Testy

Starověk - Antický Řím

1. Kdo stál v čele povstání proti Caesarovi? Kdy a jak skončilo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Cassius a Caesarův adoptivní syn Brutus. Skončilo roku 44 před n.l. zavražděním Caesara.
2. Kdo to byli patricijové a plebejové?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Patricijové byli bohatí lidé, plnoprávní občané s urozeným původem. Plebejové byli chudí a neplnoprávní občané bez urozeného původu.
3. Za cís. Flavia Vespasiana vypuklo povstání. Kde se odehrálo a proti čemu se povstalci bouřili?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Židovské povstání v Judsku, proti římské nadvládě.
4. Kdo to byl Iuvenalis?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Římský satirik.
5. Kdy dosáhla Římská říše největšího územního rozmachu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Za císaře Traiana (přelom 1. a 2. stol.) - od Atlant. oceánu až k Perskému zálivu.
6. Kdo založil dynastii adoptivních císařů? A koho adoptoval?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Císař Nerva, který jako první adoptoval svého nástupce. Adoptoval Traiana.
7. Jak se dostal na trůn císař Nero?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jeho matka otrávila jeho nevlastního otce (Claudia).
8. Co to byly latifundie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Velkostatky, které vznikaly v zemědělství.
9. Datujte Spartakovo povstání.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
73-71 před Kristem.
10. Kdo byl D. I. Iuvenalis (též Juvenál)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Římský satirik (z jeho díla se dochovalo šestnáct satir popisujících úpadek mravů ve společnosti).
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version