Testy

Raný středověk

1. Jak dělíme středověk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na raný (476 - 11. století), vrcholný (12. - 15. století) a pozdní a přechod k novověku.
2. V jakých třech centrech se vytvářela středověká společnost?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
latinská západní, byzantsko-slovanská, islámská arabská
3. Jak se jmenoval častý amulet, který nosily vikingské ženy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Thorovo kladivo.
4. Jak znělo učení o trojím lidu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1. Páni mají vládnout a bojovat 2. Duchovenstvo se má modlit 3. Poddaní musejí poslouchat pány.
5. Vyjmenujte alespoň čtyři barbarské říše.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Viz zde.
6. Kdo, kdy a kde vyzval Evropu ke svaté válce (osvobození Jeruzaléma)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Papež Urban II. Roku 1095 v Clermontu.
7. Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Wogastisburg, Dagobert I.
8. Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
429, Vandalové
9. Byl Karel Veliký císař?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ano, byl korunován na císaře papežem Lvem III.
10. Kdy a jak Křížové výpravy skončily?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1291, vyhnání posledních křižáků z pevnosti Akkon
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht