Testy

Raný novověk

1. Jakou zásadu hlásal Augburský náboženský mír, kdy byl přijat?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Cuius regio, eius religio" = "Čí země, toho náboženství". Přijat byl roku 1555.
2. Kdy a kdo navrhl první glóbus?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1492 Martin Behaim.
3. Kdy a kdo dosáhl mysu Bouří (Dobré naděje) jako první?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Pravděpodobně Féničané. Avšak ve středověku to byl Bartolomeo Diaz (1487-88).
4. Jak se jmenoval reformátor, který přitloukl na vrata kostela své teze proti odpustkům?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Martin Luther.
5. Kdy a kdo vyslovil myšlenku, že Kolumbus objevil nový světadíl?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ital Amerigo Vespucci roku 1504.
6. Jak se jmenovali conquistadoři dobývající říši Inků?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francesco Pizzaro a Diego Almagro.
7. Na jakých lodích se Kolumbus plavil do Indie"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na karavelách. Svou první výpravu uskutečnil se třemi karavelami, jejich jména byla Pinta, Nina a Santa Maria.
8. Které státy podnikaly objevné plavby po Španělsku a Portugalsku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Anglie a Nizozemí, pozd. Francie.
9. Kdy a kde proběhla druhá pražská defenestrace?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
23. května 1618 v kanceláři místodržících Viléma Slavaty a Jaroslava Bořity z Martinic.
10. Co bylo založeno proti reformaci? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) roku 1540.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht