Testy

Raný novověk

1. Ve kterém roce byl Matyáš korunován českým králem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1611
2. Maximilián měl skryté sympatie pro jedno náboženství. Pro které?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bylo to lutheránství.
3. Co to byl Edikt nantský, kdy a kým byl vydán?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Zrovnoprávnění katolíků a hugenotů, byl vydán roku 1598 Jindřichem IV. Navarrským.
4. Na jakých lodích se Kolumbus plavil do Indie"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na karavelách. Svou první výpravu uskutečnil se třemi karavelami, jejich jména byla Pinta, Nina a Santa Maria.
5. Jak se jmenovali conquistadoři dobývající říši Inků?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francesco Pizzaro a Diego Almagro.
6. Co to bylo a kdy bylo vydáno Obnovené zřízení zemské?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byla to ústava pro Čechy, odstranila volitelnost panovníka a stanovila Habsburky jako dědičné vládce. Obnovené zřízení zemské bylo vydáno roku 1627.
7. Datujte vládu Rudolfa II. v Čechách.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1576 - 1611 (na Moravě pouze do roku 1608)
8. Které státy podnikaly objevné plavby po Španělsku a Portugalsku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Anglie a Nizozemí, pozd. Francie.
9. Kdy (přesně) proběhla osudová bitva na Bílé Hoře? Jak dlouho trvala?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
8. listopadu 1620 trvala dvě hodiny.
10. Kdy byla vytvořena Arraská unie?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1579.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht