v Athénách
3. Jmenujte alespoň čtyři další řecké bohy nebo bohyně.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Např. Hádés, Posidón, Déméter, Hefaistos, Árés, Afrodíta, Athéna, Hermés, Artemis, Apollón, Dionýsos aj.
4. Které město v Egyptě se v helenistickém období stalo hlavním střediskem vzdělanosti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Alexandrie.
5. Co znamená kalokagathia?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Krása fyzická i psychická (kalos = krásný; agathos = dobrý) = ideál lidské dokonalosti využívaný např. při tvorbě soch.
6. Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jónové 19. - 18., Achájové 18., Dórové 11. století před Kristem
7. Kterou bitvu považujeme za důsledek definitivního konce říše Alexandra Makedonského?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bitva u Ippsu roku 301 před n.l.
8. Kdo to byli heilóti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků.
9. Jak se jmenovaly Perské provincie a kdo je zřídil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
satrapie, perský král Dareios I.
10. Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
království, vláda aristokracie, otrokářská demokracie
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht