Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Jmenujte alespoň tři řecké dramatiky společně s jejich díly.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Např. Aristofanés (Mír, Lysistraté), Euripidés (Médeia), Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Antigona, Král Oidipus) aj.
2. Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
království, vláda aristokracie, otrokářská demokracie
3. Jmenujte alespoň čtyři další řecké bohy nebo bohyně.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Např. Hádés, Posidón, Déméter, Hefaistos, Árés, Afrodíta, Athéna, Hermés, Artemis, Apollón, Dionýsos aj.
4. Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mykénské (1600 - 1200 před Kristem), Homérské (temné) (1200 - 800 před Kristem), Archaické (800 - 600 před Kristem), Klasické (5. - 4. století před Kristem), Makedonské (4.- 3. století před Kristem) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n. l.).
5. Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jónové 19. - 18., Achájové 18., Dórové 11. století před Kristem
6. Jak se jmenoval vládce všech bohů v Řecku a jak jeho manželka?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zeus, Héra
7. Které město v Egyptě se v helenistickém období stalo hlavním střediskem vzdělanosti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Alexandrie.
8. Kdo to byli heilóti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků.
9. Kdo to byli archonti a co areopag?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristokratičtí úředníci a rada.
10. Jmenujte příčiny velké řecké kolonizace.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
hospodářské, ekonomické, náboženské, politické, touha jít za lepším
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht