Testy

Středověk a české země

1. Kdy vyhnal Pribina Mojmíra?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nikdy, Mojmír vyhnal Pribinu roku 833.
2. Kdo udělil Svatou bulu Sicilskou? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Král a budoucí císař Svaté říše římské Fridrich II. Roku 1212.
3. Jak se jmenuje veršovaná předmluva k Evangeliu, kterou napsali Konstantin a Metoděj?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Proglas.
4. Proč se říká Cyril a Metoděj a ne Konstantin a Metoděj?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Protože Konstantin, když vstoupil do kláštera, přijal jméno Cyril. Správně je však obojí, jen druhé více používané.
5. Kdy zemřel kronikář Kosmas?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1125.
6. Vyjmenujte alespoň čtyři české kmeny.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Chebané, Lučané, Sedličané, Lemuzi, Litoměřici, Čechové, Děčané, Psované
7. Jak se jmenoval první historicky doložený český kníže?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bořivoj.
8. Co je to primogenitura? Kdo to zavedl?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Právo prvorozeného králova syna na královský trůn. Přemysl Otakar I.
9. Jaký panovník založil v Praze biskupství? Kdo byl prvním pražským biskupem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Boleslav II., prvním biskupem byl Sas Dětmar.
10. Co to je obrazoborectví?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ničení a vypalování výzdoby kostelů.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version