Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Kdo zavedl tzv. diety ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Perikles
2. Co to byl ostrakismus - popište blíže.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
střepinkový soud, způsob hlasování v Athénách
3. Co bylo důsledkem velké řecké kolonizace?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Raná řecká tyranis.
4. Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mykénské (1600 - 1200 před Kristem), Homérské (temné) (1200 - 800 před Kristem), Archaické (800 - 600 před Kristem), Klasické (5. - 4. století před Kristem), Makedonské (4.- 3. století před Kristem) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n. l.).
5. Jmenujte příčiny velké řecké kolonizace.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
hospodářské, ekonomické, náboženské, politické, touha jít za lepším
6. Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jónové 19. - 18., Achájové 18., Dórové 11. století před Kristem
7. Kterou bitvu považujeme za důsledek definitivního konce říše Alexandra Makedonského?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bitva u Ippsu roku 301 před n.l.
8. Kdo to byli heilóti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků.
9. Rozdělte a datujte Péloponéskou válku. Který historik ji popisoval?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Archodámova válka a Dekelejská válka 431 - 404 před n.l. Thúkydydés.
10. Které město v Egyptě se v helenistickém období stalo hlavním střediskem vzdělanosti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Alexandrie.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version