Testy

Starověk - Antický Řím

1. Jak rozdělujeme Římské císařství? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Principát (31 před Kristem - 284 n.l.) a dominát (284 - 476 n.l.).
2. Z jakých slov je odvozeno slovo "republika", kdy byla republika v antickém Římě?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Rés publica" (= věc veřejná) 510 - 31 před Kristem
3. Co to byly latifundie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Velkostatky, které vznikaly v zemědělství.
4. Kdy byly vydány zákony dvanácti desek, co znamenaly?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 449 před Kristem, znamenaly zapsání nejdůležitějších částí tzv. "zvykového práva" a tedy i zmenšení možností jeho zneužití (vznikl psaný "zákoník"). Zvykové právo ale zcela nezmizelo.
5. Kdo a kdy rozdělil římskou říši? Na jaké části?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byl to císař Theodosius roku 395. Na západořímskou a východořímskou.
6. Kteří obyvatelé osidlovali Apeninský poloostrov před vznikem Římského království?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Řekové, Etruskové, Féničané a Italické kmeny.
7. Kdo chtěl za krize Římské republiky vyřešit problémy reformami?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bratři Gracchové.
8. Kdy dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Za císaře Traiana (přelom 1. a 2. stol.) - od Atlant. oceánu až k Perskému zálivu.
9. Datujte Spartakovo povstání.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
73-71 před Kristem.
10. Jaký systém nástupnictví zavedl Nerva?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Císař si za života vybral (obvykle mezi vojenskými veliteli) nástupce a toho adoptoval.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version