Testy

První světová válka, Ruské revoluce

1. Kdo byl zavražděn při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
František Ferdinand d`Este a jeho choť Žofie Chotková.
2. Podle kterého plánu začalo Německo první světovou válku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Schliefenův plán.
3. Kdy se Lenin vrátil do Ruska? Kdo mu pomohl?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V dubnu 1917 za pomoci Němců.
4. Které státy tvořily tzv. "trojdohodu"? Datujte její ustanovení.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francie, Rusko, Anglie. 1907.
5. Kdy a kde byl ustanoven mezinárodní soudní tribunál?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
1899, Haag
6. Jakou politiku vedla Anglie před První světovou válkou?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Skvělé osamocenosti
7. Jaké státy patřily do VÝCHODNÍ FRONTY?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Rakousko - Uhersko, Rusko
8. Které africké státy byly na konci 19. století již samostatné?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Etiopie, Libérie
9. Které státy měly největší podíl v koloniálních državách v Africe na konci 19. století?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francie, Anglie
10. Co se stalo záminkou k rozpoutání první světové války? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Atentát na Františka Ferdinanda d Este, 28. 6. 1914
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version