Testy

Starověk - Antický Řím

1. Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus......
2. K jaké události došlo r. 79 před Kristem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
K výbuchu sopky Vesuv.
3. Kdo byl D. I. Iuvenalis (též Juvenál)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Římský satirik (z jeho díla se dochovalo šestnáct satir popisujících úpadek mravů ve společnosti).
4. Za cís. Flavia Vespasiana vypuklo povstání. Kde se odehrálo a proti čemu se povstalci bouřili?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Židovské povstání v Judsku, proti římské nadvládě.
5. Který římský císař je proslulý jmenováním svého koně senátorem? Do které dynastie ho řadíme?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Gaius Caligula, dynastie juliovsko-klaudiovská (varianty - julsko-klaudijská, iulsko-claudijská).
6. Rozdělte a datujte púnské války.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem.
7. Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny.
8. Co to byly latifundie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Velkostatky, které vznikaly v zemědělství.
9. Datujte Spartakovo povstání.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
73-71 před Kristem.
10. Jak Spartakus skončil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zahynul v bitvě v Apúlii.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht