Testy

Vrcholný novověk

1. Jak se jmenovalo stavovské shromáždění v Itálii?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Dati.
2. Jaký rod nastupuje v Anglii po smrti Alžběty I.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Stuartovci.
3. Kdy se k moci dostal Napoleon (převratem)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1799 - 18. brumaire (9. listopadu).
4. Kdy a kde zakládali osady "Otci poutníci"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od roku 1620 v "Nové Anglii" (dnešní SV cíp USA).
5. Kdy vypuklo tzv. Bostonské pití čaje"? Co to znamenalo?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1773 občané převlečeni za Indiány pronikli na loď Východoindické společnosti a celý náklad čaje vyházeli do moře.
6. Proč Oliver Cromwell r. 1653 rozehnal parlament?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V souvislosti s úplatkářstvím, odhlasováváním odměn apod.
7. Kdy se konala, kdo bojoval a kdo zvítězil v bitvě u Slavkova?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1805 v Bitvě tří císařů" (ruský, rakouský a francouzský) zvítězil Napoleon."
8. Kdy byla Marie Terezie jmenována císařovnou?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Nikdy, císařem byl její manžel, František Lotrinský.
9. Ze kterých dvou stran pozd. vznikly nynější konzervativci a liberálové?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Toryové a whigové.
10. Kdo fakticky vládl ve Francii za vlády Ludvíka XIV.?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kardinál Mazarin.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version