Testy

Array ( [id] => 359 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Vyjmenujte formy monopolů. Čím se liší? [odp] => Kartely, syndikáty, trasty, koncerny. ) [1] => Array ( [id] => 360 [kap] => 013 [type] => [otz] => Jakou politiku vedla Anglie před První světovou válkou? [odp] => Politiku "skvělé osamocenosti". ) [2] => Array ( [id] => 361 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Jak se jmenovali potomci Nizozemských osadníků žijící v Africe? [odp] => Búrové. ) [3] => Array ( [id] => 362 [kap] => 013 [type] => [otz] => Kdo proti komu bojoval v druhé balkánské válce? Kdy? [odp] => Srbsko, Černá Hora, Řecko × Bulharsku (1913). ) [4] => Array ( [id] => 363 [kap] => 013 [type] => [otz] => Které státy měly největší podíl v koloniálních državách v Africe na konci 19. století? [odp] => Anglie a Francie. ) [5] => Array ( [id] => 364 [kap] => 013 [type] => [otz] => Které africké státy byly na konci 19. století již samostatné? [odp] => Libérie, Etiopie. ) [6] => Array ( [id] => 365 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Které státy tvořily tzv. "trojspolek"? Datujte jeho ustanovení. [odp] => Německo, Rakousko - Uhersko, Itálie. 1882. ) [7] => Array ( [id] => 366 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Které státy tvořily tzv. "trojdohodu"? Datujte její ustanovení. [odp] => Francie, Rusko, Anglie. 1907. ) [8] => Array ( [id] => 367 [kap] => 013 [type] => [otz] => Kdy a kde byl ustanoven mezinárodní soudní tribunál? [odp] => Roku 1899 v Haagu. ) [9] => Array ( [id] => 368 [kap] => 013 [type] => [otz] => Co se stalo záminkou k rozpoutání první světové války? Datujte. [odp] => Atentát na následníka rakousko-uherského trůnu, Františka Ferdinanda d'Este 28. června 1914. ) [10] => Array ( [id] => 369 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Jak se jmenovalo prohlášení vydané rakousko-uherským císařem ke dni vyhlášení války Srbsku? [odp] => Mým národům. ) [11] => Array ( [id] => 370 [kap] => 013 [type] => [otz] => Co znamená blitzkrieg a sitzkrieg? [odp] => Blesková válka (krátká, útočná) Zákopová válka ("válka v sedě" bojové linie, zákopy pomalý postup, malé změny). ) [12] => Array ( [id] => 371 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Podle kterého plánu začalo Německo první světovou válku? [odp] => Schliefenův plán. ) [13] => Array ( [id] => 372 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Kde se uskutečnily nejkrvavější bitvy první světové války, jimiž chtěli soupeři válku ukončit? Datujte a určete přibližný počet obětí. [odp] => U Verdunu (1916 800 tisíc mrtvých) a na Sommě (1916 milion mrtvých). ) [14] => Array ( [id] => 373 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Kdy vyhlásil americký prezident svých 14 bodů? Jak se jmenoval? [odp] => 8. ledna 1918 Wilson. ) [15] => Array ( [id] => 374 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Jakým mírem ukončilo první světovou válku Rusko? Kdy? [odp] => Brest-Litevským mírem 3. března roku 1918. ) [16] => Array ( [id] => 375 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Na jakém principu vznikaly nové státy po první světové válce? [odp] => Na národnostním principu (dvě třetiny obyvatel musí být příslušníky jednoho národa). ) [17] => Array ( [id] => 376 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Jmenujte politické strany v Rusku za první světové války. [odp] => KD, SR, sociální demokraté, menševici, bolševici. ) [18] => Array ( [id] => 377 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Kdy se Lenin vrátil do Ruska? Kdo mu pomohl? [odp] => V dubnu 1917 za pomoci Němců. ) [19] => Array ( [id] => 378 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Datujte Ruské revoluce. [odp] => Únorová revoluce (březen 1917) Velká říjnová revoluce (listopad 1917). ) [20] => Array ( [id] => 564 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Kdo to byl Principe Gavril? [odp] => srbský student, anarchista ) [21] => Array ( [id] => 595 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Jaké státy patřily do ZÁPADNÍ FRONTY? [odp] => Německo, Velká Británie, Francie ) [22] => Array ( [id] => 596 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Jaké státy patřily do VÝCHODNÍ FRONTY? [odp] => Rakousko - Uhersko, Rusko ) [23] => Array ( [id] => 601 [kap] => 013 [type] => T [otz] => Kdo byl zavražděn při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914? [odp] => František Ferdinand d`Este a jeho choť Žofie Chotková. ) )
1. Které státy tvořily tzv. "trojspolek"? Datujte jeho ustanovení.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Německo, Rakousko - Uhersko, Itálie. 1882.
2. Kdo proti komu bojoval v druhé balkánské válce? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Srbsko, Černá Hora, Řecko × Bulharsku (1913).
3. Jaké státy patřily do VÝCHODNÍ FRONTY?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Rakousko - Uhersko, Rusko
4. Kdo to byl Principe Gavril?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
srbský student, anarchista
5. Jakým mírem ukončilo první světovou válku Rusko? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Brest-Litevským mírem 3. března roku 1918.
6. Které státy tvořily tzv. "trojdohodu"? Datujte její ustanovení.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francie, Rusko, Anglie. 1907.
7. Vyjmenujte formy monopolů. Čím se liší?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kartely, syndikáty, trasty, koncerny.
8. Kdy vyhlásil americký prezident svých 14 bodů? Jak se jmenoval?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
8. ledna 1918 Wilson.
9. Jaké státy patřily do ZÁPADNÍ FRONTY?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Německo, Velká Británie, Francie
10. Co se stalo záminkou k rozpoutání první světové války? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Atentát na následníka rakousko-uherského trůnu, Františka Ferdinanda d'Este 28. června 1914.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht