Testy

Raný středověk

1. Co to byl konkordát wormský a kdy byl uzavřen?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
dohoda mezi církevní a světskou mocí, rozdělení investitury, 1122
2. Jak dělíme středověk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na raný (476 - 11. století), vrcholný (12. - 15. století) a pozdní a přechod k novověku.
3. Kdy se rozdělilo křesťanství na východní (pravoslavné) a západní (katolické)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V roce 1054.
4. Byl Karel Veliký císař?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ano, byl korunován na císaře papežem Lvem III.
5. Ve kterém století existovala Sámova říše?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
7. století n. l.
6. Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Wogastisburg, Dagobert I.
7. Co je džihád?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
svatá válka proti nevěřícím v Alláha
8. Na jaké větve se rozdělil Islám?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na Šiíty a Sunnity.
9. Jak znělo učení o trojím lidu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1. Páni mají vládnout a bojovat 2. Duchovenstvo se má modlit 3. Poddaní musejí poslouchat pány.
10. Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
429, Vandalové
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht