Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Co znamená kalokagathia?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Krása fyzická i psychická (kalos = krásný; agathos = dobrý) = ideál lidské dokonalosti využívaný např. při tvorbě soch.
2. Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
království, vláda aristokracie, otrokářská demokracie
3. Kdo to byli heilóti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků.
4. Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mykénské (1600 - 1200 před Kristem), Homérské (temné) (1200 - 800 před Kristem), Archaické (800 - 600 před Kristem), Klasické (5. - 4. století před Kristem), Makedonské (4.- 3. století před Kristem) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n. l.).
5. Jmenujte alespoň tři řecké filozofy.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Například Herakleitos z Efesu, Sokratés, Platón, Aristotelés, aj.
6. Jak dopadl spor mezi Thémistoklem a Aristeidem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristeidés byl ostrakismem vyhoštěn z Athén.
7. Jak se jmenovaly Perské provincie a kdo je zřídil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
satrapie, perský král Dareios I.
8. Co bylo důsledkem velké řecké kolonizace?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Raná řecká tyranis.
9. Za čí vlády říkáme zlatý věk Athén"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Periklés
10. Kterou bitvu považujeme za důsledek definitivního konce říše Alexandra Makedonského?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bitva u Ippsu roku 301 před n.l.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht