Testy

Starověk - Antický Řím

1. Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny.
2. Za kterého císaře dostali poprvé obyvatelé římských provincií možnost stát se senátory?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Za Flavia Vespasiana
3. Jak se nazýval císař Octavianus? Co to znamenalo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Augustus" (= vznešený).
4. Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval.
5. Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus......
6. Rozdělte a datujte púnské války.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
První púnská válka (264-241), druhá púnská válka (218-202) třetí púnská válka (149-146) - vše před Kristem.
7. Čím skončily púnské války?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma.
8. Kdo se po vymření julsko-claudijské dynastie stává novým císařem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Flavius Vespasianus (flaviovská dynastie).
9. Datujte Spartakovo povstání.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
73-71 před Kristem.
10. Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version