Testy

První světová válka, Ruské revoluce

1. Jak se jmenovalo prohlášení vydané rakousko-uherským císařem ke dni vyhlášení války Srbsku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mým národům.
2. Jakou politiku vedla Anglie před První světovou válkou?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Skvělé osamocenosti
3. Které státy tvořily tzv. "trojdohodu"? Datujte její ustanovení.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francie, Rusko, Anglie. 1907.
4. Kde se uskutečnily nejkrvavější bitvy první světové války, jimiž chtěli soupeři válku ukončit? Datujte a určete přibližný počet obětí.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
U Verdunu (1916 800 tisíc mrtvých) a na Sommě (1916 milion mrtvých).
5. Jmenujte politické strany v Rusku za první světové války.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
KD, SR, sociální demokraté, menševici, bolševici.
6. Kdo proti komu bojoval v druhé balkánské válce? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Srbsko, Černá Hora a Řecko proti Bulharsku, 1913.
7. Které africké státy byly na konci 19. století již samostatné?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Etiopie, Libérie
8. Vyjmenujte formy monopolů. Čím se liší?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Kartely, syndikáty, trasty, koncerny.
9. Kdy a kde byl ustanoven mezinárodní soudní tribunál?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1899, Haag
10. Datujte Ruské revoluce.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Únorová revoluce (březen 1917) Velká říjnová revoluce (listopad 1917).
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht