Testy

Svět po první světové válce

1. Kdo přednesl zahajovací projev na Versailleské mírové konferenci?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francouzský prezident Poincare.
2. Od kdy probíhala bolševizace KSČ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od V. sjezdu KSČ (roku 1929).
3. Kdo byl v tzv. Radě tří?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Wilson, Lloyd George, Clemensau.
4. jaké postihy mělo Německo po podepsání mírové smlouvy na Versailleské konferenci?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
ztráta kolonií,válečné reparace,armáda o síle 100000mužů,zákaz všeobecné branné povinnosti...
5. Jak se jmenoval Jugoslávský král, který nastoupil r. 1929?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Alexandr.
6. Jak se jmenoval pravým jménem Atatürk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mustafa Kemal Paša.
7. Kdy u nás probíhal "boj o lidový dům"?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V prosinci 1920.
8. Kde se sešlo Rusko s Německem a uzavřeli spolu hospodářskou smlouvu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V Rapollu.
9. kdo byl hlavnímekonomickým vítězem války?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
USA
10. Jak se jmenoval vazalský stát v Číně, který byl vytvořen za pomoci Japonska (v jeho čele stál poslední čínský císař)?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mandžukuo.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht