Testy

Svět po první světové válce

1. Kdo přednesl zahajovací projev na Versailleské mírové konferenci?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francouzský prezident Poincare.
2. Co zaručoval Washingtonský mírový systém?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
nezávislost Číně
3. Kdy se poprvé pokusil Adolf Hitler o nástup k moci? Jakou cestou?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1923 se pokusil o puč (vojenskou cestou).
4. jaké postihy mělo Německo po podepsání mírové smlouvy na Versailleské konferenci?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
ztráta kolonií,válečné reparace,armáda o síle 100000mužů,zákaz všeobecné branné povinnosti...
5. Které státy byly členy Malé dohody"?"
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
ČSR, Jugoslávie, Rumunsko.
6. Kde probíhala mírová konference pro Tichomoří? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Ve Washingtonu v letech 1921 - 1922.
7. Jaký důležitý dokument byl přijat na druhém sjezdu kominterny?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
21 podmínek pro vstup do kominterny revoluční program.
8. kdo byl hlavnímekonomickým vítězem války?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
USA
9. Kdo byl v tzv. Radě tří?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Wilson, Lloyd George, Clemensau.
10. Jak se jmenoval vazalský stát v Číně, který byl vytvořen za pomoci Japonska (v jeho čele stál poslední čínský císař)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mandžukuo.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2021, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht