Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Co to jsou tzv diety ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Chudí získali určitý podíl na moci
2. Jak se jmenovaly Perské provincie a kdo je zřídil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
satrapie, perský král Dareios I.
3. Kterou bitvu považujeme za důsledek definitivního konce říše Alexandra Makedonského?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bitva u Ippsu roku 301 před n.l.
4. Kdo a kdy nastoupil po smrti makedonského krále Filipa II.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jeho syn Alexandr Makedonský v roce 336 před Kristem
5. Jak se jmenoval řecký zrádce, který prozradil Peršanům jinou cestu než přes Thermopylskou soutěsku a zavedl je Řekům do zad?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Efialtés.
6. Jmenujte alespoň tři řecké filozofy.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Například Herakleitos z Efesu, Sokratés, Platón, Aristotelés, aj.
7. Kde se nacházely Athény a kde Sparta?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athény v Attice, Sparta na Péloponéském poloostrově
8. Kdo to byli heilóti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Původní podrobení obyvatelé Lakónie (řecké území ovládané Spartou), byli v postavení státních otroků.
9. Kdo to byli archonti a co areopag?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristokratičtí úředníci a rada.
10. Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
království, vláda aristokracie, otrokářská demokracie
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version