Testy

Starověk - Antický Řím

1. K jaké události došlo r. 79 před Kristem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
K výbuchu sopky Vesuv.
2. Kdo byl nástupcem císaře Tita?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jeho bratr Domitianus
3. Kdy dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Za císaře Traiana (přelom 1. a 2. stol.) - od Atlant. oceánu až k Perskému zálivu.
4. Co to byly latifundie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Velkostatky, které vznikaly v zemědělství.
5. Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte."
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů.
6. Kdo to byli patricijové a plebejové?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu.
7. Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo.
8. Rozdělte a datujte púnské války.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem.
9. Z jaké dynastie byl císař Nerva?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Z dynastie adoptivních císařů
10. Co se stalo roku 313 n. l.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byl vydán Edikt milánský (zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími).
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht