Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Mezi kým probíhala Peloponéská válka ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek
2. Jak se jmenovaly Perské provincie a kdo je zřídil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
satrapie, perský král Dareios I.
3. Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jónové 19. - 18., Achájové 18., Dórové 11. století před Kristem
4. Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mykénské (1600 - 1200 před Kristem), Homérské (temné) (1200 - 800 před Kristem), Archaické (800 - 600 před Kristem), Klasické (5. - 4. století před Kristem), Makedonské (4.- 3. století před Kristem) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n. l.).
5. Kdo a kdy nastoupil po smrti makedonského krále Filipa II.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jeho syn Alexandr Makedonský v roce 336 před Kristem
6. Co znamená kalokagathia?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Krása fyzická i psychická (kalos = krásný; agathos = dobrý) = ideál lidské dokonalosti využívaný např. při tvorbě soch.
7. Co bylo důsledkem velké řecké kolonizace?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Raná řecká tyranis.
8. Kde se nacházely Athény a kde Sparta?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athény v Attice, Sparta na Péloponéském poloostrově
9. Co rozumíte pod pojmem Antika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
řecké a římské dějiny ve starověku
10. Co to byl ostrakismus - popište blíže.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
střepinkový soud, způsob hlasování v Athénách
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht