Testy

Starověk - Antický Řím

1. Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval.
2. Jakým názvem označujeme první období starověkého Říma časově ohraničené 8. a 6. stoletím před Kristem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Doba královská.
3. Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem
4. Kdo založil dynastii adoptivních císařů? A koho adoptoval?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Císař Nerva, který jako první adoptoval svého nástupce. Adoptoval Traiana.
5. Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte."
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů.
6. Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus......
7. Čím skončily púnské války?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vyndrancováním Kartága roku 146, drtivým a konečným vítězstvím Říma.
8. Co to byly latifundie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Velkostatky, které vznikaly v zemědělství.
9. Datujte Spartakovo povstání.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
73-71 před Kristem.
10. Kdo to byl Iuvenalis?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Římský satirik.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version