Testy

Raný novověk

1. Co to byla tezsaurace?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Hromadění drahých kovů (ukrývání pokladů) v těžkých dobách.
2. Kdy a kdo navrhl první glóbus?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1492 Martin Behaim.
3. Kdy a kdo dosáhl mysu Bouří (Dobré naděje) jako první?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Pravděpodobně Féničané. Avšak ve středověku to byl Bartolomeo Diaz (1487-88).
4. Jak se jmenovali conquistadoři dobývající říši Inků?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francesco Pizzaro a Diego Almagro.
5. Jakým mírem skonřila třicetiletá válka?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Vestfálským mírem.
6. Jak se jmenoval malíř, který namaloval Rudolfa II. z ovoce a zeleniny?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Giuseppe Arcimboldo
7. Kdo znovupostavil katedrálu sv. Pavla v Londýně?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Sir Christopher Wren.
8. Kdo ve skutečnosti vládl za vlády Ludvíka XIII.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kardinál Richelieu.
9. Kdo dobyl říši Aztéků ve dvacátých letech 16. století?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Hernando Cortéz.
10. Který panovník založil Anglikánskou církev? Proč?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byl to Jindřich VIII., protože mu papež nedovolil se rozvést.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht