Testy

Array ( [id] => 259 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jak se jmenovalo stavovské shromáždění v Itálii? [odp] => Dati. ) [1] => Array ( [id] => 260 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jaký rod nastupuje v Anglii po smrti Alžběty I.? [odp] => Stuartovci. ) [2] => Array ( [id] => 261 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Co měli v programu puritáni? [odp] => "Purus" = čistý očištění anglikánské církve od zbytků převzatých z katolické církve. ) [3] => Array ( [id] => 262 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy a kde zakládali osady "Otci poutníci"? [odp] => Od roku 1620 v "Nové Anglii" (dnešní SV cíp USA). ) [4] => Array ( [id] => 263 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy probíhá anglická revoluce? [odp] => 1640 - 1660. ) [5] => Array ( [id] => 264 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Proč Oliver Cromwell r. 1653 rozehnal parlament? [odp] => V souvislosti s úplatkářstvím, odhlasováváním odměn apod. ) [6] => Array ( [id] => 265 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Co se stalo roku 1660 (v Anglii)? [odp] => Proběhla restaurace Stuartovců (Karel II.). ) [7] => Array ( [id] => 266 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Co byla tzv. Slavná revoluce? [odp] => Revoluce bez krveprolití, během níž na trůn nastoupil Vilém III. Oranžský. ) [8] => Array ( [id] => 267 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Ze kterých dvou stran pozd. vznikly nynější konzervativci a liberálové? [odp] => Toryové a whigové. ) [9] => Array ( [id] => 268 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdo fakticky vládl ve Francii za vlády Ludvíka XIV.? [odp] => Kardinál Mazarin. ) [10] => Array ( [id] => 269 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Co znamená "L'état c'est moi"? Kdo to řekl? [odp] => "Stát jsem já" (Ludvík XIV.) ) [11] => Array ( [id] => 270 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jak se jmenovala národohospodářská teorie vytvořená Jeanem Colbertem? [odp] => Merkantilismus. ) [12] => Array ( [id] => 271 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Co znamená galikanismus? [odp] => Panovník je nadřazený církvi. ) [13] => Array ( [id] => 272 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy proběhla válka o španělské dědictví? [odp] => V letech 1700 - 1713. ) [14] => Array ( [id] => 273 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jak skončila válka o španělské dědictví? [odp] => Uttrechtským mírem. Více zde. ) [15] => Array ( [id] => 274 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Který ruský car činil na přelomu 17. a 18. století prozápadní reformy? [odp] => Petr I. Veliký. ) [16] => Array ( [id] => 275 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy, kým a proti komu byla vedena "severní válka"? [odp] => V letech 1700 - 1721 Rusko proti Švédsku. ) [17] => Array ( [id] => 276 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Který panovník navázal na reformy učiněné na přelomu 17. a 18. století? [odp] => Kateřina II. ) [18] => Array ( [id] => 277 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Proč bylo v Polsku 48 z 55 zasedání Sejmu neúspěšných? [odp] => Protože platilo právo veta. ) [19] => Array ( [id] => 278 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy byl vydán Robotní patent v Habsburské monarchii a co určoval? [odp] => Roku 1680 určoval tři dny v týdnu povinné roboty. ) [20] => Array ( [id] => 279 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Proč hlavně vydal Karel VI. Pragmatickou sankci"?" [odp] => Aby zajistil královské místo pro svou dceru Marii Terezii. ) [21] => Array ( [id] => 280 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jmenujte alespoň dva představitele Osvícenství. [odp] => John Locke, Denis Diderot, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, aj. ) [22] => Array ( [id] => 281 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy v Rakousku vládla Marie Terezie? [odp] => V letech 1740-1780. ) [23] => Array ( [id] => 282 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy byla Marie Terezie jmenována císařovnou? [odp] => Nikdy, císařem byl její manžel, František Lotrinský. ) [24] => Array ( [id] => 283 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kterých oblastí se týkaly reformy Marie Terezie? [odp] => Správní, finanční, hospodářské. ) [25] => Array ( [id] => 284 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jak dlouho vládl Josef II.? [odp] => Deset let (1780-1790). ) [26] => Array ( [id] => 285 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy byla zavedena povinná školní docházka? (desetiletí) [odp] => 70. léta 18. století ) [27] => Array ( [id] => 286 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jaké důležité listiny byly vydány za vlády Josefa II.? Kdy? [odp] => Toleranční patent (1781), Patent o zrušení nevolnictví (1781), aj. ) [28] => Array ( [id] => 287 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy a čím začala Velká francouzská revoluce? [odp] => 14. července 1789 útokem na Bastilu. ) [29] => Array ( [id] => 288 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jak se jmenovaly nejdůležitější politické kluby ve Francii roku 1781? [odp] => Jakobíni, Kordiliéři, Girondisté. ) [30] => Array ( [id] => 289 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Co stanovovala Pilnická deklarace? [odp] => Cíl obnovit ve Francii monarchii a to i vojenskou cestou. ) [31] => Array ( [id] => 290 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy byla ve Francii vyhlášena republika? (Revolucionáři tento rok nazývali rokem jedna")." [odp] => Roku 1792. ) [32] => Array ( [id] => 291 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jak zemřela Marie Antoinetta? Kdy? [odp] => Byla popravena v říjnu 1793. ) [33] => Array ( [id] => 292 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy ve Francii končí tzv. Rudý teror"?" [odp] => 27. července 1794 (9. thermidor). ) [34] => Array ( [id] => 293 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Co bylo spiknutí rovných? [odp] => Tvrdili, že revoluce přinesla výhody jen bohatým a měla by pokračovat, aby byla odstraněna nerovnost. Požadovali společné vlastnictví výrobních prostředků (rovnostářství). ) [35] => Array ( [id] => 294 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy se k moci dostal Napoleon (převratem)? [odp] => Roku 1799 - 18. brumaire (9. listopadu). ) [36] => Array ( [id] => 295 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy se konala, kdo bojoval a kdo zvítězil v bitvě u Slavkova? [odp] => Roku 1805 v Bitvě tří císařů" (ruský, rakouský a francouzský) zvítězil Napoleon." ) [37] => Array ( [id] => 296 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdo velel Ruským vojákům při tažení Napoleona do Ruska? [odp] => Maršál Kutuzov. ) [38] => Array ( [id] => 297 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Napoleon roku 1814 odstoupil. Kam tedy přesídlil? [odp] => Byl zajat a odvezen na ostrov Elbu. ) [39] => Array ( [id] => 298 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jak dlouho trvalu druhé císařství Napoleona I.? [odp] => Sto dní. ) [40] => Array ( [id] => 299 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Co to byl kvietismus? [odp] => Evropa je unavena válkami a revolucí, je nutný klid a pořádek, přičemž tento stav zajistí policie, církev a cenzura." (snaha o neměnnost, o status quo) - Metternich" ) [41] => Array ( [id] => 300 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jaké oblasti Nizozemci říkali Západní Indie"?" [odp] => Střední Americe. ) [42] => Array ( [id] => 301 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy byl de facto založen New York? [odp] => Bylo to roku 1626 (Nizozemci založili Nový Amsterdam")." ) [43] => Array ( [id] => 302 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kde svedli Angličané a Francouzi bitvu o převahu v Indii v 60. letech 18. století? Kdy přesně to bylo (rok)? [odp] => U Pondichery (Pottuččeri) roku 1761. ) [44] => Array ( [id] => 303 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kolik přistěhovalců žilo (přibližně) v Americe v polovině 18. století? [odp] => Asi jeden milion. ) [45] => Array ( [id] => 304 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kolik kolonií založilo Spojené státy americké? [odp] => Spojené státy americké (United States of America, USA) vzniklo spojením třinácti kolonií. ) [46] => Array ( [id] => 305 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy vypuklo tzv. Bostonské pití čaje"? Co to znamenalo?" [odp] => Roku 1773 občané převlečeni za Indiány pronikli na loď Východoindické společnosti a celý náklad čaje vyházeli do moře. ) [47] => Array ( [id] => 306 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy vypukla Válka o nezávislost"?" [odp] => Válka o nezávislost (Independence War) vypukla roku 1775. ) [48] => Array ( [id] => 307 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy došlo k přijetí Prohlášení nezávislosti (Declaration of Independence)? Kdo jej přijal? [odp] => 4. července 1776, přijal jej druhý kontinentální kongres (autorem byl Thomas Jefferson). ) [49] => Array ( [id] => 308 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Po jaké bitvě v rámci Války o americkou nezávislost Angličané kapitulovali? Kdy? [odp] => Roku 1781 po bitvě u Yorktownu ) [50] => Array ( [id] => 309 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy byla přijata druhá ústava USA? [odp] => Nikdy, stále platí původní ústava z roku 1787 (1789). ) [51] => Array ( [id] => 310 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Jakého rasismu se dopustil americký kongres roku 1871? [odp] => Přestal považoval Indiány za národ (ztráta občanských práv Indiánů). ) [52] => Array ( [id] => 311 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdo to byli abolicionisté? [odp] => Lidé, kteří pomáhali otrokům v útěku na sever (tam bylo otroctví zrušeno). ) [53] => Array ( [id] => 312 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Kdy byly založeny Konfederované státy americké"? Kolik států v konfederaci bylo?" [odp] => Konfederované státy americké (11 států) byly založeny roku 1861. ) [54] => Array ( [id] => 313 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Čím skončila válka Severu proti Jihu"?" [odp] => Porážkou hlavního města konfederace, Richmondu. ) [55] => Array ( [id] => 314 [kap] => 011 [type] => T [otz] => Válka Severu proti Jihu měla ještě dohru brzy po jejím skončení. Co to bylo? [odp] => Zavraždění A. Lincolna ve Ford Theathre ve Washingtonu. ) )
1. Jak se jmenovalo stavovské shromáždění v Itálii?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dati.
2. Kolik přistěhovalců žilo (přibližně) v Americe v polovině 18. století?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Asi jeden milion.
3. Co měli v programu puritáni?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Purus" = čistý očištění anglikánské církve od zbytků převzatých z katolické církve.
4. Kdy vypuklo tzv. Bostonské pití čaje"? Co to znamenalo?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1773 občané převlečeni za Indiány pronikli na loď Východoindické společnosti a celý náklad čaje vyházeli do moře.
5. Čím skončila válka Severu proti Jihu"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Porážkou hlavního města konfederace, Richmondu.
6. Proč Oliver Cromwell r. 1653 rozehnal parlament?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V souvislosti s úplatkářstvím, odhlasováváním odměn apod.
7. Co se stalo roku 1660 (v Anglii)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Proběhla restaurace Stuartovců (Karel II.).
8. Co byla tzv. Slavná revoluce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Revoluce bez krveprolití, během níž na trůn nastoupil Vilém III. Oranžský.
9. Co znamená "L'état c'est moi"? Kdo to řekl?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Stát jsem já" (Ludvík XIV.)
10. Jakého rasismu se dopustil americký kongres roku 1871?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Přestal považoval Indiány za národ (ztráta občanských práv Indiánů).
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht