Testy

Array ( [id] => 102 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Jak dělíme středověk? [odp] => Na raný (476 - 11. století), vrcholný (12. - 15. století) a pozdní a přechod k novověku. ) [1] => Array ( [id] => 103 [kap] => 007 [type] => [otz] => V jakých třech centrech se vytvářela středověká společnost? [odp] => Latinská západní kultura, Byzantsko-Slovanská kultura a Islámská arabská kultura. ) [2] => Array ( [id] => 104 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Kdy se rozdělilo křesťanství na východní (pravoslavné) a západní (katolické)? [odp] => V roce 1054. ) [3] => Array ( [id] => 105 [kap] => 007 [type] => [otz] => Jaké byly způsoby obdělávání půdy ve středověku? [odp] => Přílohové, úhorové, trojpolní, střídavý způsob. ) [4] => Array ( [id] => 106 [kap] => 007 [type] => [otz] => Kdo to byli leníci? [odp] => Držitelé léna (šlechta). ) [5] => Array ( [id] => 107 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Kdy proběhlo stěhování národů? [odp] => Ve 2. - 6. století n. l. ) [6] => Array ( [id] => 108 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Vyjmenujte alespoň čtyři barbarské říše. [odp] => Viz zde. ) [7] => Array ( [id] => 109 [kap] => 007 [type] => [otz] => Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo? [odp] => Vandalové v roce 429. ) [8] => Array ( [id] => 110 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Jak znělo učení o trojím lidu? [odp] => 1. Páni mají vládnout a bojovat 2. Duchovenstvo se má modlit 3. Poddaní musejí poslouchat pány. ) [9] => Array ( [id] => 111 [kap] => 007 [type] => [otz] => Co to byl konkordát wormský a kdy byl uzavřen? [odp] => Dohoda mezi světskou a církevní mocí, investitura byla rozdělena (církevní hodnostář dával panovníkovi berlu a panovník církevnímu hodnostáři pak žezlo jako symbol půdy). Byl uzavřen v roce 1122. ) [10] => Array ( [id] => 112 [kap] => 007 [type] => [otz] => Kdo je to papež, kde sídlí? [odp] => Papež je hlavou katolické církve - jedné z křesťanských církví. Sídlí ve Vatikáně - městském státě nacházejícím se uvnitř hlavního města Itálie - Říma. ) [11] => Array ( [id] => 113 [kap] => 007 [type] => [otz] => Z jakého rodu byl Franský král Chlodvík? [odp] => Z rodu Merovejců. ) [12] => Array ( [id] => 114 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Byl Karel Veliký císař? [odp] => Ano, byl korunován na císaře papežem Lvem III. ) [13] => Array ( [id] => 115 [kap] => 007 [type] => [otz] => Podle jakého dokumentu byla rozdělena Franská říše? Kdy? [odp] => Podle Verdunské smlouvy roku 843. ) [14] => Array ( [id] => 116 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Kdy byl zánik říše Východořímské? Kterou událostí se tak stalo? [odp] => Dobytím Cařihradu roku 1453. ) [15] => Array ( [id] => 117 [kap] => 007 [type] => [otz] => Co je džihád? [odp] => Svatá válka (proti nevěřícím v Alláha) - má různé formy (od mírné až po opravdové krvavé boje). ) [16] => Array ( [id] => 118 [kap] => 007 [type] => [otz] => Kdy nastal Hidžra? [odp] => Roku 622. ) [17] => Array ( [id] => 119 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Na jaké větve se rozdělil Islám? [odp] => Na Šiíty a Sunnity. ) [18] => Array ( [id] => 120 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Kterou osobou na Francouzský trůn nastupuje rod Kapetovců? [odp] => Hugo Kapet. ) [19] => Array ( [id] => 121 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Jak byli jinak nazýváni Vikingové? [odp] => Normané, Varjagové, Ascomani. ) [20] => Array ( [id] => 122 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Popište, jak vypadal typický Viking. [odp] => Vysoký, světlé pleti, plavé nebo rusé vlasy, modré oči. Muži odění do delšího silného vlněného kabátce, přiléhavých kožených nebo podkasaných širokých kalhot (podle majetku), dlouhého čtvercového pláště, kožených bot. Ženy nosily jemnou košili, přes ní pak svrchní šat. Ten byl dlouhý, bez rukávů a skládal se ze dvou částí upevněných pomocí poutek na dvou oválných bronzových sponách na prsou. ) [21] => Array ( [id] => 123 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval častý amulet, který nosily vikingské ženy? [odp] => Thorovo kladivo. ) [22] => Array ( [id] => 124 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval slovanský bůh Slunce, tepla a úrody? [odp] => Dažbog. ) [23] => Array ( [id] => 125 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Kdo a kde založil stát Zlatá horda Kipča"?" [odp] => Tataři na původně Ruském (Tatary dobytém) území. ) [24] => Array ( [id] => 126 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Kdo, kdy a kde vyzval Evropu ke svaté válce (osvobození Jeruzaléma)? [odp] => Papež Urban II. Roku 1095 v Clermontu. ) [25] => Array ( [id] => 127 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Kolik proběhlo hlavních křížových výprav? [odp] => Sedm a jedna dětská. ) [26] => Array ( [id] => 128 [kap] => 007 [type] => [otz] => Kdy a jak Křížové výpravy skončily? [odp] => Roku 1291 byli vyhnáni poslední křižáci z Jeruzaléma (pevnost Akkon). ) [27] => Array ( [id] => 129 [kap] => 007 [type] => T [otz] => Ve kterém století existovala Sámova říše? [odp] => 7. století n. l. ) [28] => Array ( [id] => 130 [kap] => 007 [type] => [otz] => Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska? [odp] => Wogastisburg. Velitelem franského vojska byl Dagobert I. ) )
1. Kdy proběhlo stěhování národů?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ve 2. - 6. století n. l.
2. Kdy se rozdělilo křesťanství na východní (pravoslavné) a západní (katolické)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V roce 1054.
3. Kdo to byli leníci?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Držitelé léna (šlechta).
4. Byl Karel Veliký císař?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ano, byl korunován na císaře papežem Lvem III.
5. Popište, jak vypadal typický Viking.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vysoký, světlé pleti, plavé nebo rusé vlasy, modré oči. Muži odění do delšího silného vlněného kabátce, přiléhavých kožených nebo podkasaných širokých kalhot (podle majetku), dlouhého čtvercového pláště, kožených bot. Ženy nosily jemnou košili, přes ní pak svrchní šat. Ten byl dlouhý, bez rukávů a skládal se ze dvou částí upevněných pomocí poutek na dvou oválných bronzových sponách na prsou.
6. Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vandalové v roce 429.
7. Co je džihád?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Svatá válka (proti nevěřícím v Alláha) - má různé formy (od mírné až po opravdové krvavé boje).
8. V jakých třech centrech se vytvářela středověká společnost?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Latinská západní kultura, Byzantsko-Slovanská kultura a Islámská arabská kultura.
9. Jak znělo učení o trojím lidu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1. Páni mají vládnout a bojovat 2. Duchovenstvo se má modlit 3. Poddaní musejí poslouchat pány.
10. Co to byl konkordát wormský a kdy byl uzavřen?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dohoda mezi světskou a církevní mocí, investitura byla rozdělena (církevní hodnostář dával panovníkovi berlu a panovník církevnímu hodnostáři pak žezlo jako symbol půdy). Byl uzavřen v roce 1122.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version