Testy

Raný středověk

1. Jaké byly způsoby obdělávání půdy ve středověku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
přílohové, úhorové, trojpolní, střídavé
2. Uveďte název pevnosti, blízko které roku 631 vojska Sámovy říše porazila franskou armádu. Jak se jmenoval velitel Franského vojska?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Wogastisburg, Dagobert I.
3. Jak se jmenoval slovanský bůh Slunce, tepla a úrody?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dažbog.
4. Popište, jak vypadal typický Viking.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vysoký, světlé pleti, plavé nebo rusé vlasy, modré oči. Muži odění do delšího silného vlněného kabátce, přiléhavých kožených nebo podkasaných širokých kalhot (podle majetku), dlouhého čtvercového pláště, kožených bot. Ženy nosily jemnou košili, přes ní pak svrchní šat. Ten byl dlouhý, bez rukávů a skládal se ze dvou částí upevněných pomocí poutek na dvou oválných bronzových sponách na prsou.
5. Vyjmenujte alespoň čtyři barbarské říše.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Viz zde.
6. Co je džihád?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
svatá válka proti nevěřícím v Alláha
7. Kdy a kdo znovu založil nezávislé Kartágo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
429, Vandalové
8. Kdo, kdy a kde vyzval Evropu ke svaté válce (osvobození Jeruzaléma)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Papež Urban II. Roku 1095 v Clermontu.
9. Jak znělo učení o trojím lidu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1. Páni mají vládnout a bojovat 2. Duchovenstvo se má modlit 3. Poddaní musejí poslouchat pány.
10. V jakých třech centrech se vytvářela středověká společnost?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
latinská západní, byzantsko-slovanská, islámská arabská
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version