Testy

Vrcholný novověk

1. Kdy byla přijata druhá ústava USA?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nikdy, stále platí původní ústava z roku 1787 (1789).
2. Jaký rod nastupuje v Anglii po smrti Alžběty I.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Stuartovci.
3. Proč hlavně vydal Karel VI. Pragmatickou sankci"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aby zajistil královské místo pro svou dceru Marii Terezii.
4. Kdy a kde zakládali osady "Otci poutníci"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od roku 1620 v "Nové Anglii" (dnešní SV cíp USA).
5. Kdy probíhá anglická revoluce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1640 - 1660.
6. Co se stalo roku 1660 (v Anglii)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Proběhla restaurace Stuartovců (Karel II.).
7. Kde svedli Angličané a Francouzi bitvu o převahu v Indii v 60. letech 18. století? Kdy přesně to bylo (rok)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
U Pondichery (Pottuččeri) roku 1761.
8. Jaké oblasti Nizozemci říkali Západní Indie"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Střední Americe.
9. Ze kterých dvou stran pozd. vznikly nynější konzervativci a liberálové?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Toryové a whigové.
10. Kdo fakticky vládl ve Francii za vlády Ludvíka XIV.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kardinál Mazarin.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht