Testy

Starověk - Antický Řím

1. Datujte Spartakovo povstání.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
73-71 před Kristem.
2. Za kterého císaře dostali poprvé obyvatelé římských provincií možnost stát se senátory?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Za Flavia Vespasiana
3. Kdo založil dynastii adoptivních císařů? A koho adoptoval?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Císař Nerva, který jako první adoptoval svého nástupce. Adoptoval Traiana.
4. Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo.
5. Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem
6. Rozdělte a datujte púnské války.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem.
7. Čím skončily púnské války?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma.
8. Co to byly latifundie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Velkostatky, které vznikaly v zemědělství.
9. Kdo byl nástupcem císaře Tita?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jeho bratr Domitianus
10. Jak Spartakus skončil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zahynul v bitvě v Apúlii.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht