Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Co rozumíte pod pojmem Antika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
řecké a římské dějiny ve starověku
2. Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jónové 19. - 18., Achájové 18., Dórové 11. století před Kristem
3. Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
království, vláda aristokracie, otrokářská demokracie
4. Rozdělte řecké dějiny na základní období a datujte je.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mykénské (1600 - 1200 před Kristem), Homérské (temné) (1200 - 800 před Kristem), Archaické (800 - 600 před Kristem), Klasické (5. - 4. století před Kristem), Makedonské (4.- 3. století před Kristem) a Římské (do pádu Západořímské říše roku 476 n. l.).
5. Co to jsou tzv diety ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Chudí získali určitý podíl na moci
6. Jak se jmenoval vládce všech bohů v Řecku a jak jeho manželka?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zeus, Héra
7. Jakou hodnost měl nejvyšší státní úředník, když tuto funkci zastával Solón?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Archont.
8. Za čí vlády říkáme zlatý věk Athén"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Periklés
9. Kdo to byli archonti a co areopag?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aristokratičtí úředníci a rada.
10. Jak se jmenoval řecký zrádce, který prozradil Peršanům jinou cestu než přes Thermopylskou soutěsku a zavedl je Řekům do zad?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Efialtés.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version