Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Jak se jmenoval řecký zrádce, který prozradil Peršanům jinou cestu než přes Thermopylskou soutěsku a zavedl je Řekům do zad?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Efialtés.
2. Kde se nacházely Athény a kde Sparta?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athény se nácházejí v kraji zvaném Attika, je to na jihovýchodním řeckém cípu Balkánského poloostrova. Sparta se nacházela v kraji zvaném Lakónie na jihu Péloponéského poloostrova.
3. Kdy skončily Řecko-Perské války, jak se jmenoval uzavřený mír?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 449 před Kristem Kalliovým mírem.
4. Jak dopadl spor mezi Thémistoklem a Aristeidem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristeidés byl ostrakismem vyhoštěn z Athén.
5. Jmenujte příčiny velké řecké kolonizace.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Hospodářské (nedostatek zemědělské půdy, přelidněnost), hledání nových odbytišť (trh), ekonomické (nedostatek zásob nerostných surovin), náboženské a politické rozpory v obcích a v neposlední řadě také idea jít za lepším"."
6. Co to jsou tzv diety ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Chudí získali určitý podíl na moci
7. Mezi kým probíhala Peloponéská válka ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek
8. Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jónové (kolem 19.-18. st.), Achájové (kolem 18. st.) a Dórové (kolem 11. století před n.l.).
9. Kdo to byli archonti a co areopag?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristokratičtí úředníci a rada.
10. Co to byl ostrakismus - popište blíže.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od slova ostrakon =střep, tzv. střepinkový soud byl používán proti nebezpečí samovlády, jedenkráte do roka na lidovém shromáždění psali občané na hilněný střep jméno občana, který nejvíce ohrožuje stát. Ten, jehož jméno stálo na většině střepů, byl vypovězen z Athén na deset let.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht