Testy

Vrcholný novověk

1. Jak se jmenovalo stavovské shromáždění v Itálii?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dati.
2. Kdy, kým a proti komu byla vedena "severní válka"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V letech 1700 - 1721 Rusko proti Švédsku.
3. Kdy vypuklo tzv. Bostonské pití čaje"? Co to znamenalo?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1773 občané převlečeni za Indiány pronikli na loď Východoindické společnosti a celý náklad čaje vyházeli do moře.
4. Kdy a kde zakládali osady "Otci poutníci"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od roku 1620 v "Nové Anglii" (dnešní SV cíp USA).
5. Kdy byl de facto založen New York?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Bylo to roku 1626 (Nizozemci založili Nový Amsterdam")."
6. Kdy se k moci dostal Napoleon (převratem)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1799 - 18. brumaire (9. listopadu).
7. Co se stalo roku 1660 (v Anglii)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Proběhla restaurace Stuartovců (Karel II.).
8. Jaké důležité listiny byly vydány za vlády Josefa II.? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Toleranční patent (1781), Patent o zrušení nevolnictví (1781), aj.
9. Kde svedli Angličané a Francouzi bitvu o převahu v Indii v 60. letech 18. století? Kdy přesně to bylo (rok)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
U Pondichery (Pottuččeri) roku 1761.
10. Kdo fakticky vládl ve Francii za vlády Ludvíka XIV.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kardinál Mazarin.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht