Testy

Starověk - Antický Řím

1. Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny.
2. Kterému období v římských dějinách říkáme "Zlatý věk básnictví"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Za císaře Augusta, který velmi podporoval básnictví.
3. Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus......
4. Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo.
5. Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte."
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů.
6. Datujte Spartakovo povstání.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
73-71 před Kristem.
7. Jak rozdělujeme Římské císařství? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Principát (31 před Kristem - 284 n.l.) a dominát (284 - 476 n.l.).
8. Který římský císař je proslulý jmenováním svého koně senátorem? Do které dynastie ho řadíme?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Gaius Caligula, dynastie juliovsko-klaudiovská (varianty - julsko-klaudijská, iulsko-claudijská).
9. Kdo to byli patricijové a plebejové?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu.
10. K jaké události došlo r. 79 před Kristem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
K výbuchu sopky Vesuv.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht