Testy

Starověk - Antický Řím

1. Z jaké dynastie byl císař Nerva?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Z dynastie adoptivních císařů
2. Jakým názvem označujeme první období starověkého Říma časově ohraničené 8. a 6. stoletím před Kristem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Doba královská.
3. Jmenujte nejméně pět bohů nebo bohyň
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mars, Jupiter, Minerva, Juno, Apollo, Diana, Merkur, Ceres, Neptunus......
4. Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo.
5. Z jaké historické události pramení pojem "Pyrrhovo vítězství", přibližně datujte."
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Váže se k vítězství epeirského krále Pyrrha u Auscula nad Římany, kde ale Pyrrhos utrpěl velmi těžké ztráty, které z dlouhodobého hlediska znamenaly spíše porážku. 272 před Kristem válka skončila vítězstvím Římanů.
6. Co se stalo roku 313 n. l.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byl vydán Edikt milánský (zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími).
7. Kdo byl nástupcem císaře Tita?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jeho bratr Domitianus
8. Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bratři Gracchové.
9. Kdo stál v čele povstání proti Caesarovi? Kdy a jak skončilo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Cassius a Caesarův adoptivní syn Brutus. Skončilo roku 44 před n.l. zavražděním Caesara.
10. Jak Spartakus skončil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zahynul v bitvě v Apúlii.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version