Testy

Array ( [id] => 394 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Kdo přednesl zahajovací projev na Versailleské mírové konferenci? [odp] => Francouzský prezident Poincare. ) [1] => Array ( [id] => 395 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Které státy měly tzv. "všeobecné zájmy"? [odp] => USA, Anglie, Francie, Itálie, Japonsko. ) [2] => Array ( [id] => 396 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Kdo byl v tzv. Radě tří? [odp] => Wilson, Lloyd George, Clemensau. ) [3] => Array ( [id] => 397 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Kde byla uzavřena smlouva s Rakouskem? Kdy? [odp] => V Saint Germain (září 1919). ) [4] => Array ( [id] => 398 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Které státy byly členy Malé dohody"?" [odp] => ČSR, Jugoslávie, Rumunsko. ) [5] => Array ( [id] => 399 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Kde probíhala mírová konference pro Tichomoří? Kdy? [odp] => Ve Washingtonu v letech 1921 - 1922. ) [6] => Array ( [id] => 400 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Kdy se poprvé pokusil Adolf Hitler o nástup k moci? Jakou cestou? [odp] => Roku 1923 se pokusil o puč (vojenskou cestou). ) [7] => Array ( [id] => 401 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval Jugoslávský král, který nastoupil r. 1929? [odp] => Alexandr. ) [8] => Array ( [id] => 402 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Kde se sešlo Rusko s Německem a uzavřeli spolu hospodářskou smlouvu? [odp] => V Rapollu. ) [9] => Array ( [id] => 403 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval vazalský stát v Číně, který byl vytvořen za pomoci Japonska (v jeho čele stál poslední čínský císař)? [odp] => Mandžukuo. ) [10] => Array ( [id] => 404 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Jak se jmenoval pravým jménem Atatürk? [odp] => Mustafa Kemal Paša. ) [11] => Array ( [id] => 405 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Kdy byl přijat Dawesův plán na obnovu Německa? Co znamenal? [odp] => Roku 1924. Znamenal dolarový déšť", finanční půjčku Německu na obnovení ekonomiky." ) [12] => Array ( [id] => 406 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Na jaké konferenci byl přijat Rýnský garanční pakt? Kdy? [odp] => Roku 1925 v Locarnu. ) [13] => Array ( [id] => 407 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Kdy u nás probíhal "boj o lidový dům"? [odp] => V prosinci 1920. ) [14] => Array ( [id] => 408 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Jaký důležitý dokument byl přijat na druhém sjezdu kominterny? [odp] => 21 podmínek pro vstup do kominterny revoluční program. ) [15] => Array ( [id] => 409 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Kdy vznikla česká komunistická strana? Kdo byl v jejím čele? [odp] => V květnu 1921 v čele stál Šmeral. ) [16] => Array ( [id] => 410 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Od kdy probíhala bolševizace KSČ? [odp] => Od V. sjezdu KSČ (roku 1929). ) [17] => Array ( [id] => 411 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Ve třicátých letech minulého století komunisté neměli rádi sociální demokraty. Jak je přezdívali? [odp] => Sociálfašisté. ) [18] => Array ( [id] => 575 [kap] => 015 [type] => T [otz] => jaké postihy mělo Německo po podepsání mírové smlouvy na Versailleské konferenci? [odp] => ztráta kolonií,válečné reparace,armáda o síle 100000mužů,zákaz všeobecné branné povinnosti... ) [19] => Array ( [id] => 576 [kap] => 015 [type] => T [otz] => kdo byl hlavnímekonomickým vítězem války? [odp] => USA ) [20] => Array ( [id] => 577 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Co zaručoval Washingtonský mírový systém? [odp] => nezávislost Číně ) [21] => Array ( [id] => 578 [kap] => 015 [type] => T [otz] => Kolik států vstoupilo do Společnosti národů? [odp] => 45 ) )
1. Jaký důležitý dokument byl přijat na druhém sjezdu kominterny?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
21 podmínek pro vstup do kominterny revoluční program.
2. Co zaručoval Washingtonský mírový systém?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
nezávislost Číně
3. Kdo byl v tzv. Radě tří?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Wilson, Lloyd George, Clemensau.
4. Jak se jmenoval pravým jménem Atatürk?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Mustafa Kemal Paša.
5. Kde byla uzavřena smlouva s Rakouskem? Kdy?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V Saint Germain (září 1919).
6. Kde se sešlo Rusko s Německem a uzavřeli spolu hospodářskou smlouvu?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V Rapollu.
7. Kdy se poprvé pokusil Adolf Hitler o nástup k moci? Jakou cestou?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Roku 1923 se pokusil o puč (vojenskou cestou).
8. Kdy vznikla česká komunistická strana? Kdo byl v jejím čele?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
V květnu 1921 v čele stál Šmeral.
9. Od kdy probíhala bolševizace KSČ?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Od V. sjezdu KSČ (roku 1929).
10. Kdo přednesl zahajovací projev na Versailleské mírové konferenci?
Zkuste si opovědět, pro zobrazení odpovědi klikněte zde.
Francouzský prezident Poincare.
Zkusit test znovu »
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht