Testy

Vrcholný novověk

1. Jak se jmenovalo stavovské shromáždění v Itálii?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dati.
2. Jaký rod nastupuje v Anglii po smrti Alžběty I.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Stuartovci.
3. Jak zemřela Marie Antoinetta? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byla popravena v říjnu 1793.
4. Kdy a kde zakládali osady "Otci poutníci"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od roku 1620 v "Nové Anglii" (dnešní SV cíp USA).
5. Proč hlavně vydal Karel VI. Pragmatickou sankci"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aby zajistil královské místo pro svou dceru Marii Terezii.
6. Napoleon roku 1814 odstoupil. Kam tedy přesídlil?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Byl zajat a odvezen na ostrov Elbu.
7. Jak se jmenovaly nejdůležitější politické kluby ve Francii roku 1781?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Jakobíni, Kordiliéři, Girondisté.
8. Kdy se k moci dostal Napoleon (převratem)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1799 - 18. brumaire (9. listopadu).
9. Proč bylo v Polsku 48 z 55 zasedání Sejmu neúspěšných?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Protože platilo právo veta.
10. Kdo fakticky vládl ve Francii za vlády Ludvíka XIV.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kardinál Mazarin.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht