Testy

Raný novověk

1. Kdy a proč vzniká první český svavoský odboj?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V letech 1546 - 1547 kvůli neplnění daných slibů Ferdinandem I.
2. Kdy (přesně) proběhla osudová bitva na Bílé Hoře? Jak dlouho trvala?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
8. listopadu 1620 trvala dvě hodiny.
3. Kdy a kdo dosáhl mysu Bouří (Dobré naděje) jako první?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Pravděpodobně Féničané. Avšak ve středověku to byl Bartolomeo Diaz (1487-88).
4. Kdy a jak zemřel Ludvík Jagellonský?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1526 v bitvě u Moháče (prý zabloudil a utopil se v bažině).
5. Kdy a kdo vyslovil myšlenku, že Kolumbus objevil nový světadíl?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ital Amerigo Vespucci roku 1504.
6. Co obsahovala dohoda v Tordesillas?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Stanovení demarkační linie (na východ se mohou plavit Portugalci, na západ Španělé).
7. Kdy a kým došlo k obeplutí zeměkoule poprvé?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V letech 1519-1522 Fernandem Magalchaensem.
8. Které státy podnikaly objevné plavby po Španělsku a Portugalsku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Anglie a Nizozemí, pozd. Francie.
9. Kdo dobyl říši Aztéků ve dvacátých letech 16. století?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Hernando Cortéz.
10. Jak se jmenovali conquistadoři dobývající říši Inků?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francesco Pizzaro a Diego Almagro.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht