Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Jmenujte alespoň tři řecké dramatiky společně s jejich díly.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Např. Aristofanés (Mír, Lysistraté), Euripidés (Médeia), Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Antigona, Král Oidipus) aj.
2. Kterou bitvu považujeme za důsledek definitivního konce říše Alexandra Makedonského?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bitva u Ippsu roku 301 před n.l.
3. Díky komu známe dějiny Řecko - Perských válek?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Hérodotos
4. Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mykénské (1600 - 1200 před Kristem), Homérské (temné) (1200 - 800 před Kristem), Archaické (800 - 600 před Kristem), Klasické (5. - 4. století před Kristem), Makedonské (4.- 3. století před Kristem) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n. l.).
5. Jmenujte alespoň čtyři další řecké bohy nebo bohyně.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Např. Hádés, Posidón, Déméter, Hefaistos, Árés, Afrodíta, Athéna, Hermés, Artemis, Apollón, Dionýsos aj.
6. Co znamená kalokagathia?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Krása fyzická i psychická (kalos = krásný; agathos = dobrý) = ideál lidské dokonalosti využívaný např. při tvorbě soch.
7. Jakou hodnost měl nejvyšší státní úředník, když tuto funkci zastával Solón?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Archont.
8. Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jónové 19. - 18., Achájové 18., Dórové 11. století před Kristem
9. Kdo to byli archonti a co areopag?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristokratičtí úředníci a rada.
10. Co to byl ostrakismus - popište blíže.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
střepinkový soud, způsob hlasování v Athénách
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht