Testy

První světová válka, Ruské revoluce

1. Jmenujte politické strany v Rusku za první světové války.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
KD, SR, sociální demokraté, menševici, bolševici.
2. Kdo byl zavražděn při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
František Ferdinand d`Este a jeho choť Žofie Chotková.
3. Jak se jmenovali potomci Nizozemských osadníků žijící v Africe?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Búrové.
4. Jakým mírem ukončilo první světovou válku Rusko? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Brest-Litevským mírem 3. března roku 1918.
5. Kdy a kde byl ustanoven mezinárodní soudní tribunál?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1899, Haag
6. Vyjmenujte formy monopolů. Čím se liší?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kartely, syndikáty, trasty, koncerny.
7. Na jakém principu vznikaly nové státy po první světové válce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na národnostním principu (dvě třetiny obyvatel musí být příslušníky jednoho národa).
8. Co se stalo záminkou k rozpoutání první světové války? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Atentát na Františka Ferdinanda d Este, 28. 6. 1914
9. Které státy tvořily tzv. "trojdohodu"? Datujte její ustanovení.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francie, Rusko, Anglie. 1907.
10. Kdo proti komu bojoval v druhé balkánské válce? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Srbsko, Černá Hora a Řecko proti Bulharsku, 1913.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht