Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Co rozumíte pod pojmem Antika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
řecké a římské dějiny ve starověku
2. Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mykénské (1600 - 1200 před Kristem), Homérské (temné) (1200 - 800 před Kristem), Archaické (800 - 600 před Kristem), Klasické (5. - 4. století před Kristem), Makedonské (4.- 3. století před Kristem) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n. l.).
3. Jmenujte alespoň čtyři další řecké bohy nebo bohyně.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Např. Hádés, Posidón, Déméter, Hefaistos, Árés, Afrodíta, Athéna, Hermés, Artemis, Apollón, Dionýsos aj.
4. Jmenujte alespoň tři řecké filozofy.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Například Herakleitos z Efesu, Sokratés, Platón, Aristotelés, aj.
5. Jak dopadl spor mezi Thémistoklem a Aristeidem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristeidés byl ostrakismem vyhoštěn z Athén.
6. Které město v Egyptě se v helenistickém období stalo hlavním střediskem vzdělanosti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Alexandrie.
7. Kdo to byli archonti a co areopag?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristokratičtí úředníci a rada.
8. Kdo zavedl tzv. diety ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Perikles
9. Jak se jmenoval řecký zrádce, který prozradil Peršanům jinou cestu než přes Thermopylskou soutěsku a zavedl je Řekům do zad?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Efialtés.
10. Co bylo důsledkem velké řecké kolonizace?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Raná řecká tyranis.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht