Testy

Starověk - Antické Řecko

1. Za čí vlády říkáme zlatý věk Athén"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Periklés
2. Jakou hodnost měl nejvyšší státní úředník, když tuto funkci zastával Solón?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Archont.
3. Mezi kým probíhala Peloponéská válka ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek
4. Vyjmenujte tři státní zřízení v Antickém Řecku.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
království, vláda aristokracie, otrokářská demokracie
5. Kde se nacházely Athény a kde Sparta?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Athény v Attice, Sparta na Péloponéském poloostrově
6. Kdy skončily Řecko-Perské války, jak se jmenoval uzavřený mír?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
449 před Kristem, Kalliův mír
7. Vyjmenujte tři největší řecké kmeny datujte jejich příchod.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jónové 19. - 18., Achájové 18., Dórové 11. století před Kristem
8. Co rozumíte pod pojmem Antika?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
řecké a římské dějiny ve starověku
9. Které město v Egyptě se v helenistickém období stalo hlavním střediskem vzdělanosti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Alexandrie.
10. Co to byl ostrakismus - popište blíže.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
střepinkový soud, způsob hlasování v Athénách
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version