Testy

Array ( [id] => 206 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co to byla tezsaurace? [odp] => Hromadění drahých kovů (ukrývání pokladů) v těžkých dobách. ) [1] => Array ( [id] => 207 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy a kdo navrhl první glóbus? [odp] => Roku 1492 Martin Behaim. ) [2] => Array ( [id] => 208 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy a kdo dosáhl mysu Bouří (Dobré naděje) jako první? [odp] => Pravděpodobně Féničané. Avšak ve středověku to byl Bartolomeo Diaz (1487-88). ) [3] => Array ( [id] => 209 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Na jakých lodích se Kolumbus plavil do Indie"?" [odp] => Na karavelách. Svou první výpravu uskutečnil se třemi karavelami, jejich jména byla Pinta, Nina a Santa Maria. ) [4] => Array ( [id] => 210 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy a kdo vyslovil myšlenku, že Kolumbus objevil nový světadíl? [odp] => Ital Amerigo Vespucci roku 1504. ) [5] => Array ( [id] => 211 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co obsahovala dohoda v Tordesillas? [odp] => Stanovení demarkační linie (na východ se mohou plavit Portugalci, na západ Španělé). ) [6] => Array ( [id] => 212 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy a kým došlo k obeplutí zeměkoule poprvé? [odp] => V letech 1519-1522 Fernandem Magalchaensem. ) [7] => Array ( [id] => 213 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Které státy podnikaly objevné plavby po Španělsku a Portugalsku? [odp] => Anglie a Nizozemí, pozd. Francie. ) [8] => Array ( [id] => 214 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdo dobyl říši Aztéků ve dvacátých letech 16. století? [odp] => Hernando Cortéz. ) [9] => Array ( [id] => 215 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Jak se jmenovali conquistadoři dobývající říši Inků? [odp] => Francesco Pizzaro a Diego Almagro. ) [10] => Array ( [id] => 216 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kolik lidí žilo v tehdejší říši Inků? [odp] => Asi 10 milionů. ) [11] => Array ( [id] => 217 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Které nemoci byly přeneseny do Ameriky? Které zpět? [odp] => Do Ameriky chřipka, spalničky a neštovice zpět syfilis. ) [12] => Array ( [id] => 218 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co znamenaly objevné plavby pro středomoří? [odp] => Úpadek, důležité přístavy se totiž přesouvaly na jiné pobřeží (Atlantiku). ) [13] => Array ( [id] => 219 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval reformátor, který přitloukl na vrata kostela své teze proti odpustkům? [odp] => Martin Luther. ) [14] => Array ( [id] => 220 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy bylo přijalo Augsburské vyznání víry? [odp] => Roku 1530. ) [15] => Array ( [id] => 221 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Jakou zásadu hlásal Augburský náboženský mír, kdy byl přijat? [odp] => "Cuius regio, eius religio" = "Čí země, toho náboženství". Přijat byl roku 1555. ) [16] => Array ( [id] => 222 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Jmenujte dva významné švýcarské reformátory. [odp] => Ulrich Zwingli, Jan Kalvín. ) [17] => Array ( [id] => 223 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co bylo založeno proti reformaci? Kdy? [odp] => Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) roku 1540. ) [18] => Array ( [id] => 224 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co se dělo za tzv. "Bartolomějské noci"? Kdy proběhla? [odp] => Vyvraždění Hugenotů roku 1572. ) [19] => Array ( [id] => 225 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co to byly obrazoborecké bouře"? Kdy probíhaly?" [odp] => Ničení výzdoby kostelů, probíhalo ve druhé fázi Nizozemské revoluce (1566-1567). ) [20] => Array ( [id] => 226 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdo to byli gézové? [odp] => Gézové = otrhanci, odrbanci. Byl to lid přepadající španělské posádky v lesích ("Lesní Gézové") či na moři ("Námořní Gézové"). ) [21] => Array ( [id] => 227 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy byla vytvořena Arraská unie? [odp] => Roku 1579. ) [22] => Array ( [id] => 228 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co to byl proces ohrazování? [odp] => Rozšiřování pastvin na úkor úrodné zemědělské půdy. ) [23] => Array ( [id] => 229 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Který panovník založil Anglikánskou církev? Proč? [odp] => Byl to Jindřich VIII., protože mu papež nedovolil se rozvést. ) [24] => Array ( [id] => 230 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Který významný dramatik působil za vlády Alžběty I.? [odp] => William Shakespeare. ) [25] => Array ( [id] => 231 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co to byl Edikt nantský, kdy a kým byl vydán? [odp] => Zrovnoprávnění katolíků a hugenotů, byl vydán roku 1598 Jindřichem IV. Navarrským. ) [26] => Array ( [id] => 232 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdo ve skutečnosti vládl za vlády Ludvíka XIII.? [odp] => Kardinál Richelieu. ) [27] => Array ( [id] => 233 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy na český trůn nastoupil Vladislav Jagellonský? [odp] => Roku 1476. ) [28] => Array ( [id] => 234 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co znamenalo pro města Vladislavské zřízení zemské? [odp] => Omezení jejich práv města měly na sněmech hlas jen když se jich to týkalo. ) [29] => Array ( [id] => 235 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy a jak zemřel Ludvík Jagellonský? [odp] => Roku 1526 v bitvě u Moháče (prý zabloudil a utopil se v bažině). ) [30] => Array ( [id] => 236 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Jak velký dluh musel zaplatit budoucí český král (1526)? [odp] => 300 000 zlatých. ) [31] => Array ( [id] => 237 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdo byl ochoten zaplatit státní dluh roku 1526 a stal se tedy českým králem? [odp] => Ferdinand I. Habsburský. ) [32] => Array ( [id] => 238 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy a proč vzniká první český svavoský odboj? [odp] => V letech 1546 - 1547 kvůli neplnění daných slibů Ferdinandem I. ) [33] => Array ( [id] => 239 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Maximilián měl skryté sympatie pro jedno náboženství. Pro které? [odp] => Bylo to lutheránství. ) [34] => Array ( [id] => 240 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy Maxmilián podepsal českou konfesi? [odp] => Nikdy, jen ústně souhlasil. ) [35] => Array ( [id] => 241 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval mír uzavřený mezi Vídní a Turky za vlády Rudolfa II.? [odp] => Žitavský mír. ) [36] => Array ( [id] => 242 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Ve kterých zemích vládl Rudolf II. po podepsání Libeňského míru? [odp] => V Čechách, Lužici a ve Slezsku. ) [37] => Array ( [id] => 243 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval dokument vydaný Rudolfem II. roku 1609? [odp] => Rudolfův Majestát. ) [38] => Array ( [id] => 244 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy a kde proběhla druhá pražská defenestrace? [odp] => 23. května 1618 v kanceláři místodržících Viléma Slavaty a Jaroslava Bořity z Martinic. ) [39] => Array ( [id] => 245 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy (přesně) proběhla osudová bitva na Bílé Hoře? Jak dlouho trvala? [odp] => 8. listopadu 1620 trvala dvě hodiny. ) [40] => Array ( [id] => 246 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co důležitého se událo 21. 6. 1621? [odp] => Na Staroměstském náměstí v Praze proběhla poprava 27 českých pánů. ) [41] => Array ( [id] => 247 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co to bylo a kdy bylo vydáno Obnovené zřízení zemské? [odp] => Byla to ústava pro Čechy, odstranila volitelnost panovníka a stanovila Habsburky jako dědičné vládce. Obnovené zřízení zemské bylo vydáno roku 1627. ) [42] => Array ( [id] => 248 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Rozdělte třicetiletou válku, datujte. [odp] => Válka česká (1618-1620), válka falcká (1620-1623), válka dánská (1625-1629), válka švédská (1630-1635) a válka švédsko-francouzská (1635-1648). ) [43] => Array ( [id] => 249 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdy, kde a proč byl zavražděn Albrecht z Valdštejna. [odp] => V únoru 1634 v Chebu, protože císař zjistil jeho spolčení s nepřítelem (Švédy). ) [44] => Array ( [id] => 250 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Jakým mírem skonřila třicetiletá válka? [odp] => Vestfálským mírem. ) [45] => Array ( [id] => 251 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdo jako první začal tvrdit, že Země se otáčí kolem Slunce a ne naopak? [odp] => Mikuláš Koperník. ) [46] => Array ( [id] => 252 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdo je autorem díva Leviathan (o státu)? [odp] => Thomas Hobbes. ) [47] => Array ( [id] => 253 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Co je typické pro manýristické obrazy? [odp] => Malba pocitů, nikoliv skutečnosti. ) [48] => Array ( [id] => 254 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Kdo znovupostavil katedrálu sv. Pavla v Londýně? [odp] => Sir Christopher Wren. ) [49] => Array ( [id] => 255 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Jmenujte alespoň dva představitele českého barokního malířství. [odp] => Karel Škréta, Václav Hollar, Petr Brandl, Jan Kupecký, Václav V. Reiner, N. Grund. ) [50] => Array ( [id] => 256 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Datujte vládu Rudolfa II. v Čechách. [odp] => 1576 - 1611 (na Moravě pouze do roku 1608) ) [51] => Array ( [id] => 257 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval malíř, který namaloval Rudolfa II. z ovoce a zeleniny? [odp] => Giuseppe Arcimboldo ) [52] => Array ( [id] => 258 [kap] => 010 [type] => T [otz] => Ve kterém roce byl Matyáš korunován českým králem? [odp] => 1611 ) )
1. Jakou zásadu hlásal Augburský náboženský mír, kdy byl přijat?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Cuius regio, eius religio" = "Čí země, toho náboženství". Přijat byl roku 1555.
2. Kdo ve skutečnosti vládl za vlády Ludvíka XIII.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kardinál Richelieu.
3. Kdy a kdo dosáhl mysu Bouří (Dobré naděje) jako první?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Pravděpodobně Féničané. Avšak ve středověku to byl Bartolomeo Diaz (1487-88).
4. Na jakých lodích se Kolumbus plavil do Indie"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na karavelách. Svou první výpravu uskutečnil se třemi karavelami, jejich jména byla Pinta, Nina a Santa Maria.
5. Kdy a kdo vyslovil myšlenku, že Kolumbus objevil nový světadíl?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ital Amerigo Vespucci roku 1504.
6. Kdy a jak zemřel Ludvík Jagellonský?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1526 v bitvě u Moháče (prý zabloudil a utopil se v bažině).
7. Kdy a kým došlo k obeplutí zeměkoule poprvé?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V letech 1519-1522 Fernandem Magalchaensem.
8. Které státy podnikaly objevné plavby po Španělsku a Portugalsku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Anglie a Nizozemí, pozd. Francie.
9. Kdo dobyl říši Aztéků ve dvacátých letech 16. století?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Hernando Cortéz.
10. Jak se jmenovali conquistadoři dobývající říši Inků?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francesco Pizzaro a Diego Almagro.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht