Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Kdy skončily Řecko-Perské války, jak se jmenoval uzavřený mír?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
449 před Kristem, Kalliův mír
2. Kdo zavedl tzv. diety ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Perikles
3. Kdo to byli heilóti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků.
4. Jak se jmenoval vládce všech bohů v Řecku a jak jeho manželka?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zeus, Héra
5. Jak dopadl spor mezi Thémistoklem a Aristeidem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristeidés byl ostrakismem vyhoštěn z Athén.
6. Co bylo důsledkem velké řecké kolonizace?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Raná řecká tyranis.
7. Kde se nacházely Athény a kde Sparta?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athény v Attice, Sparta na Péloponéském poloostrově
8. Kdo a kdy nastoupil po smrti makedonského krále Filipa II.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jeho syn Alexandr Makedonský v roce 336 před Kristem
9. Co rozumíte pod pojmem Antika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
řecké a římské dějiny ve starověku
10. Jmenujte příčiny velké řecké kolonizace.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
hospodářské, ekonomické, náboženské, politické, touha jít za lepším
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht