Testy

První světová válka, Ruské revoluce

1. Co se stalo záminkou k rozpoutání první světové války? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Atentát na následníka rakousko-uherského trůnu, Františka Ferdinanda d'Este 28. června 1914.
2. Jakou politiku vedla Anglie před První světovou válkou?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Politiku "skvělé osamocenosti".
3. Jaké státy patřily do ZÁPADNÍ FRONTY?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Německo, Velká Británie, Francie
4. Které státy měly největší podíl v koloniálních državách v Africe na konci 19. století?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Anglie a Francie.
5. Na jakém principu vznikaly nové státy po první světové válce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na národnostním principu (dvě třetiny obyvatel musí být příslušníky jednoho národa).
6. Kdo byl zavražděn při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
František Ferdinand d`Este a jeho choť Žofie Chotková.
7. Co znamená blitzkrieg a sitzkrieg?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Blesková válka (krátká, útočná) Zákopová válka ("válka v sedě" bojové linie, zákopy pomalý postup, malé změny).
8. Které státy tvořily tzv. "trojdohodu"? Datujte její ustanovení.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francie, Rusko, Anglie. 1907.
9. Kdy se Lenin vrátil do Ruska? Kdo mu pomohl?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V dubnu 1917 za pomoci Němců.
10. Kdo to byl Principe Gavril?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
srbský student, anarchista
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht