Testy

Vrcholný novověk

1. Kdy byla zavedena povinná školní docházka? (desetiletí)
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
70. léta 18. století
2. Jak dlouho vládl Josef II.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Deset let (1780-1790).
3. Proč hlavně vydal Karel VI. Pragmatickou sankci"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Aby zajistil královské místo pro svou dceru Marii Terezii.
4. Kdy a kde zakládali osady "Otci poutníci"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od roku 1620 v "Nové Anglii" (dnešní SV cíp USA).
5. Kdy, kým a proti komu byla vedena "severní válka"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V letech 1700 - 1721 Rusko proti Švédsku.
6. Kdo to byli abolicionisté?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Lidé, kteří pomáhali otrokům v útěku na sever (tam bylo otroctví zrušeno).
7. Jmenujte alespoň dva představitele Osvícenství.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
John Locke, Denis Diderot, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, aj.
8. Kdy byla ve Francii vyhlášena republika? (Revolucionáři tento rok nazývali rokem jedna")."
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1792.
9. Jak se jmenovala národohospodářská teorie vytvořená Jeanem Colbertem?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Merkantilismus.
10. Kdo fakticky vládl ve Francii za vlády Ludvíka XIV.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kardinál Mazarin.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version