Testy

První světová válka, Ruské revoluce

1. Co znamená blitzkrieg a sitzkrieg?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
blesková válka, zákopová válka
2. Jakou politiku vedla Anglie před První světovou válkou?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Skvělé osamocenosti
3. Jak se jmenovali potomci Nizozemských osadníků žijící v Africe?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Búrové.
4. Kdo proti komu bojoval v druhé balkánské válce? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Srbsko, Černá Hora a Řecko proti Bulharsku, 1913.
5. Co se stalo záminkou k rozpoutání první světové války? Datujte.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Atentát na Františka Ferdinanda d Este, 28. 6. 1914
6. Jakým mírem ukončilo první světovou válku Rusko? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Brest-Litevským mírem 3. března roku 1918.
7. Které státy tvořily tzv. "trojspolek"? Datujte jeho ustanovení.
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Německo, Rakousko - Uhersko, Itálie. 1882.
8. Podle kterého plánu začalo Německo první světovou válku?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Schliefenův plán.
9. Které státy měly největší podíl v koloniálních državách v Africe na konci 19. století?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francie, Anglie
10. Na jakém principu vznikaly nové státy po první světové válce?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Na národnostním principu (dvě třetiny obyvatel musí být příslušníky jednoho národa).
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version