Testy

Raný středověk

1. Jak dělíme středověk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na raný (476 - 11. století), vrcholný (12. - 15. století) a pozdní a přechod k novověku.
2. V jakých třech centrech se vytvářela středověká společnost?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
latinská západní, byzantsko-slovanská, islámská arabská
3. Kdy nastal Hidžra?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
622
4. Jaké byly způsoby obdělávání půdy ve středověku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
přílohové, úhorové, trojpolní, střídavé
5. Z jakého rodu byl Franský král Chlodvík?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Merovejci
6. Ve kterém století existovala Sámova říše?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
7. století n. l.
7. Vyjmenujte alespoň čtyři barbarské říše.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Viz zde.
8. Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
429, Vandalové
9. Jak znělo učení o trojím lidu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1. Páni mají vládnout a bojovat 2. Duchovenstvo se má modlit 3. Poddaní musejí poslouchat pány.
10. Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Wogastisburg, Dagobert I.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version