Testy

Array ( [id] => 163 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Jaký způsob obdělávání byl zaveden ve vrcholném středověku? [odp] => Trojpolní. ) [1] => Array ( [id] => 164 [kap] => 008 [type] => [otz] => Proč se u nás tolik vesnic jmenuje Lhota? [odp] => Od slova lhůta - doba, kterou osadníci byli osvobozeni od placení nájmu. (Souviselo s tzv. vnitřní kolonizací - příchod obyvatel na naše území, zakládání vesnic s touto výhodou). ) [2] => Array ( [id] => 165 [kap] => 008 [type] => [otz] => Co to byla věnná města? [odp] => Města patřící královně. ) [3] => Array ( [id] => 166 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Co znamenalo mílové právo? [odp] => Na míli od města nesměl být žádný řemeslník, který byl ve městě (kromě kovářů). ) [4] => Array ( [id] => 167 [kap] => 008 [type] => [otz] => Od jakého slova je odvozen název vysoké školy, universita? [odp] => Universitas = společenství (= společenství lidí, kteří touží po vzdělání). ) [5] => Array ( [id] => 168 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Co je to "celibát"? [odp] => Zákaz oženit se platný pro římskokatolické duchovní. ) [6] => Array ( [id] => 169 [kap] => 008 [type] => [otz] => Co je to transsubstanciace? [odp] => Učení o tom, že kněz je schopen přeměnit hostii v tělo Krista (a víno v krev Krista). ) [7] => Array ( [id] => 170 [kap] => 008 [type] => [otz] => Kdo to byli Albigenští? Datujte událost s nimi spojenou (století). [odp] => Albigenští byla sekta (odnož) katarů v jihovýchodní Francii. Na počátku 13. století byla proti nim pořádána křížová výprava. ) [8] => Array ( [id] => 171 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Jak dlouho sídlil papež v Avignonu? Jak se tomuto říká? [odp] => "Avignonské zajetí papeže" trvalo 69 let (1309 - 1378). ) [9] => Array ( [id] => 172 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Jak se jmenovala listina, jejíž platností se Anglie stala prvním ústavním státem v Evropě? [odp] => Magna Charta Libertatum (Velká listina svobod). ) [10] => Array ( [id] => 173 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Jak se jmenovaly dva rody soupeřící o moc ve Svaté Říši Římské (12. - 14. stol.)? [odp] => Štaufové a Velfové. ) [11] => Array ( [id] => 174 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Kdy byl zvolen Jan Lucemburský českým králem? [odp] => V roce 1310. ) [12] => Array ( [id] => 175 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Kdy byl postaven Karlův most? [odp] => V roce 1357. ) [13] => Array ( [id] => 176 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Jaké dvě důležité listiny vydal Karel IV.? [odp] => Majestas Carolina a Zlatou Bulu Karla IV. ) [14] => Array ( [id] => 177 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Jak dlouho probíhala stoletá válka? Rozdělte na etapy a datujte. [odp] => 116 let. První etapa (1337-1360), druhá etapa (1360 - 1415) a třetí etapa (1415 - 1453). ) [15] => Array ( [id] => 178 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Jakým zázrakem vyhráli Francouzi stoletou válku? [odp] => Zásluhou Jean d' Arc (Johanky z Arku). Samozřejmě také zavedením žoldnéřské armády, aj. ) [16] => Array ( [id] => 179 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Jak se jmenovaly dva rody soupeřící mezi sebou v tzv. "válce růží"? [odp] => Yorkové a Lancasterové. ) [17] => Array ( [id] => 180 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Jak vzniklo Španělské království? Kdy? [odp] => Sňatkem Ferdinanda Aragonského a Isabelly Kastilské roku 1469. ) [18] => Array ( [id] => 181 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Kdy byl dokončen reconquista? Jakou událostí? [odp] => Roku 1492 dobytím Granady. ) [19] => Array ( [id] => 182 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Jak v Evropě říkali Tatarům? [odp] => Mongolové. ) [20] => Array ( [id] => 183 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Ve které bitvě se ruský kníže Dmitrij úspěšně postavil Tatarům? [odp] => V bitvě na Kulikovském poli. ) [21] => Array ( [id] => 184 [kap] => 008 [type] => T [otz] => Kdy na ruský trůn nastoupila dynastie Romanovců? [odp] => Roku 1613. ) )
1. Jak vzniklo Španělské království? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Sňatkem Ferdinanda Aragonského a Isabelly Kastilské roku 1469.
2. Ve které bitvě se ruský kníže Dmitrij úspěšně postavil Tatarům?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V bitvě na Kulikovském poli.
3. Co znamenalo mílové právo?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na míli od města nesměl být žádný řemeslník, který byl ve městě (kromě kovářů).
4. Jak v Evropě říkali Tatarům?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mongolové.
5. Jak se jmenovaly dva rody soupeřící mezi sebou v tzv. "válce růží"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Yorkové a Lancasterové.
6. Co je to "celibát"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zákaz oženit se platný pro římskokatolické duchovní.
7. Kdy byl postaven Karlův most?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V roce 1357.
8. Kdo to byli Albigenští? Datujte událost s nimi spojenou (století).
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Albigenští byla sekta (odnož) katarů v jihovýchodní Francii. Na počátku 13. století byla proti nim pořádána křížová výprava.
9. Jaké dvě důležité listiny vydal Karel IV.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Majestas Carolina a Zlatou Bulu Karla IV.
10. Proč se u nás tolik vesnic jmenuje Lhota?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od slova lhůta - doba, kterou osadníci byli osvobozeni od placení nájmu. (Souviselo s tzv. vnitřní kolonizací - příchod obyvatel na naše území, zakládání vesnic s touto výhodou).
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version