Testy

Array ( [id] => 315 [kap] => 012 [type] => [otz] => Ve kterém odvětví začíná průmyslová revoluce? [odp] => V textilním průmyslu. ) [1] => Array ( [id] => 316 [kap] => 012 [type] => [otz] => Proč byly v manufakturách hojně zaměstnávány ženy a děti? [odp] => "Protože dostávaly nižší mzdy (=nižší náklady => vyšší zisky)." ) [2] => Array ( [id] => 317 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Co znamená urbanizace? [odp] => Stěhování lidí z venkova do měst. ) [3] => Array ( [id] => 318 [kap] => 012 [type] => [otz] => Co to byl luddismus? Datujte jeho největší vlny. [odp] => Rozbíjení strojů (ty vzaly lidem práci). Nejvíce v letech 1811 - 1813. ) [4] => Array ( [id] => 319 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Na čem je založeno Malthusiánství? [odp] => Růst lidské populace brání pokroku, hlásá pohlavní zdrženlivost. ) [5] => Array ( [id] => 320 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Jmenujte alespoň jednoho vědce vyniknuvšího v elektrotechnice na přelomu 18. a 19. století. [odp] => Benjamin Franklin, Allessandro Volta, Michael Faraday. ) [6] => Array ( [id] => 321 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy byla otevřena první parní železnice v Rakousku? [odp] => Roku 1837. ) [7] => Array ( [id] => 322 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kde se plavila první Fultonova plně úspěšná parní loď? [odp] => Na amerických Velkých jezerech, řekách Mississippi a Missouri. Došlo k tomu roku 1807. ) [8] => Array ( [id] => 323 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy přeplul první parník Atlantik? Jak se jmenoval? [odp] => Roku 1819, parník se jmenoval Savannah. ) [9] => Array ( [id] => 324 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kde se v Rakousku soustředila textilní výroba? [odp] => Na Liberecku, Jablonecku a Českolipsku. ) [10] => Array ( [id] => 325 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Jak se jmenovaly odbory, které vznikaly v Anglii v polovině 19. století? [odp] => Trade unions. ) [11] => Array ( [id] => 326 [kap] => 012 [type] => [otz] => Který politik ruského původu prosazoval ve Francii anarchii? [odp] => Michail Bakunin. Spisy tohoto otce anarchismu" si můžete (v angličtině) přečíst zde." ) [12] => Array ( [id] => 327 [kap] => 012 [type] => [otz] => Definujte národní probuzení. [odp] => Národní probuzení (NO) je široký celospolečenský proces utváření novodobého českého národa na přelomu 18. a 19. století. ) [13] => Array ( [id] => 328 [kap] => 012 [type] => [otz] => Který rakouský císař nastoupil po Leopoldovi II.? [odp] => František I. (jako císař Svaté říše římské národa německého měl pořadové číslo II.) ) [14] => Array ( [id] => 329 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Rozdělte národní probuzení a jednotlivé etapy datujte. [odp] => Defenzivní fáze (1775 - 1805), ofenzivní fáze (1805 - 1830), politická fáze (1830 - 1848). ) [15] => Array ( [id] => 330 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Kdo se stal prvním profesorem katedry české řeči a literatury? [odp] => František Martin Pelcl. ) [16] => Array ( [id] => 331 [kap] => 012 [type] => [otz] => Jak se lišili Dobrovský a Jungmann v názoru na definici Čecha? [odp] => Dobrovský: "Čech je ten, kdo v Čechách žije." Jungmann: "Čech je ten, kdo česky mluví." ) [17] => Array ( [id] => 332 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Jak se jmenovalo nejstarší české divadlo (na Koňském trhu)? [odp] => Bouda. ) [18] => Array ( [id] => 333 [kap] => 012 [type] => [otz] => Jmenujte alespoň dvě postavy slovenského národního probuzení. [odp] => L. Štúr, J. Kollár, J. M. Hurban, M. M. Hodža, J. Král, J. F. Rimavský, S. Chalúpka, aj. ) [19] => Array ( [id] => 334 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy se dostal na francouzský trůn Ludvík Bonaparte (Napoleon III.)? Kdy musel odstoupit? [odp] => Roku 1848 byl zvolen prezidentem, roku 1870 musel již jako císař abdikovat. ) [20] => Array ( [id] => 335 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy přijel František Palacký na Frankfurtský sněm? [odp] => Nepřijel, pozvání odmítl. ) [21] => Array ( [id] => 336 [kap] => 012 [type] => T [otz] => V jakém dokumentu rakouský císař sliboval nápravu (poslaný Čechům r. 1848)? [odp] => Kabinetní list. ) [22] => Array ( [id] => 337 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval program slovenského národního hnutí? [odp] => Žiadosti slovenského národa. ) [23] => Array ( [id] => 338 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy došlo k Pražskému červnovému povstání roku 1848? Jak je toto povstání nazýváno? [odp] => 12. - 18. června 1848. "Svatodušní bouře." ) [24] => Array ( [id] => 339 [kap] => 012 [type] => T [otz] => V srpnu 1849 byli Maďaři rakouskými a ruskými vojsky poraženi. Kde? [odp] => U Világoše. ) [25] => Array ( [id] => 340 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Kdo nastoupil na rakouský trůn roku 1848? [odp] => František Josef I. ) [26] => Array ( [id] => 341 [kap] => 012 [type] => [otz] => Jak dlouho byl na trůně panovník, který na rakouský trůn nastoupil roku 1848? [odp] => 68 let (1848 - 1916). ) [27] => Array ( [id] => 342 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval plán na sjednocení Itálie (dle Mazziniho)? [odp] => Risorgimento. ) [28] => Array ( [id] => 343 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Kdo pomohl rolníkům při jejich povstání na Sicílii r. 1860? [odp] => Giuseppe Garibaldi. ) [29] => Array ( [id] => 344 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy bylo vyhlášeno Italské království? [odp] => Roku 1861. ) [30] => Array ( [id] => 345 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy se stal hlavním městem Italského království Řím? [odp] => Roku 1871. ) [31] => Array ( [id] => 346 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdo to byl "Vatikánský zajatec"? Co to znamenalo? [odp] => Papež, který odmítal na protest proti ovládnutí Říma opustit Vatikán. ) [32] => Array ( [id] => 347 [kap] => 012 [type] => T [otz] => S kým bojovalo Rakousko o Holštýnsko? Kdy? [odp] => Nejprve s Dánskem (1864), později s Pruskem (1866). ) [33] => Array ( [id] => 348 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy a kde bylo vyhlášeno Německé císařství? [odp] => Roku 1871 ve Versailles. ) [34] => Array ( [id] => 349 [kap] => 012 [type] => [otz] => Co byla Emžská depeše? Co znamenala? [odp] => Odpověď pruského krále na žádost Napoleona III., aby se Prusko vzdalo nároku na Španělský trůn. Byla však upravena ještě než se dostala ke králi Bismarckem tak, že se stala urážkou pro Francii. Znamenala začátek Prusko-Francouzské války. ) [35] => Array ( [id] => 350 [kap] => 012 [type] => T [otz] => Jak dlouho trvala Pařížská komuna"?" [odp] => 72 dní (leden - květen 1871). ) [36] => Array ( [id] => 351 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy vznikla druhá internacionála (rok)? Kde? [odp] => Roku 1889 v Paříži. ) [37] => Array ( [id] => 352 [kap] => 012 [type] => [otz] => Vydání jakého dokumentu začalo období Bachova absolutismu v Rakousku? [odp] => Silvestrovské patenty. ) [38] => Array ( [id] => 353 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy došlo k pádu absolutismu v Rakousku (uvolnění)? [odp] => Roku 1859. ) [39] => Array ( [id] => 354 [kap] => 012 [type] => [otz] => Co znamenalo Rakousko - Uherské vyrovnání? Proveďte dataci. [odp] => Rakousko - Uherské vyrovnání znamenalo rozdělení Rakouska na Předlitavsko a Zalitavsko, Uhry měli svoji ústavu, vládu, sněm. Společný byl jen panovník, armáda, finanční politika a zahraniční politika. RU vyrovnání bylo vydáno roku 1867. ) [40] => Array ( [id] => 355 [kap] => 012 [type] => [otz] => Co znamenala tzv. "drobečková politika"? [odp] => Staročeši podporovali rakouskou vládu, na oplátku očekávali drobné ústupky. ) [41] => Array ( [id] => 356 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy a kde vznikla Českoslovanská sociální demokracie? [odp] => Roku 1878 v Praze na Břevnově, v hostinci u Kaštanu. ) [42] => Array ( [id] => 357 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy došlo k anexi Bosny a Hercegoviny Rakouskem Uherskem? [odp] => Roku 1908. ) [43] => Array ( [id] => 358 [kap] => 012 [type] => [otz] => Kdy bylo zavedeno rovné volební právo? [odp] => Volební reformou roku 1907, platilo jen pro muže. ) [44] => Array ( [id] => 553 [kap] => 12 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval italský taneční mistr, který působi na dvoře Rudolfa II. [odp] => Cesare Negri ) [45] => Array ( [id] => 554 [kap] => 12 [type] => [otz] => Jak se jmenoval hudební soubor, který na Rudolfově dvoře vedl Philippe de Monte? [odp] => Rudolfínská kapela (Capella Rudolphina) ) [46] => Array ( [id] => 555 [kap] => 12 [type] => T [otz] => Rudolf II. 9. července 1609 vydal Majestát. Co v něm stanovil? [odp] => Nikdo nesmí být nucen ke katolictví ani jiné víře. ) [47] => Array ( [id] => 556 [kap] => 12 [type] => T [otz] => Kdo byl poslední český král, jenž trvale sídlil na hradě Pražském? [odp] => Rudolf II. ) )
1. Ve kterém odvětví začíná průmyslová revoluce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V textilním průmyslu.
2. Proč byly v manufakturách hojně zaměstnávány ženy a děti?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
"Protože dostávaly nižší mzdy (=nižší náklady => vyšší zisky)."
3. Kde se plavila první Fultonova plně úspěšná parní loď?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na amerických Velkých jezerech, řekách Mississippi a Missouri. Došlo k tomu roku 1807.
4. Vydání jakého dokumentu začalo období Bachova absolutismu v Rakousku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Silvestrovské patenty.
5. Na čem je založeno Malthusiánství?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Růst lidské populace brání pokroku, hlásá pohlavní zdrženlivost.
6. Jak se jmenoval italský taneční mistr, který působi na dvoře Rudolfa II.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Cesare Negri
7. Kdy byla otevřena první parní železnice v Rakousku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1837.
8. Co znamená urbanizace?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Stěhování lidí z venkova do měst.
9. Kdy a kde bylo vyhlášeno Německé císařství?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1871 ve Versailles.
10. Kde se v Rakousku soustředila textilní výroba?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na Liberecku, Jablonecku a Českolipsku.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version