Testy

Raný středověk

1. Ve kterém století existovala Sámova říše?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
7. století n. l.
2. Jak se jmenoval slovanský bůh Slunce, tepla a úrody?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dažbog.
3. Byl Karel Veliký císař?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ano, byl korunován na císaře papežem Lvem III.
4. Jaké byly způsoby obdělávání půdy ve středověku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
přílohové, úhorové, trojpolní, střídavé
5. Jak dělíme středověk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na raný (476 - 11. století), vrcholný (12. - 15. století) a pozdní a přechod k novověku.
6. Kdy a jak Křížové výpravy skončily?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1291, vyhnání posledních křižáků z pevnosti Akkon
7. Popište, jak vypadal typický Viking.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vysoký, světlé pleti, plavé nebo rusé vlasy, modré oči. Muži odění do delšího silného vlněného kabátce, přiléhavých kožených nebo podkasaných širokých kalhot (podle majetku), dlouhého čtvercového pláště, kožených bot. Ženy nosily jemnou košili, přes ní pak svrchní šat. Ten byl dlouhý, bez rukávů a skládal se ze dvou částí upevněných pomocí poutek na dvou oválných bronzových sponách na prsou.
8. Jak znělo učení o trojím lidu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1. Páni mají vládnout a bojovat 2. Duchovenstvo se má modlit 3. Poddaní musejí poslouchat pány.
9. Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Wogastisburg, Dagobert I.
10. Co to byl konkordát wormský a kdy byl uzavřen?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
dohoda mezi církevní a světskou mocí, rozdělení investitury, 1122
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht