Testy

Starověk - Antický Řím

1. Jak Spartakus skončil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zahynul v bitvě v Apúlii.
2. Kdo stál v čele povstání proti Caesarovi? Kdy a jak skončilo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Cassius a Caesarův adoptivní syn Brutus. Skončilo roku 44 před n.l. zavražděním Caesara.
3. Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem
4. Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bratři Gracchové.
5. Jak se dostal na trůn císař Nero?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jeho matka otrávila jeho nevlastního otce (Claudia).
6. K jaké události došlo r. 79 před Kristem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
K výbuchu sopky Vesuv.
7. Čím skončily púnské války?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma.
8. Za kterého císaře vznikl nápis na Trenčínské skále? Kdy to bylo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Za vlády Marca Aurelia roku 180 n. l., během Markomanských válek.
9. Datujte Spartakovo povstání.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
73-71 před Kristem.
10. Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus......
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht