Testy

Raný středověk

1. Vyjmenujte alespoň čtyři barbarské říše.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Viz zde.
2. Jak se jmenoval častý amulet, který nosily vikingské ženy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Thorovo kladivo.
3. Kdy se rozdělilo křesťanství na východní (pravoslavné) a západní (katolické)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V roce 1054.
4. Podle jakého dokumentu byla rozdělena Franská říše? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Podle Verdunské smlouvy roku 843.
5. Kdo je to papež, kde sídlí?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Papež je hlavou katolické církve - jedné z křesťanských církví. Sídlí ve Vatikáně - městském státě nacházejícím se uvnitř hlavního města Itálie - Říma.
6. Kdy proběhlo stěhování národů?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ve 2. - 6. století n. l.
7. Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Wogastisburg. Velitelem franského vojska byl Dagobert I.
8. Popište, jak vypadal typický Viking.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vysoký, světlé pleti, plavé nebo rusé vlasy, modré oči. Muži odění do delšího silného vlněného kabátce, přiléhavých kožených nebo podkasaných širokých kalhot (podle majetku), dlouhého čtvercového pláště, kožených bot. Ženy nosily jemnou košili, přes ní pak svrchní šat. Ten byl dlouhý, bez rukávů a skládal se ze dvou částí upevněných pomocí poutek na dvou oválných bronzových sponách na prsou.
9. Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vandalové v roce 429.
10. Co to byl konkordát wormský a kdy byl uzavřen?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dohoda mezi světskou a církevní mocí, investitura byla rozdělena (církevní hodnostář dával panovníkovi berlu a panovník církevnímu hodnostáři pak žezlo jako symbol půdy). Byl uzavřen v roce 1122.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht