Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Mezi kým probíhala Peloponéská válka ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek
2. Jakou hodnost měl nejvyšší státní úředník, když tuto funkci zastával Solón?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Archont.
3. Co rozumíte pod pojmem Antika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
řecké a římské dějiny ve starověku
4. Kdo zavedl tzv. diety ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Perikles
5. Jmenujte alespoň čtyři další řecké bohy nebo bohyně.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Např. Hádés, Posidón, Déméter, Hefaistos, Árés, Afrodíta, Athéna, Hermés, Artemis, Apollón, Dionýsos aj.
6. Co se stalo roku 338?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bitva u Chaironeie, Řekové bojovali proti Makedonii, byli poraženi.
7. Kde se nacházely Athény a kde Sparta?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athény v Attice, Sparta na Péloponéském poloostrově
8. Kdo to byli heilóti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků.
9. Jak se jmenoval řecký zrádce, který prozradil Peršanům jinou cestu než přes Thermopylskou soutěsku a zavedl je Řekům do zad?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Efialtés.
10. Co to byl ostrakismus - popište blíže.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
střepinkový soud, způsob hlasování v Athénách
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version