Testy

Středověk a české země

1. Ve kterých pěti městech mělo dojít ke spasení v souvislosti s hlásáním chiliasmu po Husově smrti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Žatec, Louny, Slaný, Plzeň a Klatovy.
2. Kde došlo k hlavní bitvě páté křížové výpravy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nedošlo, křižáci jakmile slyšeli zpěv husitů a rachot jejich vozů utekli.
3. Jak se jmenuje veršovaná předmluva k Evangeliu, kterou napsali Konstantin a Metoděj?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Proglas.
4. Co to je seniorát a kdo ho ustanovil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Seniorát je stařešinský řád, podle něhož knížecí stolec připadl nejstaršímu členovi knížecího rodu (ne tedy nutně nejstaršímu synovi) ustanovil jej Břetislav I.
5. Kdy a kde zemřel Jan Žižka?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
11. října 1424 u Přibyslavi.
6. Vyjmenujte alespoň čtyři moravské kmeny.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dičané, Charvátci, Doudlebi, Horáci, Hanáci, Holasici, Moravští Slováci
7. Kdo koho požádal o vyslání věrozvěstů kázajících ve slovanském jazyce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Rastislav o to požádal byzantského císaře Michala III.
8. Kdy byl zabit svatý Václav? Jak se jmenovala jeho babička?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
28. září 935 (nebo 929). Jeho babička byla (sv.) Ludmila.
9. Jaký panovník založil v Praze biskupství? Kdo byl prvním pražským biskupem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Boleslav II., prvním biskupem byl Sas Dětmar.
10. Která dvě knížata se podílela na vyhnání Vladivoje?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Oldřich a Jaromír.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version