Testy

Array ( [id] => 52 [kap] => 004 [type] => [otz] => Co rozumíte pod pojmem Antika? [odp] => Společný výraz pro Řecké a Římské dějiny a kulturu v období Starověku. ) [1] => Array ( [id] => 53 [kap] => 004 [type] => [otz] => Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku. [odp] => Království, vláda aristokracie a otrokářská demokracie. ) [2] => Array ( [id] => 54 [kap] => 004 [type] => [otz] => Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod. [odp] => Jónové (kolem 19.-18. st.), Achájové (kolem 18. st.) a Dórové (kolem 11. století před n.l.). ) [3] => Array ( [id] => 55 [kap] => 004 [type] => [otz] => Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je. [odp] => Mykénské (1600 - 1200 před n.l.), Homérské (temné) (1200 - 800 před n.l.), Archaické (800 - 600 před n.l.), Klasické (5. - 4. století před n.l.), Makedonské (4.- 3. století před n.l.) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n.l.). ) [4] => Array ( [id] => 56 [kap] => 004 [type] => [otz] => Jmenujte příčiny velké řecké kolonizace. [odp] => Hospodářské (nedostatek zemědělské půdy, přelidněnost), hledání nových odbytišť (trh), ekonomické (nedostatek zásob nerostných surovin), náboženské a politické rozpory v obcích a v neposlední řadě také idea jít za lepším"." ) [5] => Array ( [id] => 57 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Co bylo důsledkem velké řecké kolonizace? [odp] => Raná řecká tyranis. ) [6] => Array ( [id] => 58 [kap] => 004 [type] => [otz] => Kde se nacházely Athény a kde Sparta? [odp] => Athény se nácházejí v kraji zvaném Attika, je to na jihovýchodním řeckém cípu Balkánského poloostrova. Sparta se nacházela v kraji zvaném Lakónie na jihu Péloponéského poloostrova. ) [7] => Array ( [id] => 59 [kap] => 004 [type] => [otz] => Kdo to byli heilóti? [odp] => Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků. ) [8] => Array ( [id] => 60 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Kdo to byli archonti a co areopag? [odp] => Aristokratičtí úředníci a rada. ) [9] => Array ( [id] => 61 [kap] => 004 [type] => [otz] => Co to byl ostrakismus - popište blíže. [odp] => Od slova ostrakon =střep, tzv. střepinkový soud byl používán proti nebezpečí samovlády, jedenkráte do roka na lidovém shromáždění psali občané na hilněný střep jméno občana, který nejvíce ohrožuje stát. Ten, jehož jméno stálo na většině střepů, byl vypovězen z Athén na deset let. ) [10] => Array ( [id] => 62 [kap] => 004 [type] => [otz] => Jak se jmenovaly Perské provincie a kdo je zřídil? [odp] => Jmenovaly se satrapie a zřídil je perský král Dareios I. ) [11] => Array ( [id] => 63 [kap] => 004 [type] => [otz] => Díky komu známe dějiny Řecko - Perských válek? [odp] => Díky otci dějepisu Hérodotovi. ) [12] => Array ( [id] => 64 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Jak dopadl spor mezi Thémistoklem a Aristeidem? [odp] => Aristeidés byl ostrakismem vyhoštěn z Athén. ) [13] => Array ( [id] => 65 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval řecký zrádce, který prozradil Peršanům jinou cestu než přes Thermopylskou soutěsku a zavedl je Řekům do zad? [odp] => Efialtés. ) [14] => Array ( [id] => 66 [kap] => 004 [type] => [otz] => Kdy skončily Řecko-Perské války, jak se jmenoval uzavřený mír? [odp] => Roku 449 před Kristem Kalliovým mírem. ) [15] => Array ( [id] => 67 [kap] => 004 [type] => [otz] => Za čí vlády říkáme zlatý věk Athén"?" [odp] => Za vlády Perikla. ) [16] => Array ( [id] => 68 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Rozdělte a datujte Péloponéskou válku. Který historik ji popisoval? [odp] => Archodámova válka a Dekelejská válka 431 - 404 před n.l. Thúkydydés. ) [17] => Array ( [id] => 69 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Co se stalo roku 338? [odp] => Bitva u Chaironeie, Řekové bojovali proti Makedonii, byli poraženi. ) [18] => Array ( [id] => 70 [kap] => 004 [type] => [otz] => Kdo a kdy nastoupil po smrti makedonského krále Filipa II.? [odp] => Jeho syn Alexandr Makedonský v roce 336 před n.l. ) [19] => Array ( [id] => 71 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Kterou bitvu považujeme za důsledek definitivního konce říše Alexandra Makedonského? [odp] => Bitva u Ippsu roku 301 před n.l. ) [20] => Array ( [id] => 72 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Jmenujte alespoň tři řecké filozofy. [odp] => Například Herakleitos z Efesu, Sokratés, Platón, Aristotelés, aj. ) [21] => Array ( [id] => 73 [kap] => 004 [type] => [otz] => Jak se jmenoval vládce všech bohů v Řecku a jak jeho manželka? [odp] => Zeus, jeho manželkou byla Héra. ) [22] => Array ( [id] => 74 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Jmenujte alespoň čtyři další řecké bohy nebo bohyně. [odp] => Např. Hádés, Posidón, Déméter, Hefaistos, Árés, Afrodíta, Athéna, Hermés, Artemis, Apollón, Dionýsos aj. ) [23] => Array ( [id] => 75 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Jmenujte alespoň tři řecké dramatiky společně s jejich díly. [odp] => Např. Aristofanés (Mír, Lysistraté), Euripidés (Médeia), Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Antigona, Král Oidipus) aj. ) [24] => Array ( [id] => 76 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Co znamená kalokagathia? [odp] => Krása fyzická i psychická (kalos = krásný; agathos = dobrý) = ideál lidské dokonalosti využívaný např. při tvorbě soch. ) [25] => Array ( [id] => 77 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Jakou hodnost měl nejvyšší státní úředník, když tuto funkci zastával Solón? [odp] => Archont. ) [26] => Array ( [id] => 78 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Které město v Egyptě se v helenistickém období stalo hlavním střediskem vzdělanosti? [odp] => Alexandrie. ) [27] => Array ( [id] => 549 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Mezi kým probíhala Peloponéská válka ? [odp] => Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek ) [28] => Array ( [id] => 550 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Kdo zavedl tzv. diety ? [odp] => Perikles ) [29] => Array ( [id] => 551 [kap] => 004 [type] => T [otz] => Co to jsou tzv diety ? [odp] => Chudí získali určitý podíl na moci ) )
1. Jakou hodnost měl nejvyšší státní úředník, když tuto funkci zastával Solón?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Archont.
2. Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Království, vláda aristokracie a otrokářská demokracie.
3. Co znamená kalokagathia?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Krása fyzická i psychická (kalos = krásný; agathos = dobrý) = ideál lidské dokonalosti využívaný např. při tvorbě soch.
4. Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mykénské (1600 - 1200 před n.l.), Homérské (temné) (1200 - 800 před n.l.), Archaické (800 - 600 před n.l.), Klasické (5. - 4. století před n.l.), Makedonské (4.- 3. století před n.l.) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n.l.).
5. Co se stalo roku 338?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bitva u Chaironeie, Řekové bojovali proti Makedonii, byli poraženi.
6. Rozdělte a datujte Péloponéskou válku. Který historik ji popisoval?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Archodámova válka a Dekelejská válka 431 - 404 před n.l. Thúkydydés.
7. Kdy skončily Řecko-Perské války, jak se jmenoval uzavřený mír?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 449 před Kristem Kalliovým mírem.
8. Díky komu známe dějiny Řecko - Perských válek?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Díky otci dějepisu Hérodotovi.
9. Kdo to byli archonti a co areopag?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristokratičtí úředníci a rada.
10. Co to byl ostrakismus - popište blíže.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od slova ostrakon =střep, tzv. střepinkový soud byl používán proti nebezpečí samovlády, jedenkráte do roka na lidovém shromáždění psali občané na hilněný střep jméno občana, který nejvíce ohrožuje stát. Ten, jehož jméno stálo na většině střepů, byl vypovězen z Athén na deset let.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version